Harpidella (H.) misera (Hawle & Corda, 1847) - velikost 10 mm, Kosov - motolské souvrství

Třída: Artiopoda, řád: Proetida, čeleď: Aulacopleuridae ANGELIN, 1854, rod: Harpidella McCoy, 1849, druh: Harpidella (H.) misera (Hawle & Corda, 1847) †.

Druh Harpidella misera (Hawle & Corda, 1847) je často zaměňován s jiným druhem silurského proetidního trilobita, a to Otarion diffractum. Oba druhy jsou vcelku blízkými příbuznými jejich známějšího "bratříčka" Aulacopleura konincki, nalézaného v motolských vrstvách u Loděnic. Oba druhy také patří do čeledi Aulacopleuridae ANGELIN, 1854. Všechny tři druhy však náleží třem jiným rodům, a to Aulacopleura, Harpidella a Otarion. Druh Otarion diffractum lze samozřejmě také nalézt v lomu Kosov, ale ve vrstvách kopaninského souvrství (jsou mladší a charakteristické vápencovými usazeninami), na rozdíl od Harpidella a Aulacopleura, jež se nalézají ve vrstvách motolských (zdroj: www.deiphon.cz), tufitických břidlic, které jsou starší (nejmladší spodní silur). Druh Otarion diffractum lze také mnohem obtížněji nalézt v kompletních exemplářích. Zdá se tudíž, že Harpidella misera je vývojově bližší trilobitu Aulacopleura konincki než Otarion diffractum, jež může být spíše evoluční větví Harpidelly.

Vědecká synonyma:
Rhinotarion Whittington & Campbell, 1967