V této části se stručně zabýváme původem členovců (Ediacara), jejich stavbou těla, velikostí, ontogenezí, životními cykly, rozmnožováním, stratigrafií a jejich ústupem ze scény historie země, ale taktéž významnými, světovými paleontologickými lokalitami (Trilobitomorpha - trojlaločnatci). Dále významem Joachima Barranda, jeho vztahu se skalníky a jejich přínosu k obohacení českého slovníku o lidová pojmenování fosílií. Vše v textu od Jaroslava Marka (Barrandovy cenné knihy a lidová paleontologie v lingvistice).