Phacops speculator Alberti, 1970 - v natažené pozici 70 mm, Oufaten - Alnif, Maroko

Řád: Phacopida,  čeleď: Phacopidae, rod: Phacops Emmrich, 1839 †, druh: Phacops speculator Alberti, 1970†

Rod Phacops zahrnuje nejtypičtější phacopidní trilobity globálního devonu s téměř jednotnou stavbou krunýře, který obvykle nepřesahuje velikost 10 centimetrů - až na pár výjimek, např. Drotops megalomanicus (mohl dosahovat velikosti až 20 cm), Drotops armatus (mohl také dosahovat velikosti až 20 cm), nebo Phacops major. Druhový název speculator by se dal přeložit jako "hlídač". Je to možná pro to, že je často nalézán v pozici učitého střehu, neustále ve střehu. K tomu jistě přispěli i poměrně velké, vykulené oči, nepřetržitě sledující nebezpečné okolí. Tvar těla je oválný, polokruhovitý hlavový štít je pokryt granulací. Mimořádně velká, dopředu se rozšiřující glabela přes něj obvykle přesahuje. Klenuté líce jsou poměrně malé, lícní švy propární. Schizochroální oči mají velice nápadné, obloukovitě (podkovovitě) vypouklé. Schizochroální oči se vyznačovali tím, že se vyskytovali pouze u phacophidních trilobitů, měli daleko méně čoček, než oči holochroální (cca 700, zatímco holohroální mohli mít čoček až 15.000 - Odontochile, Zlichovaspis). Zatímco u holochroálního oka se rohohovka vztahovala na všechny čočky (membrána rohovky pokrývá všechny čočky), u oka schizochroálního je každá čočka opatřena individuální rohovkou a čočky jsou od sebe odděleny. Trup tvoří 11 širokých článků se zaokrouhlenými pleurami. Velké polokruhovité pygidium je zřetelně článkované. Pomocí rentgenových paprsků byla u tohoto rodu odhalena struktura tělních přívěsků a též struktura zažívacího systému. Rod Phacops je rozšířen po celém světě po celé období siluru a devonu. Velmi častým jevem u nalezených jedinců je volvace (stočení krunýře). To je přisuzováno obranné pozici trilobita.

 

Na fosílii je krásně vidět glabelární granulace - 70 mm.

Velikost 48 mm, Oufaten - Alnif, Maroko. Krásný příklad zřetelně článkovaného pygidia.

Na fosílii je krásně vidět glabelární i lícní granulace, která je typická pro rod Phacops - 48 mm.

 

Vědecké názvy:
Phacops Emmrich, 1839†
Phacopsis Tul.
Masdevallia phacopsis Luer & Dalström
Phacops (Chotecops) auspex Chlupáč, 1971† (u nás se vyskytuje v chotečském souvrství - chotečské vápence, akantopygové vápence,                                                                                                   Koněprusy, Hergetův lom)  
Phacops (Boeckops) boecki Hawle & Corda, 1847† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - loděnické vápence, Branžovy u Loděnic)
Phacops (Cordapeltis) breviceps Barrande, 1846† (u nás se vyskytuje v chotečském souvrství - akantopygové vápence, Koněprusy /oblast                                                                                                         devonu: Kotýz - Zlatý kůň - VČS - Voskop - Homolák - Plešivec - Kobyla/)
Phacops (Pedinopariops) degener Barrande, 1852† (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souvrství - zlíchovské vápence, chýnické vápence                                                                                                          nebo chotečském souvrství - chotečské vápence, lom Mořina) 
Phacops (Boeckops) delphinoides Chlupáč, 1972† (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souvrství, Svatý Jan p. Skalou, Choteč, Srbsko)
Phacops (Chotecops) glabrens Chlupáč, 1977† (u nás se vyskytuje v pražském nebo zlíchovském souvrství)
Phacops hanusi Chlupáč, 1977† (u nás se vyskytuje v lochkovském souvrství, Černá rokle u Kosoře)
Phacops (Prokops) hoeninghausi Barrande, 1846† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - dvorecko-prokopské vápence, Černá rokle u                                                                                                          Kosoře)
Phacops (Chotecops) hoseri Hawle & Corda, 1847† (u nás se vyskytuje v srbském souvrství - roblínské vrstvy, Srbsko) 
Phacops (Pedinopariops) insequens Chlupáč, 1977† (u nás se vyskytuje v dalejsko-třebotovském souvrství - třebotovské vápence nebo                                                                                                                chotečském souvrství) 
Phacops latifrons (Bronn, 1825)†
Phacops (Pedinopariops) major Barrande, 1852† (u nás se vyskytuje v dalejsko-třebotovském souvrství - suchomastské vápence, Koněprusy                                                                                                 /oblast devonu: Kotýz - Zlatý kůň - VČS - Voskop - Homolák - Plešivec - Kobyla/)
Phacops prokopi Chlupáč, 1971†
Phacops rana (Green, 1832)†
Phacops regius Chlupáč, 1971†
Phacops superstes Barrande, 1852†
Phacops zenonis Chlupáč, 1977†
Phacopsis huuskonenii Rasanen
Phacopsis oxyspora (Tul.) Triebel & Rambold
Phacopsis thallicola (A. Massal.) Triebel & Rambold
Phacopsis vulpina Tul.
Phacops rana africanus Burton & Eldredge, 1974†
Phacops superstes superior Chlupáč, 1977†
Phacops superstes superstes Barrande, 1852†
Phacops fecundus Barrande, 1846Ananaspis fecunda (Barrande, 1846)†
Phacops fecunda Barrande, 1846Ananaspis fecunda (Barrande, 1846)†
Phacops emarginatus Barrande, 1852 – Benesovella lusor (Barrande, 1852)†
Phacopsis macrospora Uloth – Cercidospora macrospora (Uloth) Hafellner & Nav.-Ros.
Phacops sieberi Hawle & Corda, 1847Dalmanitina elfrida Šnajdr, 1982† 
Phacopsis lesdainii Vouaux – Echinodiscus lesdainii (Vouaux) Etayo & Diederich
Phacops bulliceps Barrande, 1846 – Eophacops bulliceps (Barrande, 1846)†
Phacops trapeziceps Barrande, 1846 – Eophacops trapeziceps (Barrande, 1846)†
Phacops bohemicus Želízko, 1906Eudolatites angelini (Barrande, 1852)†
Phacops goldfussii Hawle & Corda, 1847 – Eudolatites hastatus Přibyl & Vaněk, 1972†
Phacops pentagonus Hawle & Corda, 1847 – Eudolatites sumptuosus Přibyl & Vaněk, 1972†
Phacops veles Chlupáč, 1972 – Kainops veles (Chlupáč, 1972)†
Phacops eichwaldi Hawle & Corda, 1847 – Kloucekia eichwaldi (Hawle & Corda, 1847)†
Phacops ruderalis Hawle & Corda, 1847Kloucekia pachypa Přibyl & Vaněk, 1980† 
Phacops miser Barrande, 1852 – Lochkovella misera (Barrande, 1852)†
Phacops caffer Salter, 1856 – Metacryphaeus caffer (Salter, 1856)† 
Phacops modestus Barrande, 1872 – Nephranomma modesta (Barrande, 1872)† 
Phacops glockeri Barrande, 1846 – Phacopidella glockeri (Barrande, 1846)† 
Phacops fecundus var. degener Barrande, 1852 – Phacops degener Barrande, 1852†
Phacops fecundus var. major Barrande, 1852 Phacops major Barrande, 1852† 
Phacops fecundus major Barrande, 1852Phacops major Barrande, 1852†
Phacops fecundus var. superstes Barrande, 1852 – Phacops superstes Barrande, 1852†
Phacops bronni Barrande, 1846 – Reedops bronni (Barrande, 1846)†
 
zdroj: https://www.biolib.cz/