Marekolithus kosoviensis (Marek, 1952), Levín - králodvorské souvrství

Řád: Asaphidačeleď: Trinucleidae, rod: Marekolithus Shaw, 1995†, druh: Marekolithus kosoviensis (Marek, 1952)† 

Poslední trinucleidní trilobit Barrandienu. Cephalony jsou poměrně hojné, pygidia jsou vzácná a kompletní jedinci jsou naprostá vyjimka.

zdroj: https://ordovik.sweb.cz/kralodvorske.html

 

 
Vědecké názvy:
Marekolithus Shaw, 1995†
Marekolithus kosoviensis (Marek, 1952)† (u nás se vyskytuje v králodvorském souvrství, loc. Levín, Zářez dálnice - kra králodvorského                                                                                      souvrství ve vých. části zářezu)
 
zdroj: https://www.biolib.cz/