Protopteridium hostimense Kr. (Rellimia hostinensis) - velikost spodní větvičky 70 mm, Praha-Hlubočepy (železniční zářez) - srbské souvrství

Říše: Plantae - rostliny, oddělení: Progymnospermophyta, třída: Aneurophytopsida.

Zkamenělina primitivní suchozemské rostliny rodu Protopteridium hostimense (Rellimia hostinensis).
Otisky pocházejí ze srbského souvrství (střední devon pražské pánve) a dokumentují postupný přechod z mořského do suchozemského prostředí, ke kterému na našem území došlo v dobách středního devonu, kdy započínalo variské vrásnění. Tyto primitivní rostliny poprvé (rhyniofyty) vystoupili z moře do suchozemského prostředí, kde kolonizovali pobřežní oblasti hustými porosty. Do moře pak byli z pobřeží splavovány zbytky těchto rostlin, které se uchovali v mořských břidlicích, spolu s trilobity, mlži a jinými fosíliemi. Rostlina Rellimia hostinensis mohla být podle rekonstrukcí až 1,5 m vysoká a vzhledem připomínala vysoké rákosí. Její stonek se však v několika místech několikrát rozdvojoval až ke konci větévek, kde byla rostlina zakončena primitivními listy. 
Z období devonu jsou známé i první primitivní lesy (např. v USA) tvořené těmito rostlinami, v českém masívu však tato pozdější etapa vývoje zachována není. Rhyniofyty byli vůbec první suzchozemské organismy ajsou předchůdci všech pozdejších rostlin (kromě řas a sinic). Jejich porosty na rozhraní moře a suché země vytvářeli vhodné prostředí pro drobné mořské živočichy, které se v nich postupně v průběhu milionů let přizpůsobovali suchozemskému životu. Díky tomu nastal na rozhraní devonu a karbonu výrazný evoluční skok, který byl ve znamení nejen masivního rozvoje rostlinné říše, ale i doposud nevídaných forem živočichů - zejména hmyzu jehož prapůvod lze spatřovat v adaptaci drobných mořských členovců (možná korýšů) na život na souši a obratlovců (ryb a později plazů a obojživelníků, jejichž evolučními předky mohli být devonské pancéřnaté ryby).
        Jan Stehlík 
 

   45 mm

   větší větvička 55 mm

   Protopteridium hostimense - předpokládaná rekonstrukce

Vědecká synonyma:
Rellimia hostimense
Rellimia hostinensis