Podkmen Homalozoa Whitehouse, 1941 † - karpoidi

(řec. homalos – plochý, zóon - zvíře)
Podkmen se dělí do čtyř tříd: Stylophora, Homostelea, Homoiostelea a Ctenocystoidea.

    Zahrnuje paleozoické, dorzálně i ventrálně zploštěné, primitivní ostnokožce, bez radiální souměrnosti, mnohé s nepřítomností jakékoliv symetrie. Schránka – téka je složená z mnohých destiček, různého tvaru a rozměrů. Destičky téky některých forem jsou na bočních stranách velké, zatím co na dorzální a ventrální jsou malé a početnější. Ventrální strana je obyčejně plochá anebo konkávní, dorzální bývá plochá nebo konvexní. Na přední straně téky se mohla nacházet jedna anebo více brachiol - dlouhých ramen, které sloužili na sběr potravy. Na opačném konci tělo vybíhá do duté stopky, pomocí které se živočich pravděpodobně posouval po dně nebo připevňoval k substrátu. Stopku tvoří několik řad destiček. Poloha úst a anusu je variabilní. Nejčastěji se ústa nacházeli vedle brachioly, jestli byla přítomná a anus vedle nebo na protilehlé straně. Patřili pravděpodobně k plazivému bentosu. Kosterní zbytky se nejčastěji nacházejí v jílovitých horninách. Pro stratigrafii mají jen lokální význam.

 

Stylophora Gill & Caster, 1960 † - kalcichordáti

Stylophora mají nepravidelnou téku, silné okrajové (marginální) desky a vysoký počet menších desek centrálních. Stonek je dlouhý, diferencovaný, sloužící podle některých interpretací k pohybu po dně. Systematické postavení skupiny je zatím neustálené - buď jako sesterské skupiny strunatců (kalcichordáti, viz diskuse u sesterské skupiny Homoiostelea) nebo jako specializovaných ostnokožců. Vyskytuje se od kambria po karbon.
 
Rod: Anatifopsis Barrande in Bigsby, 1872 
Typový druh: Anatifopsis bohemica Barrande, 1872 
Vyskytuje se v bohdaleckém, králodvorském, vinickém a zahořanském souvrství. Z našeho ordoviku známe ještě tyto druhy: Anatifopsis acuta Barrande, 1872 † - bohdalecké souvrství (cf.), letenské souvrství, libeňské souvrství, Anatifopsis barrandei (Chauvel, 1941)  - dobrotivské souvrství (cf.), šárecké souvrství, Anatifopsis longa Barrande, 1872 † - zahořanské souvrství a Anatifopsis spinosa (Ubaghs, 1979) † - letenské souvrství.
 
                           Anatifopsis bohemica Barrande, 1872.   
 
   Anatifopsis trapeziiformis Thoral, 1935, Francie.
 
Rod: Anatifopsis Barrande in Bigsby, 1872 †
Typový druh: Cystidea abscondita Barrande, 1887 † !inq.
Druh stylophora čeledi Kirkocystidae Caster, 1952 † jehož pozůstatky jsou známy ze zahořanského souvrství. Zkratka inq. = nomen inquirendum - taxon je v šetření, platnost taxonu je třeba přezkoumat.
 
   Cystidea abscondita Barrande, 1887.
 
Rod: Anomalocystites Hall, 1859 †
Typový druh: Anomalocystites bohemicus Barrande, 1887 †
Nachází se v králodvorském souvrství. Barrande v Silurském systému uvádí ještě druhy Anomalocystites pyramidalis Barrande, 1887 † Anomalocystites ensifer Barrande, 1887 †. Vědecká synonyma A. bohemicus jsou: Placocystis bohemicus (Barrande, 1887) a Plococystites bohemica (Barrande, 1887).
 
   Anomalocystites bohemicus Barrande, 1887.
 
Rod: Aspidocarpus Ubaghs, 1979 †
Typový druh: Aspidocarpus bohemicus Ubaghs, 1979 
Druh vyskytující se v letenském a vinickém souvrství.
 
Rod: Balanocystites Barrande, 1887 †
Typový druh: Balanocystites primus (Barrande, 1872) †
Nálezy tohoto druhu známe ze šáreckého souvrství.
 
   Balanocystites Barrande, 1887.
 
Rod: Barrandeocarpus Ubaghs, 1979 † (Stylophora)
Typový druh: Barrandeocarpus jaekeli Ubaghs, 1979 †
letenské souvrství
Rod: Barrandeocarpus Ubaghs 1979
Typový druh: Barrandeocarpus jaekeli Ubaghs, 1979
Nálezy tohoto druhu známe z letenského souvrství. Známe ještě druh Barrandeocarpus bohemicus - zahořanské souv.
 
   Barrandeocarpus jaekeli Ubaghs, 1979.
 
Rod: Bohemiaecystis Caster in Ubaghs, 1967 † = Thoralicystis Chauvel, 1971 † 
Typový druh: Bohemiaecystis bouceki Caster, 1967 † = Thoralicystis bouceki (Caster in Ubaghs, 1967) †
Druh, jež se nalézá v ordovických vrstvách dobrotivského souvrství.
 

Bohemiaecystis jefferiesi Gil Cid, Domínguez, Silván & Escribano, 1996.
 
Rod: Ceratocystis Jaekel, 1901 †
Typový druh: Ceratocystis perneri Jaekel, 1901 †
Vyskytuje se v jineckém a buchavském souvrství.
 
   Ceratocystis perneri Jaekel, 1901.
 
Rod: Dalejocystis Prokop, 1963 †
Typový druh: Dalejocystis casteri Prokop, 1963 †
Známý z nálezů v dalejsko-třebotovském souvrství.
 
   Dalejocystis casteri.
 
Rod: Diamphidiocystis Kolata & Guensburg, 1979 †
Typový druh: ?Diamphidiocystis drepanon Kolata & Guensburg, 1979 †
Styloforát, který se vyskytuje ve vinickém a králodvorském souvrství.
 

Diamphidiocystis drepanon Kolata & Guensburg, 1979.
 
Rod: Eumitrocystella Beisswenger, 1994 †
Typový druh: ?Eumitrocystella sp.
Styloforát, který se zřejmně vyskytuje ve vinickém a vzácněji králodvorském souvrství.
 
   Eumitrocystella savilli Beisswenger, 1994 †.
 
Rod: Hanusia Cripps, 1989 †
Typový druh: Hanusia prilepensis Cripps, 1989 †
Styloforát, který se vyskytuje v dobrotivském souvrství. Ze souvrství šáreckého známe ještě druh Hanusia obtusa Cripps, 1989 † a druh Hanusia sarkensis Cripps, 1989 †.
 
   Hanusia Cripps, 1989.
 
Rod: Lagynocystites Jaekel, 1918 †
Typový druh: Lagynocystites pyramidalis (Barrande, 1887) 
Druh kalcichordáta, jehož nálezy známe z dobrotivského (velmi vzácně) a šáreckého (hojně) souvrství.
 
   Lagynocystites pyramidalis (Barrande, 1887).
 
Rod: Mitrocystella Jaekel, 1918 †
Typový druh: Mitrocystella barrandei Jaekel, 1918 †
Druh vyskytující se v šáreckém souvrství.
 
   Mitrocystella barrandei Jaekel, 1918 †

Druh Mitrocystella incipiens miloni - origine: ROUAULT (1941) - rekonstrukce druhu vyskytující se ve Francii.
 
Rod: Mitrocystites Barrande, 1887 
Typový druh: Mitrocystites mitra Barrande, 1887 
Druh vyskytující se poměrně hojně v konkrecích šáreckého souvrství, velmi vzácně v souvrství dobrotivském a extrémě vzácně v souvrství letenském.
 
   Mitrocystites mitra Barrande, 1887.
 
 
Rod: Placocystites Koninck, 1869 †
Typový druh: Placocystites sp.
Styloforát, známý z vinického souvrství. Tento karpoid měl plochou a obdélníkovou téku s centrálně umístěnými ústy. Téka byla složena z velkých a tenkých kalcitových desek, které byly opatřeny jemným zvlněním. Vepředu měl dva výčnělky. Průměrná velikost kalichu je asi 2 cm.
 
   Vlevo Placocystites forbesianus † vpravo Placocystites sp.
 
Rod: Prokopicystis Cripps, 1989 †
Typový druh: Prokopicystis mergli Cripps, 1989 †
Druh vyskytující se v dobrotivském souvrství českého ordoviku.
 
   Prokopicystis mergli Cripps, 1989.
 
Rod: Promitrocystites Lefebvre, 2000 †
Typový druh: Promitrocystites barrandei (Jaekel, 1901) †
Styloforát patřící do čeledi Mitrocystitidae Ubaghs, 1967 †, podobně jako Mitrocystella Jaekel, 1918 † a Mitrocystites Barrande, 1887 † a který se vyskytuje v šáreckém souvrství.
 
Rod: Reticulocarpos Jefferies & Prokop, 1972 †
Typový druh: Reticulocarpos hanusi Jefferies & Prokop, 1972 †
Druh stylophora čeledi Hanusiidae Cripps, 1991 † jehož pozůstatky jsou známy ze šáreckého souvrství.
 
   Reticulocarpos hanusi Jefferies & Prokop, 1972.
 
Rod: Sagittacystis Parsley, Prokop & Derstler, 2000 † Balanocystites Barrande, 1887 †
Typový druh: Sagittacystis prima (Barrande, 1872) † Balanocystites primus (Barrande, 1872) †
Druh vyskytující se ve vinickém a šáreckém souvrství.
 
Rod: Scotiaecystis Caster & Ubaghs in Ubaghs, 1968 
Druh Scotiaecystis sp. † vyskytující se v letenském a vinickém souvrství českého ordoviku.
 
   Scotiaecystis Caster & Ubaghs in Ubaghs, 1968.
 
Zdroje/použitá literatura:
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilijice
 • https://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/ostnokozci
 • https://zkamenely-svet.webnode.cz/
 • https://muzeum.geology.cz/
 • Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989
 • MARIO BEISSWENGER. A calcichordate interpretation of the new mitrate Eumitrocystella savilli from the Ordovician of Morocco, 1994

 

Homostelea - karpoidi

Homostelea mají nepravidelnou, plochou téku složenou z menšího počtu okrajových (marginálních) a vyššího počtu (desítky až stovky) drobných centrálních desek. Stonek se skládá ze dvou až tří řad drobných destiček. Na straně protilehlé stonku leží dva otvory, interpretované jako ústa a řiť. Vyskytuje se pouze ve středním kambriu, (řec. homos - stejný).
 
Rod: Asturicystis Sdzuy, 1993 †
Typový druh: Asturicystis havliceki Fatka & Kordule, 2001 †
Vyskytuje se v jineckém souvrství.
 
   Asturicystis havliceki Fatka & Kordule, 2001.
 
Rod: Trochocystites Barrande, 1887 
Typový druh: Trochocystites bohemicus Barrande, 1887 
Vyskytuje se v buchavském souvrství.
 
   Trochocystites bohemicus Barrande, 1887.
 
   Trochocystites bohemicus Barrande, 1887.
 
 

Homoiostelea - karpoidi

    Karpoidní ostnokožci třídy Homoiostelea jsou bilaterálně nesouměrní a dorzoventrálně většinou silně zploštělí živočichové. Na jejich těle lze odlišit téku s jedním nebo dvěma „rameny“. Desky téky jsou relativně velké a celkově je vzhled kalichu asymetrický. To je umožňuje odlišit od morfologicky podobných zástupců třídy Stylophora. Na jedné straně téky homoiosteleí vyrůstal pohyblivý aulakofor, který sloužil nejspíše k získáváni potravy. 
    Všechny tři skupiny /třídy/ tzv. karpoidů - Stylophora, Homoiostelea a  Homostelea bývaly některými autory řazeny do společné skupiny vysoce pokročilých ostnokožců tvořící jistý ekvivalent strunatců - Calcichordata. Ve své době tato teorie, že obě skupiny byly jakýmsi předstupněm strunatců - Chordata, znamenala do jisté míry senzaci. Strunatci jsou totiž předstupněm obratlovců, jejichž vývoj s nadsázkou vedl až ke člověku. Některé druhy byly dokonce původně popsány jako korýši. Tato klasifikace je však většinou současných badatelů považována za neplatnou. Vyskytují se od kambria po karbon. Přes to všechno je ale stále více zpochybňována i jejich příslušnost k ostnokožcům.
 
Rod: Dendrocystites Barrande, 1887 
Typový druh: Dendrocystites barrandei (Bather, 1913) 
Známe ještě tento druh: Dendrocystites sedgwicki (Barrande, 1867) . Oba druhy se nalézají v zahořanském souvrství.
 

Vlevo Dendrocystites barrandei (Bather, 1913), uprostřed a vpravo Dendrocystites sedgwicki (Barrande, 1867).
 
Rod: Minervaecystis Ubaghs & Caster in Moore, 1967 †
Typový druh: Minervaecystis sp. nov.
Dendroidní karpoid, jež se vzácně nalézá v zahořanském souvrství.
 
   Minervaecystis vidali (Thoral, 1935)
 
Rod: Plasiacystis Prokop & Petr, 2003 †
Typový druh: Plasiacystis mobilis Prokop & Petr, 2003 †
Vyskytuje se v šáreckém souvrství.
 
   Plasiacystis mobilis Prokop & Petr, 2003.
 
Rod: ?
Typový druh: Solutan indet., gen. et sp. nov.
Vyskytuje se v šáreckém souvrství.
 
   Solutan indet., gen. et sp. nov.
 
Zdroje/použitá literatura:
 • https://cs.wikipedia.org/wiki/Lilijice
 • https://www.biomach.cz/biologie-zivocichua/ostnokozci
 • https://zkamenely-svet.webnode.cz/
 • https://muzeum.geology.cz/
 • Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989
 • BERTRAND LEFEBVRE, KRAIG DERSTLER, COLIN D. SUMRALL. A reinterpretation of the solute Plasiacystis mobilis (Echinodermata) from the Middle Ordovician of Bohemia

 

Ctenocystoidea Robison & Sprinkle, 1969 †

Třída homalozoidních ostnokožců, která je u nás zastoupena zatím jediným druhem, patřícím do řádu Ctenocystida Robison & Sprinkle, 1969 †.

Rod: Etoctenocystis Fatka & Kordule, 1985 †
Typový druh: Etoctenocystis bohemica Fatka & Kordule, 1985 †
Vyskytuje se v buchavském (aff.) a jineckém souvrství středního kambria.

   Etoctenocystis bohemica Fatka & Kordule, 1985 †.

Zdroje/použitá literatura:
 • Oldřich Fatka, Vratislav Kordule. Etoctenocystis bohemica gen. et sp. nov., new Ctenocistoid from Czechoslovakia (Echinodermata, Middle Cambrian), 1985