Podkmen Echinozoa von Zittel, 1895

(řec. echinos/echinus - střední část sloupové hlavice bochníkového tvaru = bochník, zóon - zvíře)
Zahrnuje tyto třídy: Cyclocystoidea, Echinoidea, Edrioblastoidea, Helicoplacoidea, Holothuroidea a Ophiocistoidea.
 
 
Nás zajímá především třída Echinoidea Leske, 1778 - ježovky. Jejich nálezy sice v českém, ale ani světovém paleozoiku nejsou až tak časté,  v Barrandienu dokonce velmi výjimečné, zachovalé buďto jako tékální destičky, aristotelovy lucerny nebo ostny, přesto se vyskytují již od ordoviku. Nejsme si zcela jistí, ale máme zato, že nálezy ježovek z českého ordoviku a siluru nejsou známy. Jejich první česká stopa začíná až ve spodním devonu (st. lochkov). Zbytky nějakých echinoideí se nalezly v Císařském lomu v Koněprusích nebo na Plešivci u Měňan. Je to bezesporu zajímavá skupina živočichů o jejichž existenci např. v ordoviku nebo v siluru máme jenom ponětí, díky nálezům zahraničním. V Barrandienském devonu se sice nalezly ostny ježovky rodu Xenocidaris Schultze, 1866 †, což je ale doposud sporný rod. Je to vlastně vcelku bizarní, že ostatní živočichové jsou v ne málo případech nalezeni jako otisky větších částí, či kompletních živočichů, vyjma těchto ježovek, vlastně vyjma jakýchkoliv ježovek.
 
Rod: Xenocidaris Schultze, 1866 † - sporný taxon
Typový druh: ?
Výskyt v lochkovském souvrství (kotýské vápence), dále pražském souvrství - nález ostnů na Plešivci (devon).