Sokhretia solitaria (Barrande, 1846) - velikost otisku 10x20 mm, Velká Chuchle - bohdalecké souvrství

Řád: Phacopida,  čeleď: Acastidae Delo, 1935 †, rod: Sokhretia Hupe in Choubert et al., 1956 †, druh: Sokhretia solitaria (Barrande, 1846).

Dalmanitidní trilobiti jsou na většině výchozů bohdaleckého souvrství vzácní. Jediná vyjímka jsou trilobiti rodu Eudolatites, kteří pravděpodobně preferovali hlubší bahnité dno. Drobní dalmanitidní trilobiti preferovali spíše mělčí a dobře prokysličená místa a proto jsou hojní hlavně ve střednách a vyšších polohách souvrství v michelské facii prachovců a karbonátů a podložních břidlic. Sokhretia solitaria je asi nejhojnějším druhem ze spodních poloh michelské facie.
Tento drobný trilobit dorůstal velikosti kolem čtyř centimetrů. Šlo pravděpodobně o drobného predátora, který se živil organismy, které vyhrabal z bahnitého dna nebo zbytky, které našel na povrchu.
 
Tento druh je velmi obtížné odlišit od druhů Phacopidina quadrata a Kloucekia invicta, které se rovněž hojně vyskytují v michelské facii. Hlavním rozdílem je cephalon mirně vybíhající do špičky a pygidium, které je mírně větší v poměru ke zbytku těla. Silnější lícní trny se často na vnitřním jádře nezachovají a pygidiální osten chybí jen rodu Kloucekia.
 
V současnosti se tento druh velice hojně vyskytoval v okolí Brumlovky, kde bylo nalezeno mnoho set kompletních stočených jedinců. Většinou šlo o velmi dobře zachovaná vnitřní jádra, pygidium bylo však často utrženo nebo jinak poškozeno. Kompletní rovní jedinci byli podstatně vzácnější, ale i přesto jich bylo nalezeno mnoho desítek.

 

 

Phacopidní trilobiti měli složené oči z drobných oček (omatidií), jejichž počet u jednotlivých druhů kolísá od 85 do 300. Omatidia jsou od sebe oddělena a prostory mezi nimi vyplňuje síťovité pletivo. Tento typ očí nazýváme "schizochroální oči". Rozeznáváme ještě například tzv. "holochroální oči". Ty jsou složeny z daleko většího počtu malých oček, která jsou nahloučena těsně vedle sebe. Na 1 mm² jich obvykle připadá 14 až 16. Ty nacházíme nepříklad u trilobita Odontochile nacházeného v českém devonu (Černá rokle u Kosoře). Dále "abathochroální oči", které bycho mohli nalézt např. u zástupců drobných trilobitů řádu Agnostida.

 

  schizochroální oči (Reedops, Phacops apod.)

  holochroální oči (Odontochile, Acidiphorus apod.) 

  abathochroální oči (Pagetia, Tsunyidiscus apod.)

Vědecká synonyma:
Dalmanites solitaria Barrande, 1846
Kloucekia solitaria (Barrande, 1846)
Phacops ovoideus Hawle & Corda, 1847