Lobopyge (Belenopyge) brankivensis (Přibyl a Erben, 1952) - velikost 16 mm, Hamar Laghdad, Maroko

Řád: Lichida, čeleď: Lichidae, rod: Acanthopyge, podrod: Belenopyge, druh: Lobopyge brankivensis (Přibyl a Erben, 1952).

Lichidi (řád Lichida) byli globálně rozšířenou skupinou trilobitů, oživující mořská prostředí po značnou část staršího paleozoika (ordovik-střední devon). Morfologickou stavbou exokeletonu náleželi mezi nejsložitěji utvářené a vývojově nejpokročilejší trilobity. Některé taxony dorůstaly z hlediska trilobitů velkých rozměrů a mohou být příkladem evolučního gigantismu, jako například severoamerický, devonský Terataspis dosahující až 70 cm délky. Nebo naopak jsou známy taxony trpasličího vzrůstu, jako například z barrandienského devonu popsané rody Perunaspis a Lobopyge (okolo 2 cm).
V pražské pánvi nalézáme zástupce tří podčeledí a to Lichinae (Bohemolichas, Uralichas, Dicranopeltis), Homolichinae (Metopolichas (Holoubkovia), Platylichas) a Trochurinae (Trochurus, Dicranogmus, Paraleiolichas, Lobopyge, Acanthopyge, Perunaspis). Z těchto 11 rodů bylo 7 rodů (Acanthopyge, Lobopyge, Perunaspis, Dicranogmus, Dicranopeltis, Trochurus a Bohemolichas) popsáno na barrandienských druzích, což činí z pražské pánve pro výzkum lichidních trilobitů jednu z nejvýznamnějších oblastí.

V. Vokáč

zdroj: https://jxd.cz/?p=497

Vědecké názvy:
Belenopyge Pek & Vaněk, 1991
Lobopyge Přibyl & Erben, 1952 non Attems, 1951
 
Vědecká synonyma:
Belenopyge balliviani (Kozlowski, 1923)
Lichas balliviani Kozlowski, 1923
Lichas branikensis Barrande, 1872
Lobopyge branikensis (Barrande, 1872)