Flexicalymene pragensis Vaněk & Vokáč, 1997, velikost - 65 mm, Praha Pankrác /Brumlovka/ - bohdalecké souvrství

Řád: Phacopida, čeleď: Calymenidae, rod: Flexicalymene, druh: Flexicalymene pragensis Vaněk & Vokáč, 1997.

Nalevo je zachován pozitivní otisk (65 mm), který má bohužel odplavený cephalon, Krásněji se zachoval otisk negativní (vlevo), který měří 60 mm a chybí mu pygidium. Nález - Arnošt Hanák.

 

 

 

Podřízené taxony podrodu Flexicalymene Shirley, 1936 †:
druh Flexicalymene declinata (Hawle & Corda, 1847) †
druh Flexicalymene incerta (Barrande, 1846) † 
druh Flexicalymene pragensis Vaněk & Vokáč, 1997 †