Paradoxides gracilis (Boeck, 1827) – exuviační kofigurace trilobitů Paradoxides gracilis na jednom kameni, velikost kamene 31x25 cm, Jince

Řád: Redlichiida, čeleď: Paradoxididae, rod: Paradoxides Brongniart, 1822†, druh: Paradoxides gracilis (Boeck, 1827)†.

 

Kámen, na kterém je jeden celý a zbytky dvou trilobitů druhu Paradoxides gracilis. Kompletnější trilobit má odplavené pygidium. Na pygidiu byla prasklina a ta je zapravená. Mimo tento kompletnější kus jsou na kameni i dva výrazné trupy trilobita P. gracilis. Izolovaně jsou pak na vzorku volné líce, cranidium, thorax a hypostom. Kámen je krásným dokladem o exuviaci (proces svlékání starého krunýře u trilobitů). Velikost kamene je 31x25 cm. Velikost izolovaných trupů trilobitů je 55 a 80 mm. Velikost celého trilobita je 130 mm. Trilobit Paradoxides gracilis byl s velkou pravděpodobností dravec, stojící na vysokém stupni potravního řetězce. Jeho hypostom (obr.: detail 3), což je spodní kryt ústního otvoru, velikostí i tvarem odpovídá dravému způsobu života.

                                                                                                                                                                                 popis kamene: J. Vedral

Exuviace - svleček chytinového krunýře trilobita během jeho růstu. Nejde v pravém slova smyslu o fosílii trilobita, nýbrž jeho svlečeného krunýře. 

   velikost trilobita vpravo nahoře - 65 mm, Jince

Vědecké názvy:
Paradoxides Brongniart, 1822†
Paradoxides gracilis (Boeck, 1827)†  
Paradoxides walcotti Shaller et Foerste, 1888†
Paradoxides Motschulsky, 1851 – Lepinotus Heyden, 1850
Paradoxides briareus Geyer, 1993 – Acadoparadoxides briareus (Geyer, 1993)†
Paradoxides sacheri Barrande, 1852 – Acadoparadoxides sacheri (Barrande, 1852)† 
Paradoxides pusillus Barrande, 1846 – Eccaparadoxides pusillus (Barrande, 1846)†
Paradoxides rugulosus Hawle & Corda, 1847 – Eccaparadoxides pusillus (Barrande, 1846)† 
Paradoxides inflatus Hawle & Corda, 1847 – Hydrocephalus carens Barrande, 1846† 
Paradoxides rosae Růžička, 1944 – Hydrocephalus carens Barrande, 1846†
Paradoxides jahni Pompeckj, 1895 – Hydrocephalus carens Barrande, 1846†
Paradoxides spinosus Boeck, 1827 – Hydrocephalus carens Barrande, 1846† 
Paradoxides linnaei Barrande, 1846 – Hydrocephalus carens Barrande, 1846†
Paradoxides dormitzeri Hawle & Corda, 1847 – Hydrocephalus carens Barrande, 1846† 
Paradoxides perneri Smetana, 1921 – Hydrocephalus carens Barrande, 1846†
Paradoxides psocoides Motschulsky, 1851 – Lepinotus inquilinus Heyden, 1850
Paradoxides orphanus Barrande, 1852 – Luhops expectans (Barrande, 1852)†
Paradoxides expectans Barrande, 1852 – Luhops expectans (Barrande, 1852)†
Paradoxides bohemicus (Boeck, 1828) – Paradoxides gracilis (Boeck, 1827)†
Paradoxides latus Hawle & Corda, 1847 – Paradoxides gracilis (Boeck, 1827)† 
Paradoxides tessini Barrande, 1846 – Paradoxides gracilis (Boeck, 1827)† 
Paradoxides rotundatus Barande, 1846 – Rejkocephalus rotundatus (Barrande, 1846)† 
Paradoxides lyelli Barrande, 1852 – Rejkocephalus rotundatus (Barrande, 1846)† 
Paradoxides walcotti Smetana, 1921† !
 
zdroj: https://www.biolib.cz/