Orthoceras, přirozený řez schránkou - velikost 75 mm, dole na fotografii předpokládaná rekonstrukce, Kosoř - V sudech, pražské souvrství (dvorecko-prokopské vápence)

 
Orthoceras (v překladu rovný roh)
 
Patří do skupiny vyhynulých hlavonožců, podtřída Nautiloidea - loděnkovití.  Jejich fosílie jsou časté, vyskytující se v každé mořské skále, zejména ve vápenci. Jsou to předchůdci současných chobotnic. Jejich délka se pohybovala od několika cm až do 6 metrů. Mohli plavat 
stejně jako lézt po dně oceánu. Ve skořápce měli komoru, kterou mohli vyplnit vzduchem, což jim umožnilo plout.  Pohybu pak docílili stříkáním proudu vody. Když uhynuli, jejich ulity se hromadili na dně oceánu,  později byly pokryty sedimenty a v průběhu věků zkameněly.
 
Měli přímé schránky s jednoduchými přepážkami, oddělujícími starší (tj. menší), již neobývané komůrky;  uprostřed schránky probíhal tzv. sifon, tj. trubice spojující prvotní malou komůrku s komůrkou obývanou živočichem.  Největší stratigrafický a horninový význam mají ve straším paleozoiku. v Barrandienu tvoří tzv. ortocerové vápence.
 
Přirozený řez schránkou - 55 mm, Kosoř, dvorecko - prokopské vápence.
Patrně Michelinoceras cf. michelini - 70 mm, Kosoř, dvorecko - prokopské vápence.