Cambropallas telesto Geyer, 1993 - velikost 170 mm, pohoří Jebel Ougnate, okolí Alnifu, západní Sahara, Maroko

Řád: Redlichida, čeleď: Holmiidae, rod: Cambropallas, druh: Cambropallas telesto (Geyer, 1993).

   velikost 170 mm

Trilobiti rodu Cambropallas telesto jsou typičtí zástupci marockého středního kambria. Někdy je možné se setkat i s názvem Andalusiana Sdzuy, 1961 (jiný rod čeledi Holmiidae, často však užíván jako vědecké synonymum rodu Cambropallas). Jsou to velcí trilobiti, kteří dosahují délky až 30 cm a jsou nepřímo příbuzní s našimi velkými kambrickými trilobity Paradoxides nebo Hydrocephalus. Čím se však výrazně od českých redlichiidů liší, jsou axiální trny. Vzácně se nacházejí i v seskupení několika jedinců, takové nálezy jsou vždy zachovány na velkých deskách horniny, které se dají ze skály odebrat jen po kouskách a je pak nutné celý vzorek složit zpět dohromady a některá poškozená místa rekonstruovat. První nálezy těchto trilobitů pocházejí zhruba z 90. let minulého století, kdy byly v okolí Alnifu objeveny první kambrické lokality. V současné době jsou nálezy velkých desek s mnoha trilobity spíše vzácností. Lokality jsou za desítky let těžby značně vyčerpané, poslední trilobiti se zde dobývají v povrchových jamách hlubokých až 30 metrů. Mnohé vrsty jsou komerčně těženy za pomocí výbušnin. Nedokonalé fosílie těchto trilobitů, kterých je bohužel většina, jsou často značně rekonstruované a mnohdy jsou vytvářeny i kompletní falzifikáty.
 
Cambropallas telesto ,  Jebel Ougnate, region Alnif, západní Sahara, Maroko
   velikost 210 mm
 
   velikost 210 mm
 
Podřízené taxony (rody) čeledi Holmiidae Hupé, 1953:
Andalusiana Sdzuy, 1961 † 
Baltobergstroemia Lieberman, 1999 † 
Callavia Matthew, 1897 † 
Cambropallas Geyer, 1993 † 
Elliptocephala Emmons, 1844 † 
Holmia Matthew, 1890 † 
Holmiella Fritz, 1972 † 
Iyouella Geyer & Palmer, 1995 †
Kjerulfia Kiaer, 1917 † 
Palmettaspis Fritz, 1995 † 
Postfallotaspis Orlowski, 1985 † 
Schmidtiellus Moberg in Moberg & Segerberg, 1906 †