Cromus (Encrinuraspis) beaumonti (Barrande, 1846) - větší pygidium 7 mm, plž Murchisonia sp. - 26 mm, lom Mušlovka, Praha - kopaninské souvrství

Řád: Phacopidačeleď: Encrinuridae, rod: Encrinuraspis Webby et al., 1970, druh: Cromus (Encrinuraspis) beaumonti (Barrande, 1846).

Přední okraj hlavy je stlačen do oblouku. Průčelí mírně převyšuje přední okraj hlavy. K trupu se prudce zužuje a nese čtyři glabelární rýhy. Propární lícní švy jsou velmi zřetelné, stejně jako oči. Trup je složen z 10 článků. Celá hlava je je silně granulovaná. Pygidium je trojúhelníkové s rychle se zužující osou a s četnými prstenci. Na lalocích nese 10 - 12 ostře řezaných, plochých žeber. Hypostom je oválný, s křidélky při předním okraji a zadním okrajem lopatkovitě protaženým.

Drobný granulovaný trilobit Cromus (Encrinuraspis) je vzdálený příbuzný trilobita Coronocephalus (Encrinurus) jastrowi (Grabau, 1924), nalézaného v Číně.

Trilobit Encrinuraspis byl Barrandovými skalníky nazýván dvěma názvy. Klopený ocásek nebo Semínková hlava. Nejčastěji se právě nacházeli buďto pygidia nebo hlavičky. Velmi klenutý ocas má příkře skloněné pleury a na první pohled se zdá, že je v hornině sklopený. Drobně granulovaná hlava vypadá jako by byla posypaná semínky.

Vědecké názvy:
Encrinuraspis (Webby et al., 1970) – Cromus (Barrande, 1852)†
Encrinuraspis beaumonti (Barrande, 1846) – Cromus beaumonti (Barrande, 1846)† 
Encrinuraspis bucaramanga (Šnajdr, 1985) – Cromus beaumonti (Barrande, 1846)†
Encrinuraspis bucamaranga (Šnajdr, 1985) – Cromus bucaramanga (Šnajdr, 1985)†
Encrinuraspis orizaba (Šnajdr, 1983) – Cromus orizaba (Šnajdr, 1983)†
Encrinuraspis storchi (Šnajdr, 1983) – Cromus storchi (Šnajdr, 1983)†
Encrinuraspis wagura (Šnajdr, 1985) – Cromus wagura (Šnajdr, 1985)†
Encrinuraspis mareki (Šnajdr, 1975) – Encrinurus mareki (Šnajdr, 1975)† 
Encrinuraspis testosteron (Šnajdr, 1981) – Struszia testosteron (Šnajdr, 1981)†
 
Podřízené taxony rodu Cromus Barrande, 1852 †:
Cromus beaumonti (Barrande, 1846) †
Cromus bohemicus Barrande, 1852 †
Cromus bucaramanga (Šnajdr, 1985) †
Cromus intercostatus (Barrande, 1846) † 
Cromus krolmusi Chlupáč, 1971 † 
Cromus leirion Šnajdr, 1983 † 
Cromus orizaba (Šnajdr, 1983) † 
Cromus storchi (Šnajdr, 1983) † 
Cromus wagura (Šnajdr, 1985) †
 
Vědecká synonyma:
Encrinuraspis beaumonti (Barrande, 1846)
?Encrinuraspis bucaramanga Šnajdr, 1985