Dalmanitina socialis (Emmrich, 1839) - velikost 50 mm, Praha Letná - letenské souvrství

Řád /Order/ - Phacopida, čeleď /Family/ - Dalmanitidae, rod: Dalmanitina (Reed, 1905)†, druh: Dalmanitina socialis (Barrande, 1846)†.


Rod trilobitů Dalmanitina je českými skalníky pojmenován jako Veselák, např. Veselák z vrstev Drabovských blíže dvora - bezpochyby míněn Králův Dvůr. Co se týče  názvu veselák, tak jde dozajista o názvoslovnou odvozeninu od usedlosti Veselá u Berouna (kopec nad Berounkou), kde jsou jeho stará klasická naleziště.




 

Vědecké názvy:
Dalmanitina (Reed, 1905)†
Dalmanitina asta (Šnajdr, 1982)† (u nás se vyskytuje v bohdaleckém souvrství, loc. Praha - Motol, Brumlovka) 
Dalmanitina cilinensis (Šnajdr, 1956)† (u nás se vyskytuje v libeňském, loc. Těškov - Rumpál, Mýtský vrchu u Mýta nebo letenském souvrství,                                                                          loc. Beroun)  
Dalmanitina elfrida (Šnajdr, 1982)† (u nás se vyskytuje ve vinickém souvrství, loc. Beroun - Vinice)  
Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)† (u nás se vyskytuje v zahořanském souvrství, loc. Králův Dvůr - Počaply, Zahořany, Praha -                                                                                          Vysočany)  
Dalmanitina socialis (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v letenském souvrství, loc. Beroun - Drabov, Praha - Letná)
Dalmanitina proeva (Emmrich, 1839) – Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)† 
Dalmanitina socialis var. proeva (Emmrich, 1839) – Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)†
 
Vědecká synonyma:
Calymene bifida Barrande, 1872
Dalmania socialis Barrande, 1846
Dalmanites socialis (Barrande, 1846)