Scyphocrinites excavatus (lobolit lilijice), Praha, Lobolitová stráň - požárské souvrství

Říše: Animalia - živočichové,  kmen: Echinodermata - ostnokožci.

 

Lobolity bylo zvláštní upevňovací zařízení. Byly to velké, duté koule, složené z četných, drobných nepravidelných destiček. Tyto koule byly na konci stonku lilijice a zajišťovaly jakési upevnění stonku a kalichu lilijice. Dodnes se vedou spory o tom, jestli to byl orgán, který plaval na hladině a od nich visely dolů, volně stonky ukončené kalichy, anebo sloužily k dočasnému zakotvení na mořském dně.  V prvním případě by dutiny, které jsou v lobolitech byly naplněny vzduchem a plavaly by, v případě druhém by byly naplněny vodou.
Další velká zajímavost je ta, že rod Scyphocrinites je popsaný z Čech a lobolity jako takové popsal jako první Barrande. Typickou lokalitou těchto lilijic je Budňanská skála u Karlštejna. Tato lokalita je významnou hraniční lokalitou mezi silurem a devonem. V poslední silurské vrstvě (stupeň přídol) se vyskytují hojně stonky r. Scyphocrinites. Tato zkamenělina je tedy také důležitým indikátorem hranice silur/devon na celém světě. 
(J. Vedral)
 
Prvohorní lilijice (krinoidi) se vyskytovali ve dvou formách - přisedlé (bentonické) lilijice, které jakýmsi kořenovým systémem přirůstali k pevnému podkladu a lilijice planktonické - plovoucí, které využívali speciálního orgánu - lobolitu, který byl jakýsi plovák, udržující lilijici ve vznosu. Lobolity patří k unikátním zkamenělinám, které se nácházejí pouze v České republice a několika málo místech světa. Lobolit je orgán kulovitého tvaru, je tvořen nepravidelnou soustavou komůrek, přepážek a dutých trubic. 
 

Vědecká synonyma:
Crinoida
Crinozoa Matsumoto, 1929
Eucrinoidea Zittel, 1879
 
Podřízené taxony:
podtřída Articulata (Simms, 1988) 
podtřída Camerata Wachsmuth and Springer 1885 † 
podtřída Cladida Moore & Laudon, 1943 † 
řád Disparida Moore & Laudon, 1943 † 
řád Encrinida † 
řád Millericrinida Sieverts-Doreck, 1952 † 
čeleď Antedonidae Norman, 1865