Homoiostelea - karpoidi

    Karpoidní ostnokožci třídy Homoiostelea jsou bilaterálně nesouměrní a dorzoventrálně většinou silně zploštělí živočichové. Na jejich těle lze odlišit téku s jedním nebo dvěma „rameny“. Desky téky jsou relativně velké a celkově je vzhled kalichu asymetrický. To je umožňuje odlišit od morfologicky podobných zástupců třídy Stylophora. Na jedné straně téky homoiosteleí vyrůstal pohyblivý aulakofor, který sloužil nejspíše k získáváni potravy. 
    Všechny tři skupiny /třídy/ tzv. karpoidů - Stylophora, Homoiostelea a  Homostelea bývaly některými autory řazeny do společné skupiny vysoce pokročilých ostnokožců tvořící jistý ekvivalent strunatců - Calcichordata. Ve své době tato teorie, že obě skupiny byly jakýmsi předstupněm strunatců - Chordata, znamenala do jisté míry senzaci. Strunatci jsou totiž předstupněm obratlovců, jejichž vývoj s nadsázkou vedl až ke člověku. Některé druhy byly dokonce původně popsány jako korýši. Tato klasifikace je však většinou současných badatelů považována za neplatnou. Vyskytují se od kambria po karbon. Přes to všechno je ale stále více zpochybňována i jejich příslušnost k ostnokožcům.
 
Rod: Dendrocystites Barrande, 1887 
Typový druh: Dendrocystites barrandei (Bather, 1913) 
Známe ještě tento druh: Dendrocystites sedgwicki (Barrande, 1867) . Oba druhy se nalézají v zahořanském souvrství.
 
   
Vlevo a uprostřed Dendrocystites barrandei (Bather, 1913), vpravo Dendrocystites sedgwicki (Barrande, 1867).
 
 

Homostelea - karpoidi

    Homostelea mají nepravidelnou, plochou téku složenou z menšího počtu okrajových (marginálních) a vyššího počtu (desítky až stovky) drobných centrálních desek. Stonek se skládá ze dvou až tří řad drobných destiček. Na straně protilehlé stonku leží dva otvory, interpretované jako ústa a řiť. Vyskytuje se pouze ve středním kambriu.
 
Rod: Asturicystis Sdzuy, 1993 †
Typový druh: Asturicystis havliceki Fatka & Kordule, 2001 †
Vyskytuje se v jineckém souvrství.
 
   Asturicystis havliceki Fatka & Kordule, 2001.
 
Rod: Trochocystites Barrande, 1887 
Typový druh: Trochocystites bohemicus Barrande, 1887 
Vyskytuje se v buchavském souvrství.
 
   Trochocystites bohemicus Barrande, 1887.
 
Zdroje/použitá literatura:
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilijice
  • https://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/ostnokozci
  • https://zkamenely-svet.webnode.cz/
  • https://muzeum.geology.cz/
  • Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989