Rhombifera - rhombiferní jablovci

    Glyptocystidi (lat. Glyptocystida) a zejména jejich skupina Rhombifera Zittel, 1879, jsou malou, ale poměrně úspěšnou skupinou cystoidních ostnokožců, která vznikla ve svrchním kambriu, zažila radiaci ve středním ordoviku a tvoří poměrně významnou složku svrchnoordovických faun. Celá skupina je poměrně výrazně konzervativní, bez výrazných evolučních inovací a vymírá počátkem svrchního devonu.
    Zástupci třídy Rhombifera se vyznačují tím, že měli póry na destičkách téky uspořádány v tzv. routy nebo rhomby. Jsou to kosočtverečná pole obvykle vyplněná rovnoběžnými spojovacími kanálky protilehlých pórů ležících vždy na dvou sousedních destičkách.
 
Rod: Echinosphaerites Wahlenberg, 1818
Typový druh: Echinosphaerites infaustus Barrande, 1887 = modestus Barrande, 1887 †
Nálezy tohoto druhu známe převážně z letenského a zahořanského souvrství. Známe ještě tyto druhy: Echinosphaerites concomitans Barrande, 1887 - třenické souv., Echinosphaerites primus - dobrotivské souv. a Echinosphaerites quaerendus Barrande, 1887 - králodvorské souv.
 
   
Vlevo: Echinosphaerites quaerendus Barrande, 1887, vpravo tři jedinci Echinosphaerites modestus Barrande, 1887.
 
Rod: Homocystites 
Typový druh: Homocystites alter (Barrande, 1887)
Nálezy tohoto druhu známe ze zahořanského souvrství.
 
   Homocystites alter (Barrande, 1887).
 
Rod: Cheirocrinus Eichwald, 1856
Nálezy tohoto rodu známe z dobrotivského souvrství, jsou ale značně rozšířeny v ordoviku celé severní polokoule a zasahují i do siluru - u nás jsou známy  nálezy tohoto jablovce např. z motolského souvrství lomu Kosov u Berouna.
 
   Cheirocrinus Eichwald, 1856.
 
Rod: Macrocystella Callaway, 1877
Typový druh: Macrocystella mariae Callaway, 1877
Stonek je rozdělený na proximální a distální konec. Téka se skládá ze čtyř basálních, pěti infralaterálních, pěti laterálních, šesti radiálních a několika orálních desek (PAUL, 1968). Brachioly jsou vyvinuté velmi pravidelně. Jsou dlouhé, úzké, biseriální a nevětvené. Spodní a časný střední ordovik, ČR (blíže MERGL a PROKOP, 2006). Druh vyskytující se v letenském souvrství.
 
   Macrocystella Callaway, 1877.
 
Typový druh: Mimocystites bohemicus Barrande, 1887
Téka ovoidní, peristom a ambulakrální rýhy chráněny krycími deskami. Oblast periproktu rozlehlá. Tékální povrch rozdělen do trojúhelníků pomocí velmi nápadných paprskovitých rýh. Letenské souvrství, střední ordovik (MOORE, 1967).
 
   Mimocystites (dle Moora, 1967).
 
Rod: Orocystites Barrande, 1887 
Typový druh: Orocystites helmhackeri Barrande, 1887
Druh vyskytující se ve vinickém souvrství.
 
   Orocystites helmhackeri Barrande, 1887.
 
Rod: Rhombifera Barrande, 1867
Typový druh: Rhombifera bohemica Barrande, 1867
Druh vyskytující se v letenském, libeňském, vinickém a zahořanském souvrství ordoviku.
 
   Rhombifera bohemica Barrande, 1867
 
Rod: Vizcainoia Zamora & Smith, 2011 † (Rhombifera)
Typový druh: Vizcainoia sp.
jinecké souvrství
Rod: Vizcainoia Zamora & Smith, 2011 † 
Typový druh: Vizcainoia sp.
Rod, druhově nezařazený, známý zatím jenom z fragmentů jineckého souvrství.
 
   Vizcainoia sp.
 
Zdroje/použitá literatura:
  • https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilijice
  • https://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/ostnokozci
  • https://zkamenely-svet.webnode.cz/
  • https://muzeum.geology.cz/
  • Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989