Acanthalomina (Diacanthaspis) minuta (Barrande, 1846) - velikost kompletního jedince 5 mm, Kosov - kopaninské souvrství

Řád /Order/ - Lichiida, čeleď /Family/ - Odontopleuridae, rod - Diacanthaspis Whittington, 1941 †, druh: Diacanthaspis minuta (Barrande, 1846).

Odontopleuridní trilobit Diacanthaspis, jehož lze nalézt i v několika nahloučených exemplářích na tufitických břidlicích lomu Kosov, je příbuzným silurských trilobitů  Miraspis mira  a Odontopleura ovata, nalézanými u Loděnic na Černidlech. Jejich nálezy jsou ovšem poměrně vzácnější. 

 

 

   velikost 10 mm, Kosov - kopaninské souvrství

 

Vědecké názvy:
Acanthalomina Prantl & Přibyl, 1949†
Acanthalomina minuta (Barrande, 1846)Diacanthaspis minuta (Barrande, 1846)†
 
Vědecká synonyma:
Acanthalomina minuta (Barrande, 1846)
Acidaspis minuta Barrande, 1846
 
Podřízené taxony (rody) čeledi Odontopleuridae Burmeister, 1843:
Acidaspis Murchison, 1839 † 
Anacaenaspis Bruton, 1967 † 
Apianurus Whittington, 1956 † 
Archaeopleura Ramsköld, 1991 † 
Boedaspis Whittington & Bohlin, 1958 †
Borkopleura Šnajdr, 1984 † 
Brutonaspis Pek & Vaněk, 1991 † 
Calipernurus Whittington, 1956 † 
Ceratocara Ramsköld, 1991 † 
Ceratocephala Warder, 1838 † 
Ceratocephalina Whittington, 1956 †
Ceratonurus Prantl & Přibyl, 1949 † 
Chlustinia Přibyl & Vaněk, 1965 † 
Dalaspis Chatterton & Perry, 1983 † 
Diacanthaspis Whittington, 1941 †
Dicranurus Conrad, 1841 † 
Dudleyaspis Prantl & Přibyl, 1949 † 
Edgecombeaspis Adrain & Ramsköld, 1997 † 
Eoleonaspis Sheng, 1974 † 
Exallaspis Ramsköld & Chatterton, 1991 † 
Gaotania W. Zhang, 1974 † 
Globulaspis Reed, 1931 † 
Hispaniaspis Hammann, 1992 † 
Ivanopleura Šnajdr, 1984 † 
Kettneraspis Prantl & Přibyl, 1949 † 
Koneprusia Prantl & Přibyl, 1949 † 
Laethoprusia Ramsköld, 1991 † 
Leonaspis Richter & Richter, 1917 † 
Meadowtownella Přibyl & Vaněk, 1965 † 
Miraspis Richter & Richter, 1917 † 
Ningnanaspis Sheng, 1974 † 
Odontopleura Emmrich, 1839 † 
Orphanaspis Prantl & Přibyl, 1949 † 
Periallaspis Bruton, 1966 † 
Primaspis Richter & Richter, 1917 † 
Proceratocephala Prantl & Přibyl, 1949 † 
Radiaspis Richter & Richter, 1917 † 
Rinconaspis Baldis & Gonzalez, 1981 † 
Selenopeltis Hawle & Corda, 1847 † 
Selenopeltoides Prantl & Přibyl, 1949 † 
Stelckaspis Chatterton & Perry, 1983 † 
Taemasaspis Chatterton, 1971 † 
Uriarra Chatterton & Campbell, 1980 †
Whittingtonia Prantl & Přibyl, 1949 † 
 
zdroj: https://www.biolib.cz/