Bohemoharpes (Unguloharpes) bubovicensis Přibyl et Vaněk, 1986, Kosov - požárské souvrství

Řád: Harpetida,  čeleď: Harpetidae, rod: Bohemoharpes (Vaněk, 1963)†, druh: Bohemoharpes (Unguloharpes) bubovicensis Přibyl et Vaněk, 1986 †.

Trilobiti řádu Harpetida jsou natolik bizarní a typičtí, že je nelze pomýlit s jinými trilobity. Charakteristický je podkovovitý lem kolem hlavy. Ten je často děrovaný nebo bradavičnatý. Předpokládá se, že to jsou pozůstatky receptorů. Lem vybíhá v dlouhé ostny. Kuželovitá glabela je silně klenutá a přilehlé líce spadají příkře k lemu. Oči jsou malé, svým způsobem také výjimečné. Nazývají se stemmata a u trilobitů se vyskytují velmi zřídka (Harpes). Každé z nich je tvořeno 2-3 jednoduchými očky (ocelli), umístěnými blízko sebe. Jsou opatřeny plankonvexní (ploskovypuklou) nebo konkávkonvexní (vydutovypuklou) čočkou a pokryty společnou membránou, podobně jako oči holochroálního typu. Glabela má pouze jeden pár glabelárních rýh, které oddělují malé laloky. Trup je složen z poměrně velkého počtu pleur, 25-26 článků. Pygidium je velmi malé, s osou ze 3-4 prstenců. Hypostom je oválný, s rovným zadním okrajem.

Trilobiti řádu Harpetida jsou podobně jako např. trilobiti řádu Agnostida natolk bizarní, že nemají blízkou tvarovou genezi s jinými, rozšířenějšími trilobity. Zatímco agnostidi vymírají v průběhu ordoviku, tak se ve spodním ordoviku začínají objevovat první harpíci. Není ovšem jasné, okud se vzali. Větev Harpetida se z ničeho nic vynořuje v ordoviku a trvá do devonu. Jestli budu schopen přistoupit  na Darwiovu evoluci, tak předpokládám, že se lyne něco od někud někam. Co ale tito harpíci? Odkud se vzali, když byli tak specifickou skupinou? V kambriu se nevyskytovali, to je jisté .

Barrandovými skalníky byli lidově nazýváni, podle podkovovitého lemu kolem hlavy, jako podkováči.

   20 mm, Kosov 2014

   30 mm, Kosov 2014

   10 mm

Vědecké názvy:
Bohemoharpes (Vaněk, 1963)†
Bohemoharpes bubovicensis Přibyl & Vaněk, 1986 †  
Bohemoharpes buphthalmus (Bouček, 1935)†
Bohemoharpes crassifrons (Barrande, 1846)†
Bohemoharpes hypsipyle (Přibyl & Vaněk, 1986)†
Bohemoharpes hyskovensis (Šnajdr, 1978)†
Bohemoharpes janae (Doubrava, 1991)†
Bohemoharpes naumanni (Barrande, 1872)†
Bohemoharpes ovatus (Bouček, 1935)†  
Bohemoharpes praecedens (Prantl & Přibyl, 1954)†
Bohemoharpes ungula (Sternberg, 1833)†  
Bohemoharpes vittatus (Barrande, 1852)†  
Bohemoharpes ungula ungula (Sternberg, 1833)†
Bohemoharpes ungula viator (Přibyl & Vaněk, 1986)†

Bohemoharpes inflexa (Doubrava, 1991) – Bohemoharpes bubovicensis (Přibyl & Vaněk, 1986)† 

Druhy řádu Harpetida †:
druh Bohemoharpes bubovicensis Přibyl & Vaněk, 1986 † (u nás se nalézá např. v kopaninském souv. lomu Kosov)
druh Bohemoharpes buphthalmus (Bouček, 1935) † (u nás se nalézá např. v kopaninském souv., lom Kosov, Butovice - hradiště)
druh Bohemoharpes crassifrons (Barrande, 1846) † (u nás se nalézá v motolském souv.)
druh Bohemoharpes hypsipyle Přibyl & Vaněk, 1986 †
druh Bohemoharpes hyskovensis Šnajdr, 1978 † (u nás se nalézá v želkovické souvrství siluru)
druh Bohemoharpes janae Doubrava, 1991 † (u nás se nalézá v kopaninském souv., Butovicíce - hradiště)
druh Bohemoharpes naumanni (Barrande, 1872) † (u nás se nalézá v motolském souv. - Loděnice)
druh Bohemoharpes ovatus (Bouček, 1935) † (u nás se nalézá např. v kopaninském souv. lomu Kosov)
druh Bohemoharpes praecedens (Prantl & Přibyl, 1954) †
druh Bohemoharpes ungula (Sternberg, 1833) † (u nás se nalézá např. v kopaninském souv. lomu Kosov, lom Mušlovka - Praha)
druh Bohemoharpes vittatus (Barrande, 1852) † (u nás se nalézá např. v kopaninském souv. - Orthocerový lůmek nebo lochkovském souv.)
druh Eoharpes benignensis (Barrande, 1872) † (u nás se nalézá např. v dobrotivském souv. - Praha Vokovice, Divoká Šárka, Malé Přílepy,                                                                                                 Rokycany)
druh Eoharpes cristatus Romano, 1975 †
druh Eoharpes guichenensis Henry & Philippot, 1968 †
druh Eoharpes macaoensis Romano & Henry, 1982 †
druh Eoharpes primus (Barrande, 1872) † (u nás se nalézá např. v šáreckém souv. - Rokycany)
druh Harpides grimmi Barrande, 1872 † (u nás se nalézá v mílinském souv. - téměř výhradně ve fragmentech)
druh Helioharpes transiens (Barrande, 1872) † (u nás se nalézá v srbském souv. - roblínské vrstvy)
druh Kielania convexa (Hawle & Corda, 1847) † (u nás se nalézá v dalejsko-třebotovském souvrství - suchomastské vápence)
druh Kielania dorbignyana (Barrande, 1846) † (u nás se nalézá v pražském souv. - dvorecko-prokopské vápence)
druh Kielania kayseri (Novák, 1890) † (u nás v chotečském souvrství - akantopygové vápence)
druh Kielania novaki (Prantl & Přibyl, 1954) † (u nás v pražkém souv. - loděnické vápence, Konvářka - díra)
druh Kielania obuti Přibyl & Vaněk, 1986 †
druh Kielania waageni (Prantl & Přibyl, 1954) † (u nás v pražkém souv.)
druh Lioharpes crassimargo (Vaněk, 1963) † (u nás ve zlíchovském souvrství - chýnické vápence, Bubovice, Čeřinka)
druh Lioharpes dvorcensis (Prantl & Přibyl, 1954) † (u nás v pražském souv. - dvorecko-prokopské vápence, lokalita Konvářka - zářez cesty                                                                                                      nad viaduktem nebo souv. lochkovském, Černá rokle u Kosoře)
druh Lioharpes klukovicensis Vaněk, Vokáč & Hörbinger, 1992 †
druh Lioharpes montagnei (Hawle & Corda, 1847) † (u nás v chotečském souvrství - akantopygové vápence, Zlatý kůň - Koněprusy)
druh Lioharpes perneri (Prantl & Přibyl, 1954) † (u nás v dalejsko-třebotovském souv. nebo chotečském souvrství - akantopygové                                                                                                                 vápence, Zlatý kůň - Koněprusy)
druh Lioharpes ruderalis (Hawle & Corda, 1847) † (u nás v lochkovském souv. - Koněprusy, Kotýz)
druh Lioharpes sculptus (Hawle & Corda, 1847) † (u nás v pražském souvrství - loděnické vápence, Bubovice, Čeřinka)
druh Lioharpes vektori Doubrava, 1991 †
druh Lioharpes venulosus (Hawle & Corda, 1847) † (u nás v pražském souv. - koněpruské vápence, Koněprusy (oblast devonu: Kotýz - Zlatý                                                                                                     kůň - VČS - Voskop - Homolák - Plešivec - Kobyla)
druh Reticuloharpes reticulatus (Hawle & Corda, 1847) † (u nás dalejsko-třebotovské souv. - suchomastské vápence, Koněprusy, Zlatý kůň                                                                                                               /celé návrší - původní včetně císařského lomu/)
 
Vědecká synonyma:
Bohemoharpes inflexa Doubrava, 1991
 
zdroj: https://www.biolib.cz/