Paralejurus brongniarti brongniarti (Barrande, 1846) - velikost pygidia 25 mm, Damil - pražské souvrství

Řád: Corynexochida, čeleď: Styginidae, rod: Paralejurus Hawle & Corda, 1847 †, druh: Paralejurus brongiarti brongniarti (Barrande, 1846) †.

Druh Paralejurus brongniarti je nejtypičtějším představitelem rodu Paralejurus Hawle & Corda, 1847 pražského souvrství spodního devonu.

 

 

Boční pohled na trilobita Paralejurus brongniarti 
zdroj: https://de.wikipedia.org/wiki/Paralejurus
 
Barrandovi skalníci trilobita Paralejurus brongniarti nazývali Pokličkový rak z Damile. Výrazně klenuté ocasní štíty nahromaděné v lumachelách připomínaly skalníkům pokličky. Také stočené exempláře tohoto trilobita vypadají jako dvě do sebe zapadající poklice.
 
Podřízené taxony:
druh Paralejurus bohemicus Šnajdr, 1960 †
druh Paralejurus brongniarti (Barrande, 1846) † 
                             poddruh Paralejurus brongniarti brongniarti (Barrande, 1846) † 
                             poddruh Paralejurus brongniarti menanensis Šnajdr, 1960 † 
                             poddruh Paralejurus brongniarti mixal Šnajdr, 1990 † 
druh Paralejurus campanifer (Beyrich, 1845) †
druh Paralejurus dormitzeri (Barrande, 1852) † 
druh Paralejurus richteri Šnajdr, 1960 † 
druh Paralejurus zippei (Barrande, 1846) † 
 
Vědecká synonyma:
Bronteus brongniarti Barrande, 1846
 
Druhy trilobita rodu Paralejurus stupně Prag (odpovídá pražskému a zlíchovskému souv.):
Paralejurus bohemicus Šnajdr, 1960                                      Česko (u nás se nalézá v pražském souvrství - vinařické vápence)
Paralejurus brongniarti brongniarti (Barrande, 1846)             Česko (u nás je to např. naleziště Černá rokle u Kosoře - dvorecko - prokopské                                                                                                                               vápence nebo Damil u Tetína)
Paralejurus brongniarti menanensis Šnajdr 1960                   Česko (u nás v pražském souv. vinařických vápenců - Plešivec u Měňan)
Paralejurus brongniarti mixal Šnajdr, 1986                             Česko (u nás v pražském souv. loděnických vápenců - Branžovy u Loděnic)
Paralejurus campanifer (Beyrich, 1845)                                 Česko (u nás v pražském souv. např z Koněprus - Císařský lom nebo Plešivec u                                                                                                                             Měňan)
Paralejurus elayounensis Schraut, 2000                                jižní Maroko
Paralejurus spatuliformis Schraut a Feist, 2004                    jižní Maroko
Verneuili Paralejurus Oehlert a Davoust, 1879                     Francie
Paralejurus zippei (Barrande, 1846)                                      Česko (u nás jsou to nálezy např. z Koněprus - Císařský lom)
 
Druhy trilobita rodu Paralejurus z období přechodu ze stupně Prag do stupně Ems:
Paralejurus brongniarti (Barrande, 1846)                              Česko 
Paralejurus hamlagdadicus Alberti 1983                               Maroko
Paralejurus richteri Šnajdr 1960                                            Česko, Německo (u nás nalézán např. ve dvorecko - prokopských vápencích                                                                                                                                                   pražského souvrství nebo v souvrství zlíchovském)
 
Druhy trilobita rodu Paralejurus spodního Emsu (u nás zlíchovské souv.):
Paralejurus carlsi Schraut a Feist, 2004                              Španělsko 
Paralejurus depressus Feist, 1974                                       Francie (Montagne Noire)
Paralejurus rugosus Feist, 1974                                           Francie (Montagne Noire)
Paralejurus subcampanifer (Frech, 1887)                            Francie (Montagne Noire), Rakousko
Paralejurus teres Ancigin 1979                                            Rusko (východní Ural)
 
 
Druhy trilobita rodu Paralejurus stupně Ems:
Paralejurus galloisi Oehlert a Oehlert, 1890                        Francie
Paralejurus dormitzeri ligeriensis Filet 1972                         Francie
 
Druhy trilobita rodu Paralejurus svrchního Emsu (u nás dalejské souv.):
Paralejurus dormitzeri applanatux (Novák, 1890)                Německo
Paralejurus dormitzeri dormitzeri (Barrande, 1852)             Česko, Polsko, Francie, Německo (u nás jsou to např. ojedinělé nálezy v sucho-                                                                                                                                                                          mastských vápencích v Koněprusích,
                                                                                                                                                     např. Zlatý kůň, nebo Císařský lom)
Paralejurus intumescens Roemer 1855                               Německo 
Paralejurus rehamnanus Alberti, 1970                                Maroko, Německo
Paralejurus tenuistriatus Schraut a Feist, 2004                  jižní Maroko