Ceratocephala rhabdophora (Hawle & Corda, 1847) - velikost cephalonu s trny 22 mm, lom Kosov - kopaninské souvrství

Řád: Lichidačeleď: Odontopleuridae, rod: Ceratocephala (Warder, 1838)†, druh: Ceratocephala rhabdophora (Hawle & Corda, 1847).

Ceratocephala Warder, 1838 †  by se dala přeložit jako rohatá hlava nebo rohohlavec, ostatně rohohlavec (lat. Ceratocephala) je také recentní rostlina z čeledi pryskyřníkovitých. U nás již bohužel vyhynulá.  

Jedná se o poměrně bizarního ostnatého trilobita, který je bezesporu zajímavou variantou odontopleuridních trilobitů. O plaveckých schopnostech těchto trilobitů víme pramálo. Ostnitých trilobitů je celá řada a současná věda se domnívá, že ostny trilobitům sloužily primárně jako obranný mechanismus  před možnými predátory. Nabízí se však i jiná myšlenka. Zdali tyto trny nebyly prorosteny měkkou tkání, plováky "ploutvemi", které se z pochopytelných důvodů nedochovaly a nebyly tak spíše vývojovou plaveckou devízou.  Dokážu si  živě  představit  Selenopeltise, Ceratocephalu, Odontopleuru či Miraspise, jak se živě prohání pomocí  ploutviček pod mořskou hladinou. Mimochodem, před pár lety bylo téměř nemyslitelné, že běžnou výbavou křídových a v podstatě i jurských dinosaurů (teropodů) bylo peří. V současnosti víme již zhruba o 20 rodech neptačích dinosaurů s tímto tělesným pokryvem (v různém stadiu vývoje). U dalších 5 rodů bylo opeření prokázáno na kosterním aparátu nebo chemickou analýzou. Možné je dokonce prý i to, že nějakou formu prapeří měli úplně všichni. Vyplývá to ze studie mezinárodního týmu badatelů, na kterou upozornil server National Geographic (vedoucí studie Pascal Godefroit).

 

Vědecké názvy:
Ceratocephala Warder, 1838†
Ceratocephala angostura (Šnajdr, 1986)† (u nás se vyskytuje v lochkovském souvrství, Lochkov, Černá rokle u Kosoře)
Ceratocephala barrandei (Fletcher in Salter, 1853)† (u nás se vyskytuje v motolském souvrství, Loděnice, Černidla)   
Ceratocephala hoernesi (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v dalejsko-třebotovské souvrství - suchomastské vápence, Koněprusy                                                                                                    /oblast devonu: Kotýz - Zlatý kůň - VČS - Voskop - Homolák - Plešivec - Kobyla/)
Ceratocephala lochkoviana (Chlupáč, 1971)† (u nás se vyskytuje v lochkovském souvrství, Klonk u Suchomast)
Ceratocephala rhabdophora (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v kopaninském souvrství, lom Kosov)
Ceratocephala verneuili (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v kopaninském souvrství, lom Kosov) 
Ceratocephala vesiculosa (Beyrich, 1846)† (u nás se vyskytuje v pražské souvrství - koněpruské vápence, Koněprusy /oblast devonu: Kotýz -                                                                                       Zlatý kůň - VČS - Voskop - Homolák - Plešivec - Kobyla/)
Ceratocephala vranovica (Šnajdr, 1986)† (u nás se vyskytuje v lochkovském souvrství nebo pražském souvrství - dvorecko-prokopské                                                                                                vápence, slivenecké vápence)
 
Vědecká synonyma rodu Ceratocephala Warder, 1838 †:
Bounyongia Etheridge & Mitchell, 1917
Onchaspis Raymond, 1925
Trapelocera Hawle & Corda, 1847
Onychaspis Raymond, 1925 (misspelling)