Raphiophorus tenellus (Barrande, 1872), Levín - králodvorské souvrství

Řád: Asaphidačeleď: Raphiophoridae, rod: Raphiophorus Angelin, 1854†, druh: Raphiophorus tenellus (Barrande, 1872)†.  

Z trinucleidních trilobitů králodvorského souvrství je Raphiophorus tenellus ten méně hojný. Vyskytuje se od nejnižších poloh s Onnia ultima až po polohy s Tretaspis anderssoni, vyskytuje se v celém Barrandienu, jen v okolí Berouna jsou hojnější dospělí jedici. Často zde tvoří akumulace kompletních nebo skoro kompletních jedinců a vyskytuje se s druhy Dionide speciosa, Lonchodomas portlocki a Nankinolithus granulatus
 
 
Vyhledával pravděpodobně mírně hlubší dno s klidnou sedimentací a živil se filtrací substrátu. Měl velmi tenký krunýř s konkávně tvarovaným cephalonem. Glabela tvoří kulovitý útvar, který často zůstane odtržen v negativu. Pygidium je na rozdíl od druhu Lonchodomas  velmi malé a s kruhovým okrajem. Nejhojnějším nálezem je izolované cranidium, kompletní jedinci jsou hojnější jen v okolí Berouna, ale často tvoří akumulace.

zdroj: https://ordovik.sweb.cz/kralodvorske.html

Barrandovi skalníci tohoto trilobita nazývali Malá špičatá moucha.

Vědecké názvy:
Raphiophorus Angelin, 1854†
Raphiophorus bohdalecensis Vaněk, 1995† (vyskytuje se v bohdaleckém souvrství, loc. Radotín)
Raphiophorus havliceki Vaněk, Vokáč & Hörbinger, 1992† (vyskytuje se v kopaninském souvrství)
Raphiophorus rouaulti (Barrande, 1852)† (vyskytuje se v motolském souvrství, loc. lom Kosov, Loděnice - Černidla)
Raphiophorus ryzneri Přibyl, Vaněk & Hörbinger, 1986† (vyskytuje se v motolském souvrství)
Raphiophorus tenellus (Barrande, 1872)† (vyskytuje se v králodvorském souvrství, loc. Levín - Lucberk /dálniční zářez u Králova Dvora/)
Raphiophorus vinipas Šnajdr, 1981† (vyskytuje se v dobrotivském souvrství, loc. Praha - Vokovice /včetně blízké části Divoké Šárky/)
 

zdroj: https://www.biolib.cz/