Eldonia berberi ALESSANDRELLO & BRACCHI 2003, průměr 16 cm, Erfound Hamerlechded, Maroko

Říše: Animalia - živočichové, Superphylum: Ambulacraria, ?: Cambroernida, ?: Paropsonemida, čeleď: Eldoniidae Walcott 1911, rod: Eldonia, druh: Eldonia berberi ALESSANDRELLO & BRACCHI 2003.

Jak je zřejmé, tak již z profilu taxonu (těch otazníků??), je zcela jasné, že jde o problematického, nezařazeného živočicha. V Marockých ordovických usazeninách jsou tyto fosílie nalézány teprve od roku 2011, takže na svůj vědecký popis, teprve čekají. Prozatím je věda v tomto případě dosti rozpolcená a nejednotná, co se původu živočicha týče. Tyto fosilie totiž představují jedno z největších problematik a paleontologických záhad současnosti. Zatímco někteří řadí tyto zkameněliny k ostnokožcům, druzí je zařazují k medůzám, přičemž ani jedno zařazení nemusí být správné. Celkovým habitem tyto fosilie připomínají známou ediakarskou faunu, která představuje spolu s ruským vendem nejstarší zachovalé makrofosilie vůbec. Jedná se o typického představitele živočicha s měkkým tělem „soft-bodied". Nálezy živočicha rodu Eldonia jsou známy již z kambrických "Burgess Shale" břidlic  z Kanady (Eldonia ludwigii). Fosílie z Marockých lokalit jsou klasifikovány Van Royem v roce 2011 jako Tafilalt Biota, ale jsou objeveny například i v Číně v tzv. Chengjiang biota. Eldonia má podobu medůzovitého disku a viditelná střeva ve tvaru písmene C.

   Eldonia ludwigi

zdroj: https://www.burgess-shale.rom.on.ca/fr/galerie-des-fossiles/especes-vue.php?id=50&m=2&&ref=i

Rod Eldonia zahrnuje tyto modifikace:
Paropsonema 
Rotadiscus
Stellostomites