Přehled nejvýznamějších řádů, čeledí a rodů trilobitů

22.08.2015 16:07

Systematika uvnitř třídy trilobita

    V systematice trilobitů, stejně jako v systematice jiných fosilních organizmů, dochází na základě nových objevů a výzkumů k podstatným změnám. V následujícím rozdělení jednotlivých řádů jsem se držel současného rozdělení, jak bylo uvedeno ve Whittington a kol. (1997), Fortey (2001) a v jejich shrnutí Gonem (2009). Podle těchto prací jsou dnes trilobiti rozdělováni do devíti řádů (pokud nebereme v úvahu agnostidy, viz níže): Redlichiida, Corynexochida, Ptychopariida, Asaphida, Harpetida, Proetida, Phacopida, Lichida a Odontopleurida [1].
 

řád Redlichiida

 
    Redlichiida bývají považováni za bazální (výchozí) řád trilobitů. Objevují se ve druhém oddělení kambria a na konci třetího oddělení mizí z fosilního záznamu. Je pro ně typický velký počet segmentů a protáhlá, většinou dobře segmentovaná glabela. Hypostom je natantní nebo konterminantní. Exoskeleton mikropygální. Tento řád bývá obecně rozdělován na dva podřády Redlichiina a Olenellina (Whittington a kol., 1997) [2].
 

podřád Redlichiina:

nadrod Emuelloidea
 • rody: Emuella, Balcoracania, Megapharanaspis.

   Balcoracania                       Emuella                       Megapharanaspis

nadrod Redlichioidea
 • rody čeledi Abadiellidae: Abadiella (=Parabadiella; =Danagouia), Guangyuanaspis, Guangyuania, Lunolenus, Malongocephalus, Shaanxia, Sibiriaspis.

   Abadiella

 • rody čeledi ChengkouaspidaeAragotus, Bathynotus (=Pagura), Bathynotellus, Belliceps, Chengkouaspis, Elegestina, Inella, Pseudoresserops, Terechtaspis (=Nellina).

   Bathynotus                       Bathynotellus

 • rody čeledi Dolerolenidae: Dolerolenus (Olenopsis; =Malungia), Giordanella, Granolenus, Paramalungia.

   Dolerolenus 

 • rody čeledi Gigantopygidae: Bornemannaspis, Gigantopygus, Parayiliangella, Pseudoyiliangella, Yilliangella (=Palaeoaspis), Yilliangellina, Zhangshania.

   Yilliangella                       Zhangshania 

 • rody čeledi Kueichowiidae: Kueichowia, Shatania.
 • rody čeledi Mayiellidae: Mayiella, Qiaodiella, Qiaotingaspis.
 • rody čeledi Menneraspididae: Menneraspis.
 • rody čeledi Metadoxididae: Churkinia, Conomicmacca, Enantiaspis, Fuminaspis, Hongshiyanaspis, Metadoxides (=Anadoxides), Minusinella, Onaraspis, Pratungusella.

   Enantiaspis                         Onaraspis

 • rody čeledi Redlichiidae: Breviredlichia, Chaoaspis, Chengjiangaspis, Conoredlichia, Elganellus, Eoredlichia (=Archaeops; = Saukiandops; =Galloredlichia; = Pararedlichia), Hesa, Iglesiella, Irgitkhemia, Jingyangia, Kepingaspis, Kuanyangia, Latiredlichia, Lemdadella, Leptoredlichia (=Paraleptoredlichia), Maopingaspis, Metaredlichia, Mianxianella, Nebidella, Neoredlichia, Ningqiangaspis, Olgaspis, Pachyredlichia, Parawutingaspis, Parazhenbaspis, Pseudoredlichia, Pseudowutingaspis, Pteroredlichia (=Spinoredlichia), Redlichia (/Hoeferia; =Mesodema; =Dongshania), Redlichops, Sapushania, Sarassina, Sardaspis, Sardoredlichia, Syndianella, Tolbinella, Ushbaspis (=Metaredlichioides), Wengangaspis, Wutingaspis, Xela, Xenoredlichia, Yorkella, Zhanglouia.

   Eoredlichia                       Kuanyangia                        Redlichia

   Sardoredlichia                        Wutingaspis

 • rody čeledi Redlichinidae: Asthenaspis, Kolbaspis, Parasajanaspis, Redlichina, Sajanaspis, Sekwiaspis, Tungusella.
 • rody čeledi Saukiandidae: Australaspis, Clariondia, Despujolsia, Dolerolichia, Eops, Ezhimia, Longianda, Pareops, Perrector (=Rawops), Planocephalus, Pseudosaukianda, Realaspis, Resserops, Richterops (=Marsaisia), Saukianda.

   Perrector

 • rody čeledi Yinitidae: Drepanopyge, Drepanuroides (=Xishuiella), Hongjunshaoia, Longduia, Meitanella, Paokannia, Parapaokannia, Parayinites, Pseudopaokannia, Qingkouia (=Paradrepanuroides), Yinites, Yunnanaspidella, Yunnanaspis.

   Drepanopyge                       Despujolsia

   Meitanella                                                         Yunnanaspidella 

 • trilobiti nejistého rodu: Akbashichia, Fandianaspis, Iolgia, Micangshania, Xingzishania.

nadrod Paradoxidoidea 

 • rody čeledi Paradoxididae: Acadoparadoxides (/Entomolithus/Entomostracites; =Eoparadoxides), Anabaraceps, Anabaraspis, Bajanaspis, Baltoparadoxides, Phanoptes (=Eccaparadoxides; =Macrocerca), Hydrocephalus (=Phlysacium; =Rejkocephalus), Paradoxides (=Vinicella), Plutonides (/Plutonia), Primoriella, Schagonaria, Schoriina.

   Hydrocephalus                         Paradoxides

 • rody čeledi Centropleuridae: Anopolenus, Beishanella, Centropleura, Clarella, Luhops.

   Centropleura

 • rody čeledi Xystriduridae: Galahetes, Inosacotes, Polydinotes, Xystridura (/Milesia).

   Xystridura 

podřád Olenellina:

nadrod Olenelloidea
 • rody čeledi Olenellidae: Angustolenellus, Arcuolenellus, Biceratops, Bolbolenellus, Bristolia, Fremontella, Fritzolenellus, Gabriellus, Laudonia, Lochmanolenellus, Mesolenellus, Mesonacis (=Fremontia), Mummaspis, Nephrolenellus, Olenelloides, Olenellus (/Barrandia), Paedeumias, Peachella, Teresellus, Wanneria.

   Mesonacis                                    Nephrolenellus                       Olenelloides              

   Olenellus                            Paedeumias                          Peachella 

 • rody čeledi HolmiidaeAndalusiana, Baltobergstroemia, Callavia (=Cephalacanthus/Callavalonia; =Cobboldus), Cambropallas, Elliptocephala (/Georgiellus, /Ebenezeria), Holmia (=Esmeraldina), Holmiella, Iyouella, Kjerulfia, Palmettaspis, Postfallotaspis, Schmidtiellus (/Schmidtia).

   Callavia                       Cambropallas                       Holmia

nadrod Fallotaspidoidea

 • rody čeledi Archaeaspididae: Archaeaspis, Bradyfallotaspis, Fallotaspidella, Fritzaspis, Geraldinella, Profallotaspis, Repinaella, Selindella.

   Fritzaspis                       Profallotaspis 

 •  rody čeledi FallotaspididaeChoubertella, Daguinaspis (=Eodaguinaspis; =Epidaguinaspis), Eofallotaspis, Fallotaspis, Lenallina, Parafallotaspis, Pelmanaspis, Wolynaspis.

   Daguinaspis                       Eofallotaspis                        Fallotaspis

 • rody čeledi JudomiidaeJudomia, Judomiella, Paranevadella, Sinskia.
 • rody čeledi NeltneriidaeBondonella, Neltneria.
 • rody čeledi NevadiidaeBuenellus, Cambroinyoella, Cirquella, Limniphacos, Nevadella, Nevadia, Plesionevadia, Pseudojudomia, Sdzuyomia.

   Nevadia

řád Corynexochiida

 
    Řád Corynexochiida se objevuje rovněž v druhém oddělení kambria a vymírá v devonu na hranici stupňů frasn a famen. Je charakteristický opistopární faciální suturou, protáhlou glabelou s širokými rýhami, hypostom je konterminantní nebo impendentní (konterminantní – jeho anterální okraj je umístěn pod anterálním okrajem glabely, impendentní – jeho anterální okraj není umístěn pod anterálním okrajem glabely)., celkový tvar exoskeletonu většinou izo- nebo subizopygální. Je možné, že se jedná o sesterskou skupinu výše zmíněného řádu Redlichiida (Fortey, 2001). V současnosti jsou vymezovány tři podřády Corynexochina, Illaenina a Leiostegiina [3].
 

podřád Corynexochina:

 
 • rody čeledi Corynexochidae: Abakania, Acontheus (=Aneucanthus; =Aneuacanthus), Bonnaspis, Chatiania (=Parachatiania), Clavigellus, Corynexochella, Corynexochina, Corynexochus (=Karlia), Eochatiana, Eocorynexochus, Hartshillia, Hartshillina, Milaspis, Miranella, Olinaspis, Sanaschtykgolia, Shivelicus, Trinia.
 • rody čeledi DinesidaeAmginoerbia, Botomella (=Sayanella), Chakasskia, Chakasskiella, Compsocephalus (/Lepidocephaloides), Densocephalus, Dilataspis, Dinesus, Erbia (=Paratollaspis), Erbiella, Erbina, Erbiopsidella, Erbiopsis, Ghwaiella, Paraerbia, Piriforma, Pokrovskiella, Proerbia, Pseudoerbia, Pseudoerbiopsis, Rondocephalus, Tingyuania, Tollaspis, Tumulina.
 • rody čeledi DokimocephalidaeAcrocephalina, Alekcinella, Anemocephalus, Anuloides, Apachia (=Apachilites), Bellaspidella, Bellaspis, Beothuckia, Burnetiella (/Burnetia), Calocephalites, Chalfontia, Conaspis, Crusoiina, Deckera, Dellea (=Eshelmania), Delleana, Didwudina, Dokimocephalus, Fastigaspis, Glyptometopsis, Glyptometopus, Iddingsia (=Plataspella), Jingxiania, Kindbladia, Kiowaia, Kyphocephalus, Lorrettina, Obrucheviaspis, Pinctus, Plakhinella, Pseudosaratogia, Puanella, Ritella, Saimachia, Sulcocephalus, Taenicephalina, Tatulaspis, Tchuostachia, Whittingtonella, Wilsonarella, Wuhuia (=Deadwoodia), Yangweizhouia.

   Burnetiella                       Dokimocephalus

 • rody čeledi DolichometopidaeAegunaspis Amphoton (=Eurodeois; =Amphotonella; = Paramphoton; = Sunia), Anoria, Asperocare, Athabaskia, Athabaskiella, Atypicus, Basanellus, Bathyuriscidella, Bathyuriscus (=Orria; =Orriella; =Wenkchemnia), Borovikovia, Centonella, Chilometopus, Chilonorria, Clavaspidella, Corynexochides, Deiradonyx, Dolicholeptus, Dolichometopsis, Dolichometopus, Drozdoviella, Erratobalticus, Ezhuangia, Fuchouia (=Parafuchouia; =Pseudofuchouia), Glossopleura (=Sonoraspis), ?Granularaspis (/Granularia), Guraspis, ?Hanburia, Hemirhodon, Horonastes, Itydeois, Kannoriella, Klotziella, Lianhuashania, Mendospidella, Neopoliellina, Parapoliella, Poliella (=Bornemannia), Poliellaspidella, Poliellaspis, Poliellina, Politinella, Polypleuraspis, Prosymphysurus, Pseudamphoton, Ptannigania, Saimixiella, Sestrostega, Shanghaia, Sinijanella, Suvorovaaspis, Undillia, Zhenpingaspis.

   Glossopleura                       Parapoliella                       Polypleuraspis

 • rody čeledi DorypygidaeAtdabanella, Basocephalus, Bonnaria, Bonnia, Bonniella, Bonnima, Bonnioides, Bonniopsis, Dorypygaspis, Dorypyge, Dorypygina, Dorypygoides, Duyunia, Fordaspis, Hicksia, Holteria, Holyoakia, Jiuquania, Kharausnurica, Kootenia (=Notasaphus), Kooteniella (=Babakovia), Kooteniellina, Kootenina, Liokootenia, Mengzia, Metakootenia, Namiolenoides, Neolenus, Ogygopsis (=Taxioura), Olenoides, Paraolenoides, Popigaia, Prokootenia, Protypus (=Bicaspis), Pulvillaspis, Rabutina, Saryaspis, Shipaiella, Strettonia, Tabatopygellina, Tadjikia, Tienzhuia, Tolanaspis.

   Dorypyge                       Olenoides

 • rody čeledi Edelsteinaspididae: Alacephalus, Edelsteinaspis, Gelasene, Keeleaspis, Labradoria (=Sinolenus), Labradorina, Laticephalus, Litaspis, Nehanniaspis, Neoredlichina, Nodiceps, Paleofossus, Polliaxis, Torosus, Venosus.
 • rody čeledi JakutidaeArgasalina, Bathyuriscellus, Bathyuriscopsis, Daldynia, Gibscherella, Jakutus, Janshinicus, Jucundaspis, Judaiella, Kobdus, Lenaspis, Malykania, Manaspis, Prouktaspis, Uktaspis, Vologdinaspis.
 • rody čeledi Oryctocephalidae: Arthricocephalus (=Arthricocephalites; =Protoryctocara; =Oryctocarella), Balangia, Barklyella, Cheiruroides (=Inikanella), Curvoryctocephalus, Duodingia, Duyunaspis, Eoryctocephalus, Euarthricocephalus, Feilongshania, Haliplanktos, Hunanocephalus, Kunshanaspis, Lancastria (=Changaspis; = Chienaspis; =Goldfieldia; =Paraoryctocephalops; =Pseudolancastria), Metabalangia, Metarthricocephalus, Microryctocara, Neocheiruroides, Opsiosoryctocephalus, Oryctocara, Oryctocephalina, Oryctocephalites, Oryctocephaloides, Oryctocephalops, Oryctocephalus (=Vinakainella), Oryctometopus, Ovatoryctocara, Paleooryctocephalus, Parachangaspis, Paracheiruroides, Protoryctocephalus, Sandoveria, Shabaella, Taijiangocephalus, Teljanzella, Tonkinella, Udjanella.

   Lancastria                       Oryctocara                       Oryctocephalus

   Ovatoryctocara

 • rody čeledi Zacanthoididae: Albertella, Albertellina, Albertelloides Chuchiaspis, Danjiangella, Delamarina (Delamarella), Eozacanthoides, Fieldaspis, Mendogaspis, Mexicaspis, Micmaecopsis, Panxinella, Paralbertella, Parkaspis, Prozacanthoides, Pseudozacanthopsis, Ptarmiganoides, Qingzhenaspis, Stephenaspis, Thoracocare, Tianshanocephalus, Ursinella, Vanuxernella (=Vistoia), Xuzhouia, Zacanthoides (Embolimus), Zacanthopsina, Zacanthopsis.

   Albertella             Vanuxernella              Zacanthoides

podřád Illaenina:

 • rody čeledi IllaenidaeAlloillaenus, Bumastoides, Dysplanus, Ectillaenus (=Wossekia), Harpillaenus, Hyboaspis, Illaenus (/Cryptonymus; =Actinolobus; =Deucalion; =Svobodapeltis), Nanillaenus, Ninglangia, Octillaenus, Ordosaspis, Parillaenus, Platillaenus, Ptilillaenus, Quadratillaenus, Snajdria, Spinillaenus, Stenopareia, Trigoncekovia, Ulugtella, Vysocania, Wuchuanella, Zbirovia, Zdicella, Zetillaenus.

   Ectillaenus                   Harpillaenus 

   Illaenus                        Octillaenus                       Stenopareia                 

   Zdicella                     Zetillaenus

 • rody čeledi Panderiidae: Hemibarrandia (Pseudonileus KOBAYASHI, 1951b), Ottenbyaspis, Panderia (Rhodope), Pogrebovites.

   Panderia

 • rody čeledi Styginidae: Alceste, Altaepeltis, Amphoriops, Ancyropyge, Andegavia (=Sagittapeltis), Arctipeltis, Australoscutellum, Avascutellum (=Ctenoscutellum; =Rutoscutellum), Bojoscutellum (=Holomeris), Boreoscutellum, Breviscutellum, Bronteopsis (=Homoglossa), Brontocephalina, Brontocephalus, Bubupeltina, Bumastella, Bumastus, Calycoscutellum, Cavetia, Cekovia, Chichikaspis, Chugaevia, Ciliscutellum, Cornuscutellum, Craigheadia, Cybantyx, Decoroscutellum, Delgadoa, Dentaloscutellum, Dulanaspis, Ekwanoscutellum, Eobronteus, Eokosovopeltis (=Heptabronteus), Eoscutellum, Exastipyx, Excetra, Failleana (=Opsypharus), Flexiscutellum, Goldillaenoides, Goldillaenus, Hallanta, Hidascutellum, Illaenoides, Illaenoscutellum, Izarnia, Japonoscutellum, Kirkdomina, Kobayashipeltis, Kolihapeltis, Kosovopeltis (=Heptabronteus), Kotysopeltis, Lamproscutellum, Leioscutellum, Ligiscus, Liolalax (/Lalax), Litotix, Meitanillaenus, Meridioscutellum, Meroperix, Metascutellum, Microscutellum, Mulciberaspis, Neoscutellum, Octobronteus (=Stoermeraspis/ Stoermeria), Opoa, Ottoaspis, Paracybantyx, Paralejurus, Paraphillipsinella (/Phillipsella; =Protophillipsinella), Perischoclonus, Phillipsinella, Planiscutellum (=Protoscutellum), Platyscutellum, Poroscutellum, Protobronteus, Protostygina, Pseudoeobronteus, Pseudostygina, Quyuania, Radioscutellum, Raymondaspis (/Warburgella RAYMOND), Rhaxeros (/Rhax), Sangzhiscutellum, Scabriscutellum (/Dicranactis), Scutellum (=Bronteus/ Brontes; =Goldfussia/Brontes; =Goldius), Septimopeltis, Spiniscutellum, Stygina, Styginella, Tenuipeltis, Thaleops (=Hydrolaenus), Theamataspis, Thomastus, Thysanopeltella, Thysanopeltis, Tosacephalus, Turgicephalus, Unicapeltis, Uraloscutellum, Waisfeldaspis, Weberopeltis, Xyoeax.

   Andegavia                    Breviscutellum                       Bumastus                    

   Failleana                Kolihapeltis            Leioscutellum                  

   Paralejurus                           Phillipsinella                        Protostygina

   Radioscutellum                 Scabriscutellum                   Stygina    

   Thaleops        Thysanopeltis        Weberopeltis 

 • rody čeledi Tsinaniidae: Blandiaspis, Dictyella, Esseigania, Guluheia, Jiwangshania, Leiaspis, Lonchopygella, Paradictyites, Shergoldia, Taipaikia, Tsinania (=Dictyites, Dictya), Zhujia.

podřád Leiostegiina:

 • rody čeledi CheilocephalidaeAksayaspis, Cheilocephalus (=Pseudolisania; =Zhalangtania), Emsurella, Lecanoaspis, Macelloura, Oligometopus (=Bemicella), Parakoldinia, Pseudokingstonia, Pseudokoldinia.
 • rody čeledi IllaenuridaeAmbonolium, Illaenurus, Lecanopyge, Minicephalus, Olenekella, Platydiamesus, Polyariella, Rasettaspis, Rasettia (/Platycolpus), Resseraspis, Tatonaspis, Yurakia.
 • rody čeledi KaolishaniidaeAnhuiaspis, Ceronocare, Donggouia, Eokaolishania, Eoniansuyia, Eotingocephalus, Hapsidocare, Hemikaolishania, Kabutocrania, Kaolishania, Kaolishaniella, Liaotropis, Mansuyia, Mansuyites (=Parapalacorona), ?Mimana, Palacorona, Palemansuyia, Parakaolishania, Pararnansuyella (/Paramansuyia), Peichiashania, Prolloydia, Shidiania, Taianocephalus, Tangjiaella, Tingocephalus, Tugurelluin, Wayaonia.

   Mansuyia

 • rody čeledi LeiostegiidaeAedotes, Aethochuangia, Agerina (=Otarionellina/ Otarionella), Alloleiostegium, Ampullatocephalina, Annamitella (=Bathyuriscops; =Endoaspis/Wutingia; =Proetiella; =Monella), Aspidochuangia, Baoshanaspis, Brackebuschia (=Bodenbenderia; =Hexianella), Cholopilus, Chosenia (=Leiostegioides), Chuangia (/Schantungia; =Parachuangia; =Pterochuangia), Chuangiella, Chuangina, Chuangioides, Chuangiopsis, Chuangites, Constrictella, Eochuangia, Euleiostegium, Evansaspis, Gonicheirurus, Iranaspis, Iranochuangia, Jinanaspis, Kepisis, Leiostegium (=Endocrania), Leptochuangia, Linguchuangia, Lloydia, Madaoyuites, Manitouella, Marcouella, Meropalla, Paraaojia, Paraleiostegium, Paraonychopyge, Paraszechuanella, Perischodory, Plethopeltella, Pseudocalymene (=Eucalymene), Pseudoleiostegium, Reubenella, Sailoma, Shanchengziella, Sobovaspis, Szechuanella, Tinaspis, Xinhuangaspis, Yaopuia, Yarmakaspis, Yinjiangia.

   Leiostegium          Lloydia          Paraszechuanella

 • rody čeledi OrdosiidaeDelinghaspis, Kontrastina, Nidanshania, Ordosia, Paralevisia, Plesioinouyella, Poshania, Pseudotaitzuia, Taitzuia, Taitzuina, Tylotaitzuia, Wanshania, Xundiania.
 • rody čeledi PagodiidaeArcifimbria, Bienella, Datsonia, Girandia, Idamea, Lichengaspis, Lotosoides, Oreadella, Pagodia, Pagodioides, Phoreotropis, Prochuangia, Ptychopleurites (/Ptychopleura; =Aposolenopleura; =Punctularia), Sagitaspis, Sagitoides, Seletoides, Wittekindtia.
 • rody čeledi Shirakiellidae: Neoshirakiella, Pseudotaishania, Shirakiella, Yantaiella.

řád Ptychopariida

    Ptychopariida je velmi problematický řád, z velké pravděpodobnosti tzv. polyfyletický (Fortey, 2001)Polyfyletismus je stav nějaké člověkem odřazené skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud nezahrnuje společného předka a sestává z organismů z různých vývojových linií. Taxon (skupina) se pak nazývá polyfyletický a není přirozený. Často jde o skupiny, kde k sobě lidé řadí organismy konvergentní. Např. taxon, který by zahrnoval ryby a kytovce, tedy organismy podobné pouze podle jednoho vnějšího znaku – tvaru těla – nemá při mapování unikátní historie živých organismů žádné opodstatnění a je pouze lidským výmyslem, ve fylogenetice se totiž všeobecně uznávají pouze monofyletické taxony, tedy taxony přirozené. Polyfyletickým taxonem může být také skupina, která je takto zahrnována pouze z nedostatku detailnějších znalostí a existují názory, že jde ve skutečnosti o několik samostatných skupin s různými vývojovými liniemi [4].
    Stratigrafický rozsah řádu Ptychopariida je od druhého období kambria do konce ordoviku. Typickými znaky jsou opistopární faciální sutura a natantní hypostom. Celkový tvar exoskeletonu je velmi variabilní. Je rozdělován na dva podřády Ptychopariina a Olenina, přičemž donedávna k němu byl řazen jako podřád také Harpina (dnes řád Harpetida) [5]
 

podřád Ptychopariina:

má dvě nadčelediEllipsocephaloidea Ptychoparioidea 
 
nadčeleď Ellipsocephaloidea: 
 • rody čeledi Agraulidae: Agasella, Agaso, Agraulos (/Arion; /Arionius; =/Arionides /Arionellus; =Agrauloides), Batenoides, Chittidilla (=Diandongaspidella /Diandongaspis), Chondroparia, Clemenella, Conagraulos, Elankaspis, Lenagraulos, Litavkaspis, Metagraulos, Micragraulos, Mungyongia, Parachittidilla (=Amurticephalus), Paragraulos, Paraplesiagraulos, Phymaspis, Plesiagraulos, Poriagraulos, Proampyx, Protochittidilla, Pseudoeteraspis, Pseudoplesiagraulos, Qiannanagraulos, Shahaspis, Skreiaspis, Stembergaspis, Taiganella, Tetragonocephalus, Tholus, Tianjingshania, Veragraulos, Wutaishania.

   Agraulos

 • rody čeledi AldonaiidaeAldonaia, Granutaspis, Ideria, Perissopyge, Planaspis, Pumilina, Repinaspis, Tuvanella (=Eleganolimba), Tuvanellus, Volonellus.
 • rody čeledi BigotinidaeBigotina, Bigotinella, Bigotinops, Bulaiaspis, Hupetina, Neobigotina, Ouijjania, Pruvostina, Serrania.

   Hupetina                       Serrania

 • rody čeledi ChengkouiidaeAcanthomicmacca (=Chengkouia; =Jaskovitchella; =Myopsomicmacca), Bidjinella, Changyangia, Micmacca, Turkestanella, Wenganella, Xiuqiella, Zacanthellina, Zhenbaspis (=Yankongia; =Zhenxiongaspis).
 • rody čeledi EllipsocephalidaeAcadolenus, Alueva, Antatlasia, Argunaspis, Asiatella, Bergeroniaspis, Bergeroniellus, Blayacina, Brevitermierella (=Paratermierella), Cambrunicornia, Catadoxides, Charaulaspis, Chorbusulina, Comluella, Culmenaspis, Ellipsocephalus (=Germaropyge), Ellipsostrenua, Glabrella, Hamatolenus, Hupeolenus, Issafeniella, Kadyella, Kameschkoviella, Kijanella, Kingaspidoides (=Elatius), Kingaspis (=Mesetaia), Krolina, Kymataspis, Latikingaspis, Latouchia, Latuzella, Lermontovia, Limataceps, Limouolenus, Lotzeia, Lusatiops (= Jalonella), Mohicana, Myopsolenus (=Collyrolenus), Myopsostrenua, Nelegeria, Olekmaspis, Ornamentaspis, Orodes, Ourikaia, Paramicmacca, Paraprotolenella, Pauliceps, Planolimbus, Protagraulos, Protaldonaia, Protolenella, Protolenus (/Bergeronia; =Matthewlenus), Pruvostinoides, Pseudoasiatella, Pseudokadyella, Pseudolenus, Pseudoprotolenella, Ptychoparopsis (=Berabichia), Rinconia, Sailycaspis, Sectigena, Strenuaeva (=Hindermeyeria), Strenuella, Tadakoustia, Termieraspis, Termierella, Thoralaspis, Timnaella, Triangulaspis (=Acutaspis; =Angustaeva; =Plenudiscus; =Triangullina), Yeshanaspis.

   Ellipsocephalus                       Lermontovia                       Protolenus

   Strenuaeva 

 • rody čeledi Estaingiidae: Alanisia, Chulanolenus, Coreolenus, Eomalungia, Estaingia (=Hsuaspis, =Pseudichangia; =Zhuxiella; =Sematiscus; =Strenax), Hupeia, Ichangia, Longmenshania, Longxianaspis, Madianaspis, Mundocephalina, Ningxiaspis, Olekinanellus, Paraichangia, Pararaia (=Proichangia; =Tannuolaspis), Protolenoides, Shangsiaspis, Shifangia, Shiqihepsis, Sichuanolenus, Subeia, Szechuanolenus, Yinshanaspis.

   Estaingia

 • rody čeledi PalaeolenidaeAlataurus, Bajangoliaspis, Enammocephalus, Ferralsia, Gigoutella, Hybrocephalus, Hoffetella, Latipalaeolenus, Megapalaeolenus, Palaeolenella, Palaeolenides, Palaeolenus, Resimopsis, Schistocephalus, Torgaschina, Ulakhanella, Validaspis.
 • rody čeledi YunnanocephalidaeElicicola, Luaspis, Pensacola, Wangzishia, Wenganlenus, Yunnanocephalus (/Pseudoptychoparia).

   Yunnanocephalus  

 
podčeleď Ptychoparioidea: 
 • rody čeledi Acrocephalitidae HUPE, 1953:  Acrocephalella, Acrocephalinella, Acrocephalites (=Acantholenus), Acrodirotes, Afghancephalites, Asturiaspis, Brutaspis, Cermataspis, Decus, Diceratocephalina, Elatilimbus, Ijacephalus, Kepisis, Mansiella, Pseudacrocephalaspina, Siligerites, Toxotina, Trifonella.

   Acrocephalites 

 • rody čeledi AlokistocaridaeAlokistocare (=Pseudoalokistocare), Alokistocarella, Alokistocaropsis, Altiocculus, Amecephalina, Amecephaloides, Amecephalus (=Strotocephalus), Annamitia, Arcadiaspis, Arellanella, Atopiaspis, Beldirella, Binella, Bythicheilus, Chancia, Chanciaopsis, Danzhaiaspis, Diaoyaspis, Ehmania, Ehmaniella (=Anomalocephalus; =Clappaspis), Elrathia, Elrathiella (=Coelaspis; =Glossocoryphus), Eokaotaia, Erdoradites, Furia, Ganovexopyge (/Scottia), Huochengella, Inglefieldia, Jenkinsonia, Kailiella, Kaotaia, Katunicare, Kistocare, Langqia, Lenacare, Nelgakia, Parapachyaspis, Parehmania (=Mcnairia; =Rowia; =Thompsonaspis), Pedinocephalina, Peregrinaspis, Plesiamecephalus, Proehmaniella, Proveedoria, Pseudomexicella, Schopfaspis, Trachycheilus, Tympanuella, Utaspis.

   Alokistocare                        Ehmania                       Elrathia

 • rody čeledi Antagmidae: Antagmella, Antagmus, Bagradia, Bicella, Bilimbataia, Cambrophatictor, Crassifimbra, Cyphambon, Erzishania (=Oreisator), Houmengia, Katunia, Lennontoviella, Longshania, Luaspides, Mantoushania, Onchocephalina, Onchocephalus (=Litocodia), Paraantagmus, Periomma, Plesioperiomma, Shilengshuia, Sombrerella, Wanbeiaspis, Xiangqianaspis, Xiaofangshangia, Xiaomajiella, Yuehsienszella.
 • rody čeledi Asaphiscidae: Anomocarellius, Asaphiscus, Blainia, Blainiopsis, Blountiella, Blountina, Canotiana (=Williamsina), Cinnella, ?Conoides, Dunderburgella, Edithiella, Eoasaphiscus HAJRULLINA, Eokaninia (/Kaniniella SIVOV), Eoproetus, Erbenia, Eteraspis, Iniotoma, Kaninia (/Kaniniella SIVOV; =Dolgaia), Kaniniella KOBAYASHI, Lioparia (/Lorentzia, /Pseudoliostracina; =Emmrichella; =Liaoyangaspis), Luyanhaoaspis (/Luaspis PENG et al., 1995), Mindycrusta, Paraorlovia, Vega, Verkholenella.

   Asaphiscus 

 • rody čeledi AtopidaeAtopina, Atops (=Ivshiniellus), ?Avalonia, Pseudatops.
 • rody čeledi BolaspididaeAcrocephalops, Bolaspidaspis, Bolaspis, Eldoradia, Rawlinsella.
 • rody čeledi CedariidaeBonneterrina (=Holstonia; =Piedmontia), Carinamala, Cedaria, Cedarina, Henadoparia, Jimachongia, Vernaculina.

   Cedaria

 • rody čeledi ChangshaniidaeBenxiella, Changshania (=Metachangshania; =Prochangshania), Changshanocephalus, Kazelia (=Kazellina), Mecophyrs, Narinosa, Parachangshania, Paramenomonia, Paraqingshuiheella (=Qingshuiheella), Pseudowentsuia, Suribongia, Wentsuia.
 • rody čeledi ConocoryphidaeBailiaspis, Bailiella (=Liaotungia; =Liocephalus; =Tangshihella), Cainatops (=Comucoryphe), Conocoryphe (/Conocephalites; =Conocephalus; =Couloumania), Ctenocephalus, Elyx (/Eryx), Hartella, Parabailiella, Tchaiaspis.

   Conocoryphe                       Ctenocephalus 

 • rody čeledi ConokephalinidaeBuitella, Catuniella, Conokephalina (=Lobocephalina; =Ruzickaia/Lobocephalus), Gorskia, Maspakites, Meisteraspis, Meisterella, Miranda, Oirotella, Suludella, Westergaardella.

   Conokephalina

 • rody čeledi CrepicephalidaeBagongshania, Beikuangaspis, Cayupania, Coosella (=Wilsonella), Coosia, Coosina, Coosinoides, Crepicephalina (=Mesocrepicephalus), Crepicephalus, Hsuchuangia, Idioura, Kasatchaspis, Neimonggolaspis, Perforina, Pseudocrepicephalus, Sinocoosella, Sinocrepicephalus, Sneedvillia, Temnoura (=Asteromajia), Tetraceroura, Uncaspis, Zaozhuangaspis.

   Crepicephalus

 • rody čeledi DiceratocephalidaeAnopocodia, Aulacodigma, Cyclolorenzella, Diceratocephalus, Fenghuangella (=Cyclolorenzellina), Hwangjuella, Jiangnania, Tangshihlingia, Tholifrons (=Paraphoreotropsis), Torifera, Xiangia.
 • rody čeledi ElviniidaeChariocephalus, Dartonaspis, Drumaspis, Dunderbergia, Dytremacephalus, Elburgia, Elvinaspis, Elvinia (=Moosia), Elviniella, Elvinioides, Elyaspis, Enshia, Irvingella (=Irvingellina; =Parairvingella; =Komaspis), Jessievillia, Kujandina, Maladioides, Maladiopsis, Megadundabergia, Metisaspina, Onchopeltis, Paraenshia, Parakomaspis, Pesaia, Protemnites (=Prismenaspis), Pseudomaladioides, Pseudosaukia, Qingshuihella, Schmidtaspis, Yunlingia.

   Elvinia                       Irvingella

 • rody čeledi EulomidaeAcrocephalaspina, Altaiaspis, ?Amzasskiella (=Triplacephalus), Archaeuloma, Baikadamaspis, Bilacunaspis, Butyrinia, Crucicephalus, Dolgeuloma (/Rosovaspis/ Pseudoacrocephalites ROSOVA), Duplora, Euduplora, Euloma (=Calymenopsis), Guizhoucephalina, Iveria, Karataspis, Ketyna (=Kujandaspis), Lateuloma, Limpeina, Loparella, Lopeuloma, Luyanhaoia, Miaeuloma, ?Natmus, Pareulorna (=Gansucephalina), Pesaiina, Plecteuloma, Probilacunaspis, Proteuloma (=Mioeuloma), Pseudoacrocephalites MAKSIMOVA, Sanduspis, Spineuloma, Stigmatoa.

   Euloma

 • rody čeledi IgnotogregatidaeIgnotogregatus
 • rody čeledi InouyiidaeCatinouyia, Eoinouyia, Huainania, Inouyia, Parahuainania, Parainouyia, Parajialaopsis, Parawuania, Plesiowuania, Proinouyia, Pseudinouyia.
 • rody čeledi IsocolidaeCyphoniscus, Effnaspis, Hanzhongaspis, Holdenia (/Tiresias), Isocolus (/Astyages), Kielanella, Liangshanocephalus, Paratiresias, Pradesia, Pseudopetigurus, Taimyraspis, Thoralocolus, Triarthroides.

   Isocolus

 • rody čeledi KingstoniidaeAcheilus CLARK, Ankoura, Blountia (=Homodictya; =Protillaenus; =Stenocombus), Brachyaspidion (/Brachyaspis MILLER, 1936), Bynumia, Bynumina, Calvipelta, Clelandia (/Harrisia; =Bynumiella), Ithycephalus, Kingstonella, Kingstonia (=Ucebia), Kingstonioides, Komaspidella (=Buttsina; =Ataktaspis), Larifugula, Maryvillia, Pugionicauda, Saonella, Shuizuia, Wanwanaspis, Wanwanoglobus, Yanzhuangia.
 • rody čeledi LisaniidaeDazhuia, Eoshcngia (=Baojingia), Extrania, Klimaxocephalus, Lisania (=Aojia), Megalisania, Metalisania, Paralisaniella, Paraojia, Parashengia, Platylisania, Quandraspis, Redlichaspis (=Lisaniella), Rinella, Shengia, Xichuania.
 • rody čeledi LlanoaspididaeAmquia, Arcuolimbus, Deiracephalus (/Asteraspis), Genevievella (=Placoscma; = Nixonella; =Torridella), Llanoaspidella, Llanoaspis, Metisaspis, Nahannicephalus, Paracedaria (/Pilgrimia), Rogersvillia, Sacha, Stenelymus, Tagenarella.

   Llanoaspis

 • rody čeledi LonchocephalidaeAmiaspis, Bolaspidellus, Calymenidius, Caulaspina, Caulaspis, Durinia, Glaphyraspis (=Raaschella), Graciella, Hawkinsaspis (/Hawkinsia), Interalia, Kuraspis, Kuraspoides, Lazarenkiura, Letniites, Lonchocephalus (=Bucksella), Monosulcatina, Neoglaphyraspis, Nordia, Olegaspis, Prolonchocephalus, Pseudotalbotina, Quebecaspis, Raaschellina, Talbotina, Terranovella, Trymataspis, Weeksina.

   Lonchocephalus                       Weeksina

 • rody čeledi LorenzellidaeDamiaoaspis, Eujinnania, Inouyops, Inoyellaspis, Jiangjunshania, Lonchinouyia, Lorenzella, Paralorenzangella (/Paralorenzella Q.Z. ZHANG), Paralorenzella LUO, Paraporilorenzella, Porilorenzella (=Jinnania), Pseudolorenzella, Ptyctolorenzella, Zhongweia.
 • rody čeledi MapaniidaeAngsiduoa, Hualongia, Mapania, Mapanopsis, Metanomocarella, Paramapania, Pseudomapania, Quitacetra, Quitalia.
 • rody čeledi MarjumiidaeAnemocephalops, Crepichilella, Glyphopeltis, Holmdalia, Ithyektyphus, Lecanopleura, Loulania, Marjumia, Modocia (=Armonia; =Metisia; =Perioura; =Semnocephalus), Nasocephalus, Nericella, Nericia, Pearylandia, Petruninaspis, Schyilaspis, Shickshockia, Syspacheilus.

   Modocia

 • rody čeledi MenomoniidaeBalderia, Biaverta, Bolaspidella (= Deissella; =Howellaspis), Bridgeia, Coenaspis, Coenaspoides, Deltophthalmus, Dresbachia, Hysteropleura (=Apedopyanus), Josina, Knechtelia, Menomonia (=Densonella/Millardia), Tavsenia, Verditerrina.

   Bolaspidella                       Menomonia (Densonella) 

 • rody čeledi NepeidaeAscionepea, Ferenepea, Folliceps, Loxonepea, Nepea, Penarosa (=Trinepea).

   Nepea

 • rody čeledi NorwoodiidaeCedaraspis, Garbiella, Hardyoides (=Norwoodina), Holcacephalus, Levisaspis, Norwoodella, Norwoodia (=Whitfieldina), Paranorwoodia, Xenocheilos.

   Norwoodia

 • rody čeledi PapyriaspididaeBadainjaranaspis, Metapianaspis, Papyriaspis, Pianaspis, Prohedinaspis, Prohedinia (=Tosotychia), Sanduhedinaspis, Wandelella, Wangcunia, Wudangia.
 • rody čeledi PhylacteridaeAphelotoxon (=Ponumia), Cliffia, Drabia, Phylacterus (=Liostracinoides), Westonaspis.
 • rody čeledi ProasaphiscidaeAcanthocephalus Alomataspis, Chelidonocephalus, Dananzhuangaspis, Daopingia, Deltocephalus, Derikaspis, Dignaceps, Eoasaphiscellus (/Eoasaphiscus LU & YUAN), Eymekops (=Kolpura), Farsia, Gangdeeria, Gloria, Grandioculus (/Megalophthalmus; =Honania), Guankouia, Hadraspis, Hatangia, Heukkyoella, Holanshania, Honanaspis, Hsiaoshia, Huaibeia, Hundwarella (=Anomocaraspis), Hunjiangaspis, Iranochresterius, Iranoleesia (/Irania; =Michaspis; =Heyelingella), Itcheriella, Jiangsuaspis, Jiangsucephalus, Jiangsuia, Jiubaspis, Jixianella (/Jixiania), Koptura (=Parakoptura), Kopungiella, Kutsingocephalus, Leichuangia, Lioparella (=Zhuozishania), Luliangshanaspis, Luonanocephalus, Manchuriella, Maotunia, Memmatella, Miaobanpoia, Paofeniellus, Paragangdeeria, Parazhongtiaoshanaspis, Plectrocrania, Plesigangdeeria, Proasaphiscina, Proasaphiscus, Pseudanomocarina, Pseudonericella, Raduginella, Severina, Shanxiella, Shuangshania, Stella, Sudanomocarina, Szeaspis (=Spitiaspis), Tankhella, Tengfengia, Teratokoptura, Tylotaspis, Ulania, Urjungaspis, Wutaishanaspis, Xiangshania, Xinglongia, Yanshania, Yujinia, Zhaishania, Zhongtiaoshanaspis.
 • rody čeledi PtychopariidaeAchlysopsis, Altikolia, Altitudella, Amecephalites, Asthenopsis, Austinvillia, Balangcunaspis, Bashania, Bathyholcus, Bathyocos, Billingsaspis, Binodaspis (=Xilingxia), Blairella, Bolaspidina, Brunswickia, Bulkuraspis, Caborcella, Callidaspina, Callidaspis, Cathayanella, Champlainia, Chengshanaspis, Chinghisicus, Chunghwaella, Conopolus, Dananzhuangia, Deltina, Douposiella (=Tongshania), Elrathina, Entsyna, Eodouposiella, Eokochaspis, Eosoptychoparia, Eospencia, Eurostina, Finecrestia, Gaotanaspis, Gaphuraspis, Gedongaspis, Gunnia (=Ellotia; =Yiliangaspis), Hadrocephalites, Hadrokraspedon, Hamptonella, Hejinaspis, Hemicricometopus, Hewenia, Holasaphus, Horbusonia, Illtydaspis, Jangudaspis, Jialaopsis, Jianchangia, Jimaoshania, Jiumenia, Kermanella, Kochaspis (/Palaeocrepicephalus), Kochiella (=Eiffelaspis), Kochiellina, Kochina, Kounamkites, Kunmingaspis (=Benxiaspis), Laminurus, Laoyingshania, Lianglangshania, Loriella, Luguoia, Luxella, Lyriaspis, Majiangia, Manailina, Meitania, Metisella, Mexicella, Monanocephalus, Mopanshania, Mrassina, Mufushania, Nangaocephalus, Nangaoia, Nangaops, Nanoqia, Nassovia, Nelsonia, Neokochina, Nyella, Olenekina, Onchocephalites, Ontoella, Orienturus, Orlovia, Orloviella, Pachyaspidella, Pachyaspis, Palmeraspis, Panacus, Paraeosoptychoparia, Paragunnia, Paramecephalus (=Parahiolites), Paraperiomma, Paraplagiura, Parapoulsenia, Parashuiyuella, Paraziboaspis, Perimetopus, Periommella, Piazella, Pingluaspis, Piochaspis, Plagiura (=Ruichengella; =Plagiurella), Pokrovskayaspis, Poulsenella, Poulsenia, Poulseniella, Probowmania, Probowmaniella (=Proshantungaspis), Probowmanops, Proliostracus, Promeitania, ?Protohedinia, Pseudoliostracus, Psilostracus, Ptychoparella (=Eoptychoparia; =Syspacephalus; =Elrathma), Ptychoparia (=Agraulopsis; =Ptychoparioides), Qiaotouaspis, Qingshuiheia, Reedus, Regina, Regius, Runnania, Salankanaspis, Sanhuangshania, Sanwania, Schistometopus, Semisphaerocephalus, Seriaspis, Shanganella, Shantungaspis, Shuiyuella, Sinoptychoparia, Spencella, Spencia (=Stauroholcus), Stoecklinia, Sujaraspis, Suluktella, Taijiangia, Taniaspidella, ?Townleyella, Trachyostracus, Trigonyangaspis (/Trigonaspis), Tukalandaspis, ?Ulrichaspis, Variopelta, Vermontella, Vica, Volocephalina, Wanhuaia, Weijiaspis, Wuhaina, Xiangshanaspis, Xingrenaspis (=Spitella; = Danzhaina; =Wuxunaspis), Yaoyiayuella, Yohoaspis, Yuknessaspis, Ziboaspidella, Ziboaspis.

   Elrathina                  Ptychoparella                  Ptychoparia

 • rody čeledi ShumardiidaeAcanthopleurella, Changchowilla, Conophrys, Elaphraella, Eoshumardia, Gaoloupingia, Koldinioidia (=Akoldinioidia), Kuruktagaspis, Kweichowilla, Leioshumardia, Leoforteyia, Liriamnica, Parashumardia, Puanocephalus, Shumardia, Shumardoella (/Shumardella), Shumardops, Stigmametopus, Tarimella (=Yinganaspis), Thomondia, Trianguraspis.

   Acanthopleurella                       Shumardia

 • rody čeledi SolenopleuridaeAbakanopleura, Acanthometopus, Acrocephalaspis, Aiaiaspis, Aidarella, Aikhaliella, Albansia, Aldanaspis, Badulesia, Bigranulella, Bijelina, Braintreella, Canotaspis, Catasolenopleura, Changqingia (=Austrosinia), Colliceps, Conicephalus, Crusoia, Daldynaspis, Datongites, Denaspis, Eilura, Ejinaspis, Erratojincella, Foveatella, Gonzaloia, Gushanaspis, Herse (/Solenopleurina; =Parasolenopleura WESTERGARD), Huzhuia, Hyperoparia, Jiagouia, Jincella, Kabuqiia, Kaipingella, Karagandoides, Keguqinia, Lashushania, Levisia, Lingyuanaspis, Liosolenopleura, Maiaspis, Manublesia, Markhaspis, Mataninella, Menocephalites (=Parataitzuia), Minupeltis, Mukrania, Munija, Neoacrocephalites, Neosolenopleurella, Nilegna, Ninaspis, Notocoryphe, Paracrocephalites (/Arctaspis), Paramenocephalites (=Solenoparina), Parasolenoparia, Parasolopleurena (/Parasolenopleura POLETAEVA), Parayabeia, Pardailhania, Perneraspis (/Perneria), Pingluia, Plesisolenoparia, Proavus, Protrachoparia, Pseudosolenoparia, Reillopleura, Rimouskia, Rina, Sao (=Acanthocnemis; =Acanthogramma, =Crithias; =Endogramma; =Enneacnemis; =Goniacanthus; =Micropyge; =Monadina; =Monadella; =Selenosema; =Staurogmus; =Tetracnemis), Shanghaiaspis, Sohopleura, Solenoparia, Solenoparops, Solenopleura, Solenopleurella, Solenopleuropsis, Squarrosoella, Suyougouia, Tabalqueia, Tangwangzhaia, Tjungiella, Trachoparia, Usumunaspis, Velieuxia, Wafangdiania, Xianfengia, Yabeia.

   Sao                       Paracrocephalites                       Parasolopleurena                    

   Solenopleura 

 • rody čeledi TricrepicephalidaeErediaspis, Meteoraspis (=Greylockia; = Coleopachys), Prometeoraspis, Tricrepicephalus (/Paracrepicephalus).

   Tricrepicephalus

 • rody čeledi UtiidaeAmginouyia, Antagmopleura (=Poljakovia), Chondragrautina, Chondagraulos, Okunevaella, Utia.
 • rody čeledi WuaniidaeEotaitzuia, Houmaia, Inouyella, Jixianaspis, Latilorenzella (=Wuania), Lophodesella, Megagraulos, Pseudosolenopleura, Rencunia, Ruichengaspis, Wuanoides, Wuhushania, Yunmengshania.

podřád Olenina:

 • rody čeledi Olenidae: Acerocare, Acerocarina (/Cyclognathus), Aciculolenus, Anaximander, Angelina (=Keidelaspis), Apoplanias, Asilluchus, Baikonuraspis, Balnibarbi, Bienvillia (=Diatemnus; =Mendoparabolina), Boeckaspis (/Boeckia BROGGER; =Sphaerophthalmella), Bondarevites, Bulbolenus, Chekiangaspis, Cloacaspis, Ctenopyge, Cyclognathina, Danarcus, Desmetia, Eoctenopyge, Euonchonotina, Eurycare, Granitzia, Hancrania, Helieranella, Highgatella, Huangshiaspis, Hunanolenus, Hypermecaspis (=Spitsbergaspis), Inkouia (=Agalatus), Isidrella, Jujuyaspis (=Alimbetaspis), Leiobienvillia, Leptoplastides (=Andesaspis; =Beltella; =Chunkingaspis; =Parabolinopsis; =Rampartaspis), Leptoplastus, Leurostega, Magnomma, Mesoctenopyge, Moxomia, Neoolenus, Neoparabolina, Nericiaspis, Olenus (=Simulolenus), Orkekeia, Parabolina (/Odontopyge), Parabolinella, Parabolinina, Parabolinites, Paraolenus, Paraplicatolina, Peltocare, Peltura (/Anthes; =Anopocare), Pelturina, Plicatolina, Plicatolinella, Porterfieldia, Prohedinella, Protopeltura, Psilocara, Remizites, Rhodonaspis, Saltaspis, Shihuigouia, Sphaerophthalmus, Svalbardites, Talbotinella, Triarthrus (/Brongniartia EATON), ?Ullaspis, Westergaardia (=Sphaerophthalmoides), Westergaardites, Wujiajiania.

   Aciculolenus                          Angelina                        Balnibarbi                   

   Cloacaspis           Ctenopyge                                          

   Leptoplastus                         Olenus                               Parabolina                 

   Peltura                                           Triarthrus    

nejistý podřád nebo polyfyletická čeleď: 
 • Avoninidae: Avonina, Wongia.
 • Catillicephalidae: Acheilops, Agelagma (?=Paradistazeris), Buttsia, Buttsiella, Catillicephala (/Cephalocoelia), Catillicephalites, Coephalocoeliaspis, Cryptoderaspis, Distazeris, Galeaspis, Lajishanaspis, Madarocephalus, Matania, Onchonotellus (=Onchonotina; =Guotangia; =Seletella), Onchonotopsis, Onchonotus, Pemphigaspis (=Hallaspis), Peracheilus (=Acheilus RAYMOND), Qilianshania, Stenochilina, Theodenisia (/Denisia; =Calculites; =Mannschreekia), Triarthropsis, Tumidulaspis, Tuojiangella, Urbanaspis, Waergangia, Welleraspis (=Avonaspis), Yukonaspis.

   Pemphigaspis 

 • Ityophoridae: Frognaspis, Ityophorus.
 • Plethopeltidae:  Arapahoia (=Hesperaspis), Exigua (=Brassicicephalus), Koldinia, Koldiniella, Kuljumbina, Lampropeltis, Leiocoryphe, Meniscocoryphe, Notaiella, Plethopeltides, Plethopeltis (=Plethometopus; =Enontioura), Plethopeltoides (=Kulyumbopeltis), Poriplethopeltis, Pseudokoldinella, Semicyclocephalus, Stenopilus, Strotocephala, Tolstotchichaspis.

řád Asaphida

    Velký a morfologicky různorodý řád Asaphida má stratigrafický rozsah od třetího oddělení kambria do hranice silurských oddělení ludlow a přídolí (Gon, 2006). Glabelární rýhy jsou nevýrazné, opistopární faciální sutura na ventrální straně splývala v jednu suturu. Hypostom je většinou konterminantní, zřídka také natantní. Většinou je pro řád Asaphida charakteristická široká ventrální duplikatura, velmi často s terasovitými liniemi [6].
 
nadčeleď Anomocaroidea:
 • rody čeledi AnomocarellidaeAnomocarella (=Psilaspis; = Entorachis), Eoanomocarella, Fissanomocarella, Glyphaspis (=Americare), Hanshania, Huayuania, Liocare, Liopeishania, Liopelta, Luia, Lydiaspis, Megalopsis, Neoanomocarella, Orthodorsum, Paranomocarella, Peishania, (=Parapeishania), Peishanoides, Plebiellus.

   Glyphaspis 

 • rody čeledi AnomocaridaeAbharella, Afghanocare, Amginia, Anomocare, Anomocarina, Anomocarioides, Anomocariopsis, Callaspis, Chondranomocare, Dilatalimbus, Elandaspis, Eocatuniella, Forchammeria, Formosocephalus, Fuquania, Glyphanellus, Glyphaspellus, Guizhouanomocare, Hanivella, Harataspis, Hunanaspis, Igarkiella, lohomia, Irinia, Jimanomocare, Juraspis, Kokuria, Kolbinella, Kotuia, Leichneyella, Lomsucaspis, Longxumenia, Macrotoxus, Metanomocare, Nadiyella, Palella, Paracoosia (=Manchurocephalus), Parakotuia, Paranomocare, Pjatkovaspellus, Qinlingia, Rectifrontinella, Sachaspis, Schoriecare, Schoriella, Scintilla, Sivovella, Usovinurus, Wutingshania, Yongwolia.

   Anomocare

 • rody čeledi AphelaspididaeAmorphella, Aphelaspidella, Aphelaspis (=Proaulacopleura; =Clevelandella; =Labiostria), Apheloides, Dicanthopyge, Elegantaspis, Erixanium, Eugonocare, Kobayashella, Listroa, Litocephalus, Maduiya, Nganasanella (=Tamaranella), Notoaphelaspis, Olenaspella, Olentella, Paraphelaspis, Pseudaphelaspis, Pseudeugonocare, Taenicephalites, Taenora.

   Aphelaspis

 • rody čeledi ParabolinoididaeAbdulinaspis, Apornodocia, Boestrupia, Croixana, Jasmundia, Kendallina (/Kendallia), Minkella, Orygmaspis, Parabolinoides (=Bernia), Pedinocephalus, Pesaiella, Roksaspis, Stigmacephaloides, Taenicephalops, Taemcephalus (=Bemaspis; =Maustonia), Weishania.

   Parabolinoides

 • rody čeledi Pterocephaliidae?Anecocephalus, Beigongia, Bromella, Camaraspis, Cernuolimbus, Cilia, Dikelocephalioides, Dikelocephalites, Dingxiangaspis, Flabellocephalus, Guangxiaspis, Housia (=Housiella), Jubileia, Labiostrella, Labiostrina (=Abia), Longlingaspis, Lunacephalus, Luotuolingia, Morosa, Parahousia, Paramaladioidella, Pauciella, Pedinaspis, Pedinocephalites, Pelicephalus, Petalocephalus, Plesiocilia, Prehousia, Proapatokephaloides, Prodikelocephalites, Pterocephalia (/Pterocephalus; =Hederacauda), Pterocephalina, Pterocephalopsinus (/Pterocephalops LIN & ZHANG in ZHU et al., 1979), Pulchricapitus (=Reaganaspis), Qilianaspis, Sigmocheilus, Stenambon, Strigambitus, Tiantouzhania, Tumicephalus, Uxunella, Xiaoshiella, Yingziaspis, Yokusenia, Yushugouia, Zhenania, Zhuangliella.

   Housia                       Pterocephalia                

nadčeleď Asaphoidea:
 • rody čeledi AsaphidaeAnataphrus, Araiocaris, Asaphellus (=Asaphelloides; =Asaphoon; =Hemigyraspis; =Megalaspidella; =Plesiomegalaspis), Asaphus (=Schizophorus), Atopasaphus, Aulacoparia, Aulacoparina, Australopyge, Baltiites, Banqiaoites, Basilicus (=Basiliella; =Carinobasiliella; =Dolerobasilicus/ Basilicoides; =Mekynophrys; =Parabasilicus), Bellefontia, Birmanitella, Birmanites (=Opsimasaphus), Bohemopyge (/Ptychocheilus), Borogothus, Brachyaspis, Branisaspis, Burminresia, Charabaia, Chengkouella, Dubovikites, Ectenaspis, Ekeraspis, Emanuelaspis, Emanuelina, Eoasaphus (/Anorina), Eoisotelus, Erdelia (/Maja), Estoniites, Fuyunia, Gerasaphes, Gog, Gogiura, Golasaphus, Griphasaphus, Guohongjunia, Hazarania, Heraspis, Hoekaspis, Homalopyge, Hunjiangites, Hunnebergia, Huochengia, Iduia, Isabelinia, Isotella, Isoteloides, Isotelus (=Homotelus), Isyrakella, Isyrakopeltis, Kainisiliellina, Kayseraspis, Klabavia, Kobayashia, Lachnostoma, Lamanskytes, Lapidaria, Leningradites, Liomegalaspides, Lisogorites (=Trigonoaspis; =Tangyaia), Liushuicephalus, Lonchobasilicus (=Sinomegalaspis), Lycophron, Megalaspidella, Megalaspides (=Lannacus), Megasaphus, Megatemnoura, Megistaspidella (=Spinopyge), Megistaspis (/Megalaspis; =Megistaspinus; =Rhinaspis), Merlinia, Metaptychopyge, Metayuepingia, Mioptychopyge, Mischynogorites, Nahannia, Neoasaphus (=Trematophoris; =Multiasaphus; =Postasaphus; =Subasaphus), Neopeltis, Nerudaspis, Nileoides, Ningkianites, Niobe, Niobella (=Metoptogyrus), Niobides, Niobina, Nobiliasaphus (=Pamirotchechites), Norasaphites, Norasaphus, Norinia, Notopeltis, Ogmasaphus, Ogyginus, Ogygiocarella, Ogygiocaris, Ogygitella, Ogygites, Ogygitoides, Onchometopus, Parabellefontia, Paramegalaspis (=Dolerasaphus), Paramegistaspis (/Varvaspis), Paraptychopyge, Paratamdaspis, Parayuepingia, Penchiopsis, Platyptychopyge, Plectasaphus, Plesiyuepingia, Popovkiaspis, Popovkites, Praecoparia, Presbynileus (/Paranileus), Priceaspis (=Fitzroyaspis), Proasaphus, Promegalaspides, Protopresbynileus (/Pseudonileus HINTZE, 1953), Protoptychopyge, Proxiniobe, Pseudoasaphinus, Pseudoasaphoides, Pseudoasaphus, Pseudobasilicoides, Pseudobasilicus, Pseudobasiliella, Pseudobasiloides, Pseudogriphasaphus, Pseudogygites, Pseudomegalaspis, Pseudoptychopyge, Pseudoptyocephalus, Psilocephalina, Psilocephalops, Ptychopyge, Ptyocephalus (=Kirkella), Rhinoferus (=Lawiaspis; =Ropschiaspis), Sanbernardaspis, Shergoldina, Stegnopsis, Stenorhachis, Suriaspis, Tchukeraspis, Thysanopyge (=Basilicoides), Trigonocerca, Trigonocercella, Tsaidamaspis, Valdaites, Vogdesia, Volchovites, Xenasaphus, Xenostegium, Xinanocephalus, , Yuepingioides, Zhenganites (=Eosoptychopyge), Zoraspis, Zuninaspis.

   Asaphus                       Isabelinia                      Isotelus                    

   Megistaspis                      Neoasaphus                       Niobe                         

   Nobiliasaphus                   Ogyginus                     Ogygiocaris               

   Pseudomegalaspis           Ptychopyge                      Ptyocephalus        

 • rody čeledi Ceratopygidae: ?Ajacicrepida, Asiocephalus, Boschchekulia, Cataplotaspis, Ceratopyge, Cermatops, Charchaqia (=Aplotaspis), Diceratopyge (=Paraceratopyge), Dichelepyge (=Bicornipyge), Dipleuropyge, Guozia, Haniwoides (=Yuepingia), Hedinaspis, Hunanopyge, Hysterolenus (=Ruapyge/ Hectoria), Kaltykelina, Kaufmannella (/Kaufmannia), Kogenium, Lopnorites, Macropyge (=Haniwapyge, =Lichapyge; =Macropygella), Mansuyella, Nannopeltis, Neohedinaspis, Onychopyge (=Prionopyge), Proceratopyge, Promacropyge (=Aksapyge), Pseudohysterolenus, Pseudoyuepingia (=Iwayaspis; =Sayramaspis), Sinoproceratopyge, Tamdaspis (=Psiloyuepingia), Tropidopyge, Wannania, Xiaodaositunia.

   Ceratopyge                                                    Hystrolenus          

   Onychopyge                  Proceratopyge

nadčeleď Trinucleioidea:
 • rody čeledi AlsataspididaeAjrikina, Alataupleura, Araiopleura, Calycinoidia, Caputrotundum, Clavatellus, Falanaspis, Hapalopleura, Huamiaocephalus, Jegorovaia (=Hermosella), Jiangxiaspis, Orometopus, Pagometopus, Palquiella, Paracalymenemene (/Paracalymene LIU), Plesioparabolina, Pyrimetopus, Rhadinopleura, Seleneceme (=Alsataspis), Sibiriopleura, Skljarella (=Proaraiopleura), Spirantyx, Trigocephalus, Yumenaspis, Zacompsus.

   Seleneceme 

 • rody čeledi DionididaeAethedionide, Digrypos, Dionide (/Dione; /Polytomurus; =Dionidepyga; =Trigrypos), Dionideina, Dionidella, Huangnigangia, Paradionide, Tongxinaspis, Trinucleoides.

   Dionide 

 • rody čeledi LiostracinidaeAplexura, Doremataspis, Liostracina, Lynaspis.
 • rody čeledi RaphiophoridaeAmpyx (/Brachyampyx), Ampyxella, Ampyxina, Ampyxinella, Ampyxoides, Anisonotella, Bulbaspis, Caganaspis, Carinocranium, Cerampyx, Cnemidopyge, Collis, Edmundsonia, Ellsaspis, Endymionia (/Endymion), Globampyx, Jiuxiella (=Miboshania), Kanlingia, Lonchodomas, Malinaspis, Malongullia (=Ampyxinops), Mendolaspis, Metalonchodomas, Miaopopsis, Nambeetella, Nanshanaspis, Parabulbaspis, Parampyx, Pseudampyxina, Pytine, Raphioampyx, Raphiophorus, Raymondella (/Reedaspis), Rhombampyx, Salteria, Sinampyxina, Sinoluia, Taklamakania (=Xinjiangia).

   Ampyx             Cnemidopyge             Lonchodomas 

 • rody čeledi TrinucleidaeAnebolithus, Australomyttonia, Bancroftolithus, Bergamia (=Bohemaspis; =Brandysops; =Cochliorrhoe), Bettonolithus, Botrioides, Broeggerolithus (=Ulricholithus), Costonia, Cryptolithoides, Cryptolithus, Deanaspis, Declivolithus, Decordinaspis, Eirelithus, Famatinolithus, Furcalithus, Guandacolithus, Gymnostomix, Hanchungolithus (=Ichangolithus; =Yinjiangolithus), Huenickenolithus, Incaia, Jianxilithus, Lloydolithus, Lordshillia, Marekolithus, Marrolithoides, Marrolithus, ?Microdiscus, Myinda, Myindella, Myttonia, Nankinolithus, Ningkianolithus (=Cerato1ithus; =Hexianolithus), Novaspis, Onnia, Paratretaspis, Paratrinucleus, Parkesolithus, Pragolithus, Protoincaia, Protolloydolithus, Reedolithus, Reuscholithus, Salterolithus (=Smeathenia), Stapeleyelta, Telaeomarrolithus, Tetrapsetlium, Tretaspis, Trinucleus (/Edgellia), Whittardolithus, Xiushuilithus, Yinpanolithus.

   Bergamia                            Bettonolithus                  Cryptolithus

   Marrolithus                       Nankinolithus                       Onnia

   Protolloydolithus                      Salterolithus      

   Stapeleyelta                 Telaeomarrolithus            Tretaspis

   Trinucleus                       Whittardolithus 

nadčeleď Dikelocephaloidea:
 • rody čeledi DikelocephalidaeBerkeia, Blandicephalus, Briscoia, Camaraspoides, Dikelocephalus, Elkia, Goumenzia, Hoytaspis, Iranella, Kasachstanaspis, Monocheilus, Olimus, Osceolia, Parabriscoia, Patalolaspis, Princetonella (/Calyptomma), Pterocephalops RASETTI, Randicephalus, Stigmacephalus, Walcottaspis.

   Dikelocephalus 

 • rody čeledi EurekiidaeBandalaspis, Bayfieldia, Corbinia, Eurekia, Leocephalus, Lochmanaspis, Magnacephalus, Maladia, Tostonia.
 • rody čeledi PtychaspididaeAlborsella, Changia (=Coreanocephalus; =Quadraticephalus; =Fengshania), Eoptychaspis, Eowuhuia, Euptychaspis, Idiomesus, Kathleenella, Keithia, Keithiella, Macronoda (=Promesus), Plectrella, Proricephalus, Ptychaspis (=Asioptychaspis), Saukioides (/Pseudosaukia; /Jeholaspis), Sunwaptia, Wilcoxaspis.
 • rody čeledi  SaukiidaeAnderssonella (/Anderssonia, /Sunina), Calvinella, Caznaia, Danzhaisaukia, Diemanosaukia, Eosaukia (=Scolosaukia), Galerosaukia, Guangnania, Hamashania, Lichengia, Linguisaukia, Liquania, Lophoholcus, Lophosaukia, Mareda, Metacalvinella, Mictosaukia, Mictosaukioidia, Paracalvinella, Pileaspis, Platysaukia, Prosaukia (=Stenosaukia), Pseudocalvinella, Saukia, Saukiella, Sinosaukia, Stigmaspis, Tellerina, Thailandium, Wedekindiaspis (/Wedekindia).

   Saukia

 
nadčeleď Cyclopygoidea:
 • rody čeledi CyclopygidaeAmicus, Aspidaeglina, Circulocrania, Cyclopyge (/Egle/Aeglina), Degamella, Ellipsotaphrus, Emmrichops, Gastropolus (=Lisogoraspis), Girvanopyge (=Cremastoglottos; =Gamops; =Nanlingia), Heterocyclopyge (=Selenoptychus), Microparia (=Gallagnostoides), Novakella (=Incisopyge), Paramicroparia, Phylacops, Pricyclopyge (=Bicyclopyge), Prospectatrix, Psilacella, Quadratapyge, Sagavia, Symphysops, Waldminia, Xenocyclopyge.

   Cyclopyge                       Degamella                       Emmrichops

   Pricyclopyge           Sagavia

 • rody čeledi NileidaeAocaspis, Barrandia, Berkutaspis, Borthaspidella, Bumastides, Elongatanileus, Homalopteon, Illaenopsis (=Eurymetopus; =Procephalops; =Rokycania/Pseudobarrandia), Kodymaspis, ?Lakaspis, Neopsilocephalina, Nileus (=Remopleuridioides), Parabarrandia, Parabumastides, Paranileus, ?Peraspis, Petrbokia, Platypeltoides (/Platypeltis), Poronileus, Psilocephalinella (/Psilocephalus/ Psilocephalina/Borthaspis), Shenjiawania, Symphyroxochus, ?Symphysurina (=Symphysurinella; =Symphysuroides), Symphysurus, Troedssonia, Varvia.

   Barrandia                                             Homalopteon                    

   Microparia                       Nileus

 • rody čeledi TaihungshaniidaeAsaphellina, Asaphopsis, Omeipsis, Pacootella, Renhuaia, Taihungshania (=Miquelina), Tungtzuella.

   Taihungshania 

nadčeleď Remopleuridoidea:
 • rody čeledi AuritamidaeAuritama, Metopotropis.
 • rody čeledi BohemillidaeBohemilla, Fenniops.
 • rody čeledi HungaiidaeAsaphopsoides (=Dainellicauda; =Xiangxiia), Ciliocephalus, Dactylocephalus, Dikella, Dikelocephalopsis, Dikelokephalina, Dikelus, Hungaia (=Acrohybus), Hungioides (=Argentinops), Leimitzia, Meitanopsis, Songtaoia, Warendia, Xiushanopsis.

   Asaphopsoides 

 • rody čeledi Idahoiidae: Aguilarella, Arrhenaspis, Brabbia, Comanchia, Duibianaspis, Elviraspis, Langyashania, Lauzonella, Leviscila, Loganellus (=Highgatea), Maladioidella (=Kuruktagella; =Cedarellus), Noelaspis, Patronaspis, Psalaspis, Pyttstrigis, Saratogia (=Idahoia, =Meeria), Shitaia, Valtoressia, Wafangia, Wilbernia, Zhuitunia.
 • rody čeledi Remopleurididae: Aktugaiella, Amphitryon (/Caphyra; =Brachypleura), Aotiaspis, Apatokephalina, Apatokephaloides, Apatokephalops (=Aristokainella; =Wanliangtingia), Apatokephalus, Apiflabellum, Arator, Artokephalus, Atratebia, Auricula, Binervus, Blosyropsis, Cavia, Deanokephalus, Diplapatokephalus, Dislobosaspis, Eoapatokephalus, Eorobergia, Haniwa, Hastiremopleurides, Hexacopyge, Hualongella, Hukasawaia, Hypodicranotus, Ivshinaspis, Jiia, Jingheella, Jinshaella, Kainella, Kainellina, Kainelloides, Lacorsalina, Lingukainella, Lohanpopsis, Loshanella, Lulongia, Makbelaspis, Mendosina, Menoparia, Naustia, Oculeus, Poletaevia, Portentosus, Praepatokephalus, Proapatokephalops, Pseudokainella (=Elkanaspis; =Parakainella; =Fatocephalus), Pugilator, Remopleurella, Remopleurides, Remopleuridiella, Richardsonaspis, Richardsonella (=Lakella; =Protapatokephalus), Robergia, Robergiella, Scinocephalus, Sculptaspis, Sculptella, Sigmakainella, Spinacephalus, Taishania, Teratorhynchus, Tibikephalus, Tramoria, Yosimuraspis (=Eoyosimuraspis; =Metayosimuraspis).

   Amphitryon                       Remopleurides                       Robergia  

řád Harpetida

    Harpetida je řád vyřazený z Ptychopariida (Ebach a Mcnamara, 2002). Stratigrafický rozsah tohoto řádu je od čtvrtého období kambria do hranice devonských stupňů frasn a famen. Je pro ně charakteristická nepřítomnost rostrální desky a marginální faciální sutura (na základě čehož byl vyřazen z řádu Ptychopariida) [7]. Má pouze tři čeledi a to Entomaspididae, Harpetidae, Harpididae (=Loganopeltidae)
 
 • rody čeledi Entomaspididae: Baikadamaspis, Entomaspis (=Hypothetica).

   Entomaspis 

 • rody čeledi HarpetidaeArraphus, Bohemoharpes (=Declivoharpes; =Unguloharpes), Bowmania, Brachyhipposiderus, Conococheaguea, Dolichoharpes, Dubhglasina (=Australoharpes; =Sinoharpes), Eoharpes (/Harpina), Eotrinucleus, Harpes (=Helioharpes; =Reticuloharpes), Heterocaryon, Hibbertia (/Platyharpes; =Harpesoides; =Metaharpes; =Paraharpes; =Thorslundops; =Wegelinia), Kathrynia, Kielania (=Lowtheria), Lioharpes (=Fritchaspis), Paleoharpes, Scotoharpes (=Aristoharpes; =Selenoharpes).

   Bohemoharpes                     Dolichoharpes                  Eoharpes                    

   Harpes                                        Hibbertia (Paraharpes)          Scotoharpes

 

 • rody čeledi HarpididaeChencunia, Dictyocephalites, Fissocephalus, Harpides, Harpidoides, Kitatella, Loganopeltis, Loganopeltoides, Metaharpides, Paraharpides, Pscemiaspis.

   Dictyocephalites                        Harpides

   Loganopeltis                     

řád Proetida

    Řád Proetida se objevuje na počátku ordoviku a jako jediný řád trilobitů přežívá až téměř do konce permu. Pro Proetida jsou typické opistopární stehy, dlouhý, většinou natantní, ale také konterminantní hypostom [8]. Trilobiti řádu Proetida jsou většinou drobného vzrůstu, ale často mají důležitý stratigrafický význam. Objevují se v posledním, čtvrtém oddělení kambria a zástupci tohoto řádu jsou také poslední trilobiti, vymírající na konci permu. 
 
nadčeleď Proetidea
 • rody čeledi Proetidae: Aayernenaytcheia, Acanthophillipsia, Aceroproetus, Acropyge, Alaskalethe, Altajaspis, Ameropiltonia, Ameura, Ampulliglabella, Anambon, Anglibole, Angustibole, Anisopyge, Anujaspis, Appendicysta, Aprathia, Archaeocoryphe, Archegonus (=Cylindraspis), Ascetopeltis, Astroproetus (=Clypoproetus; =Enodiproetus; =Sibiroproetus), Australokaskia, Bailielloides, Bapingaspis, Basidechenella, Bedicella, Beleckella, Belgibole, Benesovella, Bitumulina, Blodgettia, Bohemiproetus, Bolivicrania, Boliviproetus, Bollandia, Bonnaspidella, Borealia, Brevibole, Breviphillipsia, Burgesina, Calybole, Camsellia, Capricornia, Carbonocoryphe, Carbonoproetus, Carlopsia, Carniphillipsia, Ceratoproetus, Chauffouraspis, Chaunoproetoides, Chaunoproetus (=Carnicia), Chiides, Chiops, Chlupacula, Chuanqianoproetus, Clavibole, Combewoodia, Comptonaspis, Coniproetus, Conophillipsia, Constantina, Craspedops, Crassibole, Crassiproetus, Cummingella, Cyphinioides, Cyphoproetus, Cyrtodechenella, Cyrtoproetus, Cyrtosymbole, Cystispina, Daihuaia, Dayinaspis, Dechenella (/Eudechenella), Dechenelloides, Dechenellurus, Deinoproetus, Delaria, Deltadechenella, Diabole, Diacoryphe, Ditomopyge (=Cyphinium; =Permoproetus; =Neophillipsia), Doublatia, Drevermannia, Dudu, Dushania, Effops, Ejinoproetus, Elegenodechenella, Elimaproetus, Elliptophillipsia, Endops, Ensecoryphe, Eocyphinium, Eocyrtosymbole, Eodrevermannia, Eomicrophillipsia, Eopalpebralia, Eosoproetus, Eowinterbergia, Erbenaspis, Erbenites, Evagena, Exochops, Flexidechenella, Formonia, Francenaspis, Franconicabole, Frithjofia, Fuscinipyge, Ganinella, Gapeevella, Geigibole, Georhithronella, Gerastos (=Dohmiella; =Kegeliella), Gitarra, Globusia, Globusiella, Globusoidea, Gomiites, Gracemerea, Griffithidella, Griffithides, Grossoproetus, Haasia, Hamiroproetus, Hassiabole, Hedstroemia (=Milesdavis; =Pachyproetus), Helioproetus, Helmutia, Helokybe, Hentigia, Hesslerides, Hildaphillipsia, Humeia, Humilogriffithides, Hunanoproetus, Hypaproetus, Iranaspidion, Jimbokranion, Jinia, Karginella, Kaskia, Kathwaia, Kerpenella, Khalfinella, Kollarcephalus, Kolymoproetus, Kosovoproetus, Krambedrysia, Kulmiella, Kulmogriffithides, Lacunoporaspis, Laevibole, Langgonbole, Latibole, Latiglobusia, Latiproetus, Lauchellum, Lichanocoryphe, Linguaphillipsia, Liobole, Liobolina, Longilobus, Longiproetus, Lophiokephalion, Lugalella, Luojiashania, Macrobole, Mahaiella, Malayaproetus, Malchi, Mannopyge, Megaproetus, Menorcaspis, Merebolina, Metaphillipsia, Microphillipsia, Microspatulina, Mirabole, Monodechenella, Moravocoryphe, Moschoglossis, Myoproetus, Namuraspis, Neogriffithides (=Siciliproetus), Neokaskia, Neoproetus, Nipponaspis, Nitidocare, Nodiphillipsia, Novoameura, Nunnaspis, Oehlertaspis (/Oehlertia), Oidalaproetus, Orbitoproetus, Ormistonaspis, Omlistonia, Ormistoniella, Osmolskia, Otodechenella, Paladin (=Weberides), Palaeophillipsia, Paleodechenella, Palpebralia, Panibole (=Proliobole), Parachaunoproetus, Paradechenella, Parafrithjofia, Paraglobusia, Paragriffithides, Paramirabole, Parangustibole, Parapalpebralia, Paraphillipsia, Paraproetus, Parawarburgella, Particeps, Parvidumus, Paryfenus (/Colymbus), Pedinocoryphe, Pedinodechenella, Perexigupyge, Perliproetus, Phillibole, Phillibolina, Philliboloides (/Phillibolina), Phillipsia, Phyllaspis, Piltonia, Planilobus, Planokaskia, Plesiowensus, Podoliproetus, Pontipalpebralia, Praedechenella, Pragoproetus, Prantlia (=Malvernocare), Prodiacoryphe, Proetocephalus, Proetus (/Euproetus; /Aeonia; =Devonoproetus; =Falcatoproetus; =Forbesia; =Scotoproetus; =Trigonaspis), Pseudobollandia, Pseudocyrtosymbole, Pseudodechenella (=Arcticormistonia), Pseudodudu, Pseudogerastos, Pseudophillipsia, Pseudoproetus, Pseudosilesiops, Pseudospatulina, Pseudowaribole, Pudoproetus (=Zhifangia), Pulcherproetus, Pusillabole, Raerinproetus, Reediella, Rhenocynproetus, Rhenogriffides, Richterella, Rosehillia, Rugulites (/Podolites), Ryckholtia, Schaderthalaspis, Schizophillipsia, Schizoproetina, Schizoproetoides, Schizoproetus, Serniproetus, Sevillia, Silesiops, Simaproetus, Sinobole, Sinocyrtoproetus, Sinopaladin, Sinoproetus, Sinosymbole, Skemmatocare, Skemmatopyge, Spatulina, Spergenaspis, Spinibole, Spinibolops, Struveproetus, Sulcubole, Tawstockia, Taynaella, Tcherkesovia, Tetinia, Thaiaspella, Thaiaspis, Thalabaria, Thebanaspis, Thigriffides, Timoraspis, Triproetus, Tropiconiproetus, Tropidocare, Tschernyschewiella (/Schmidtia), Typhloproetus, Unguliproetus, Vandergrachtia, Vidria, Vittaella, Wagnerispina, Waideggula, Waigatchella, Warburgella (/Holometopus; =Owensella), Waribole, Weania, Weberiphillipsia (=Spinolimbella), Westropia, Weyeraspis, Winiskia, Winterbergia, Witryides, Xenadoche, Xenoboloides, Xenocybe, Xenodechenella, Xiangzhongella, Xiushuiproetus, Yanshanaspis, Yichangaspis, Yishanaspis, Zhegangula, Zhejiangoproetus.

   Ameura                         Archegonus                       Astroproetus       

   Bollandia                       Cummingella                         Cyphoproetus           

   Dechenella                      Ditomopyge                      Drevermannia                                                     

   Eocyphinium                  Gapeevella                      Gerastos                             

   Griffithides                  Hypaproetus                             Kathwaia                              

   Linguaphillipsia                Menorcaspis                        Ormistoniella                      

   Paladin                               Paraphillipsia         Parvidumus       

   Phillipsia              Piltonia                             Proetus                              

   Pseudophillipsia      Spinibole                        Warburgella

   Weberiphillipsia    

 • rody čeledi TropidocoryphidaeAlberticoryphe, Astycoryphe, Bojocoryphe, Buchiproetus, Centriproetus, Cornuproetus, Cyrtosymboloides, Dalarnepeltis, Dalejeproetus, Decoroproetus (=Ogmocnemis; =Proetidella; =Warburgaspis), Denemarkia, Diademaproetus, Dipharangus, Eopiriproetus. Erbenicoryphe, Eremiproetus (=Natatoraspis; =Dufresnoyiproetus), Gracilocoryphe, Gruetia, Guilinaspis, Hollardia, Ignoproetus, Interproetus, Koneprusites, Krohbole, Lardeuxia, Laticoryphe, Lepidoproetus, Linguaproetus, Lodenicia, Longicoryphe, Macroblepharum, Miriproetus, Nagaproetus, Paraeremiproetus, Paralardeuxia, Paralepidoproetus, Parvigena, Perakaspis, Phaetonellus, Phaseolops, Piriproetoides, Piriproetus, Pribylia, Prionopeltis (/Phaetonides/Phaeton), Prodrevermannia, Proetina, Proetopeltis, Pterocoryphe, Pteroparia, Quadratoproetus, Rabuloproetus, Ranunculoproetus, Remacutanger, Richteraspis, Rokycanocoryphe, Sculptoproetus, Slimanella, Spinoproetus, Stenoblepharum (=Viruanaspis), Tafilaltaspis, Tropicoryphe, Tropidocoryphe, Vicinoproetus (/Vicinopeltis), Voigtaspis, Wolayella, Xiphogonium (=Trautensteinproetus), Zetaproetus.

   Astycoryphe                             Cornuproetus             

   Diademaproetus                      Lepidoproetus                       Phaetonellus 

   Prionopeltis

nadčeleď Aulacopleuroidea
 • rody čeledi AulacopleuridaeAulacopleura (/Arethusa/Arethusina; =Paraaulacopleura), Aulacopleuroides, Beggaspis, Coignops, Cyphaspides, Cyphaspis (=Novakaspis), Dixiphopyge, Harpidella (=Rhinotarion), Latecephalus, Malimanaspis (=Goodsiraspis), Maurotarion (=Goniopleura; =Branisella; =Tricornotarion), Namuropyge (=Coignouina), Otarion (=Aulacopleurella; =Conoparia; =Otarionella), Otarionides, Protocyphaspides, Pseudotrinodus, Songkania, Tilsleyia.

   Aulacopleura           Cyphaspides           Cyphaspis

   Otarion

 • rody čeledi BrachymetopidaeAcutimetopus, Asiagena, Australosutra, Brachymetopella, Brachymetopus (=Brachymetopina; =Iriania), Cheiropyge (=Suturikephalion), Conimetopus, Cordania, Eometopus, Loeipyge, Mystrocephala, Proetidea, Radnoria, Spinimetopus.

   Brachymetopus                        Cheiropyge

 • rody čeledi RorringtoniidaeCyamella (/Cyamops; =Paracyamella), Hanjiangaspis, Isbergia, Madygenia (=Pseudobirmanites), Protarchaeogonus, Rorringtonia (=Analocaspis; =Chenaspis; =Trigonoproetus), Solariproetus.

   Rorringtonia 

nadčeleď Bathyuroidea:  
 • rody čeledi BathyuridaeAcidiphorus (=Goniotelina; =Goniotelus/Goniurus), Aksuaspis, Bathyurellus, Bathyurus, Benthamaspis (=Oculomagnus), Bolbocephalus, Catochia, Ceratopeltis, Eleutherocentrus, Ermanella, Gignopeltis, Grinnelaspis, (/Actinopeltis Poulsen), Hadrohybus, Jeffersonia (=Bathyurina), Licnocephala (=Domina), Lutesvillia, Madaraspis, Peltabellia (=Biolgina), Petigurus, Platyantyx, ?Proscharyia, Psephosthenaspis (=Aponileus; =Ludvigsenella), Pseudoolenoides, Punka, Rananasus, Randaynia, Raymondites, Sinobathyurus, Strigigenalis, Uromystrum.

   Acidiphorus                       Bathyurellus                       Bathyurus

   Platyantyx   

 • rody čeledi Dimeropygidae (incl. Celmidae)Celmus (=Crotalurus; =Ischyrophyma), Dimeropyge (/Haploconus), Dimeropygiella, Glaphurella, Ischyrotoma, Pseudohystricurus.

   Celmus                       Dimeropyge 

 • rody čeledi HolotrachelidaeHolotrachelus, Kinderlania.
 • rody čeledi HystricuridaeAmblycranium, Etheridgaspis, Flectihystricurus, Genalaticurus, Glabretina, Guizhouhystricurus, Hillyardina (=Metabowmania), Hintzecurus, ?Holubaspis (/Holubia), Hyperbolochilus, Hystricurus (=Vermilionites), Ibexicurus, Lavadamia, Nyaya, Omuliovia, Pachycranium, Paenebeltella, Parahystricurus, Paraplethopeltis, Politicurus, Psalikilopsis, Psalikilus, Rollia, Rossicurus, Tanybregma, ?Taoyuania (=Batyraspis), Tasmanaspis, Tersella. 
 • rody čeledi Raymondinidae (incl. Glaphuridae)Glaphurina, Glaphurus, Raymondina (=Raymondia), Tagazella, Varanella.

   Glaphurus 

 • rody čeledi TelephinidaeCarolinites (=Dimastocephalus; =Keidelia; =Tafnaspis), Fialoides, Goniophrys, Oopsites, Opipeuterella (=Ompheter; =Opipeuter), Paraphorocephala, Phorocephala (=Carrickia), ?Pyraustocranium, Telephina (=Telephus), Telephops.

   Carolinites                       Opipeuterella                       Telephina 

 • rody čeledi Toernquistiidae: Chomatopyge, Mesotaphraspis, Toernquistia (=Paratoernquistia), ?Toernquistina.                

řád Phacopida

    Velmi rozšířený a významný řád Phacopida se objevuje ve spodním ordoviku a přežívá až do konce devonu. Zástupci tohoto řádu mají typicky propární nebo gonatopární faciální suturu, někteří mají schizochroální oči (Phacopina). Hypostom je konterminantní, někdy však také impendentní. Řád Phacopida bývá v současnosti rozdělován na tři podřády Calymenina, Phacopina, Cheirurina [9].
 

podřád Calymenina:

 • rody čeledi BathycheilidaeBathycheilus (=Parabathycheilus), Calymenia, Eulomina.

   Bathycheilus 

 • rody čeledi BavarillidaeBavarilla, Holoubkocheilus.

   Bavarilla 

 • rody čeledi CalymenidaeAlcymene, Apocalymene, Arcticalymene, Calymene (/Calymena/Calymaena/ Calymmene/Calymmena), Calymenella, Calymenesun, Colpocoryphe (=Thoralocoryphe), Dekalymene, Diacalymene, Flexicalymene, Gravicalymene, Limbocalymene, Linguocalymene, Liocalymene, Metacalymene, Neseuretinus, Neseuretus (=Synhomalonotus), Nipponocalymene, Onnicalymene, Papillicalymene, Paracalymene, Platycalymene (=Sulcocalymene), Pradoella, Protocalymene, Reacalymene, Reedocalymene, Salterocoryphe, Sarrabesia, Spathacalymene, Sthenarocalymene, Tapinocalymene, Thelecalymene, Vietnamia.

   Calymene                       Colpocoryphe                       Diacalymene                    

   Flexicalymene                 Gravicalymene                 Platycalymene            

   Salterocoryphe                     Spathacalymene                    

 • rody čeledi HomalonotidaeArduennella, Brongniartella (=Pamirotellus; =Portaginus), Burmeisterella. Burmeisteria, Digonus, Dipleura, Eohomalonotus (/Brongniartia SALTER), Homalonotus, Huemacaspis, Iberocoryphe, Kerfornella, Leiostegina, Parahomalonotus, Plaesiacomia, Platycoryphe (=Liangshanaspis), Scabrella, Trimerus.

   Burmeisterella                            Digonus                         Dipleura                    

   Parahomalonotus                        Plaesiacomia               Trimerus

 • rody čeledi PharostomatidaeEopharostoma, Paivinia, Pharostomina (=Colpocoryphoides), Prionocheilus (=Pharostoma), Ptychometopus, Thulincola (=Pharostomaspis), Xuanenia.

   Prionocheilus 

podřád Phacopina:

nadčeleď Phacopoidea:
 • rody čeledi PhacopidaeAcernaspis (=Eskaspis; =Otadenus; =Murphycops), Acuticryphops, Adastocephalum, Afrops, Ainasuella, Altaesajania, Ananaspis, Angulophacops, Arduennops, Atopophacops, Babinops, Boeckops, Burtonops, Chotecops (=Cordapeltis), Cryphops (/Gortania/Microphthalmus), Cultrops, Denckmannites (/Denckmannia), Dianops, Dienstina, Drotops, Ductina, Echidnops, Echinophacops, Eldredgeops, Eocryphops, Eophacops (/Pterygometopidella; =Bullicephalus), Geesops, Hypsipariops, Illaenula, Kainops, Liolophops, Lochkovella, Nandanaspis, Nephranomma, Nephranops, Nyterops, Omegops, Orygmatos, Paciphacops, Pedinopariops, Phacopidella (/Glockeria), Phacops, Plagiolaria, Portlockia, Prokops, Rabienops, Reedops, Rhinophacops, Rhinoreedops, Sambremeuaspis, Signatops, Somatrikelon, Spinicryphops, Struveaspis, Struveops, Tangbailaspis, Teichertops, Toxophacops, Trimerocephalus (/Eutrimerocephalus), Viaphacops, Weyerites, Zaplaops, Zhusilengops.

   Acernaspis                       Ananaspis                       Drotops                     

   Kainops                            Phacopidella                  Phacops                     

   Reedops                              Struveaspis                     Trimerocephalus 

 • rody čeledi PterygometopidaeAchatella, Bolbochasmops, Calliops, Calyptaulax (=Ligometopus; =Homalops), Carinopyge, Ceratevenkaspis, Chasmops, Denella, Elasmaspis, Eomonorachus, Estoniops, Evenkaspis, Ingriops, Isalaux, Isalauxina, Keilapyge, Liocnemis, Monorakos, Oculichasmops, Oelandiops, Parevenkaspis, Podowrinella, Pterygometopus, Rollmops, Ruegenometopus, Sceptaspis, Schmidtops, Scopelochasmops, Toxochasmops, Tricopelta, Truncatometopus, Upplandiops, Uralops, Valdariops, Vironiaspis, Volkops, Yanhaoia.

   Calyptaulax                       Ceratevenkaspis                       Chasmops                    

   Sceptaspis 

nadčeleď Dalmanitoidea: 
 
 • rody čeledi DalmanitidaeAnchiopsis, Andreaspis, Argentopyge, Banilatites, Bessazoon, Blanodalmanites, Chacomurus, Chattiaspis, Coronura, Corycephalus, Crozonaspis, Dalmanites (/Dalmania; =Guaranites; =Hausmannia ETHERIDGE & MITCHELL; =Heliocephalus/Malvernia; =Makaspis; =Ommokris), Dalmanitina, Dalmanitoides, Dalmaniturus, Daytonia, Deloites, Delops, Destombesites, Dreyfussina (=Prephacopidella), Duftonia, Eodalmanitina, Eudolatites, Fenestraspis, Forillonaria, Francovichia, Furacopyge, Gamonedaspis, Glyptambon, Guichenia, Huntoniatonia (/Huntonia), Kasachstania, Lygdozoon, Malladaia, Morgatia, Mucronaspis (=Guaykinites), Mytocephala (=Mirops), Neoprobolium, Odontocephalus, Odontochile (/Hausmannia HALL & CLARK), Ormathops, Pericopyge, Phalangocephalus, Preodontochile, Prodontochile, Prosocephalus, Retamaspis, Reussiana, Roncellia, Schoharia, Songxites, Struveria, Synphoria (/Eocorycephalus; /Neosynphoria), Synphoroides, Thuringaspis, Toletanaspis, Trypaulites, Vokovicia, Zeliszkella, Zlichovaspis (=Devonodontochile; =Spinodontochile).

   Coronura                        Dalmanites                         Eodalmanitina                   

   Guichenia                         Huntoniantonia                Malladaia

   Odontochile                   Ormathops                        Trypaulites                 

   Zeliszkella                    Zlichovaspis

 • rody čeledi DiaphanometopidaeDiaphanometopus, Gyrometopus, Prodalmanitina.

   Diaphanometopus

 • rody čeledi ProsopiscidaeProsopiscus

   Prosopiscus

nadčeleď Acastoidea:
 • rody čeledi AcastidaeAcastava, Acaste, Acastella, Acastellina, Acastocephala, Acastoides, Acastopyge, Armorigreenops, Asteropyge, Baniaspis, Bellacartwrightia, Bradocryphaeus, Braunops, Breizhops, Centauropyge, Chimaerastella, Coltraneia, Comura, Cryphina, Delocare, Deloops, Destombesina, Dunopyge, Echinopyge, Erbenochile, Ewacaste, Feruminops, Gourdonia, Greenops, Gudralisium, Hallandclarkeops, Harringtonacaste, Heliopyge (=Alcaldops), Hexacosta, Hollardops (=Modellops; =Philipsmithiana), Kayserops, Kennacryphaeus, Kloucekia, Llandovacaste, Metacanthina, Mimocryphaeus, Morocconites, Mrakibina, Neocalmonia, Neometacanthus, Paracryphaeus, Pelitlina, Phacopidina, Philonyx, Pilletina, Protacanthina, Pseudocryphaeus, Psychopyge, Quadratispina, Quadrops, Radiopyge, Rheicops, Rhenops, Saharops, Sanidopyge, Scotiella, Sokhretia, Stummiana, Talus, Tolkienia, Treveropyge, Turcopyge, Walliserops.

   Acastoides                  Asteropyge             Comura                    

   Erbenochile                    Heliopyge        Hollardops                    

   Kayserops                            Phacopidina                              Pseudocryphaeus    

   Psychopyge                   Quadrops                      Walliserops 

 • rody čeledi CalmoniidaeAnchiopella, Andinacaste, Australocaste, Australops, Awaria, Bainella (=Paradalmanites; =Paranacaste), Belenops, Bouleia (=Dereimsia), Calmonia, Chiarumanipyge, Clarkeaspis, Cryphaeoides, Curuyella, Deltacephalaspis, Eldredgeia, Feistia, Hadrorachus, Jujuyops, Kozlowskiaspis, Malvinella, Malvinocooperella, Metacryphaeus, Oosthuizenella, Palpebrops, Parabouleia, Paracalmonia (/Proboloides), Pennaia, Phacopina, Plesioconvexa, Plesiomalvinella, Prestalia, Probolops, Punillaspis, Renniella, Romanops, Schizostylus, Talacastops, Tarijactinoides (=Bolivianaspis), Tibagya (/Schizopyge), Tormesiscus, Typhloniscus, Vogesina, Wolfartaspis.

    Bouleia                      Calmonia                       Metacryphaeus                     

   Pennaia                          Schizostylus

podřád Cheirurina:

 • rody čeledi CheiruridaeAcanthoparypha, Actinopeltis HAWLE & CORDA, Anasobella, Ancyginaspis, Apollonaspis, Arcticeraurinella, Areia, Areiaspis, Azyptyx, Barrandeopeltis, Borealaspis (=Alreboaspis), Bornholmaspis, Bufoceraurus, Ceraurinella (=Bartoninus), Ceraurinium, Ceraurinus (=Remipyga), Cerauromeros, Cerauropeltis, Ceraurus (=Eoceraurus), Cheirurus, Chiozoon, Contracheirurus, Courtessolium, Crotalocephalides, Crotalocephalina (/Gibbocephalus; =Mezocrotalus), Crotalocephalus (=Cerauroides; =Pilletopeltis/Boeckia PILLET), Cyrtometopella, Cyrtometopus, Deiphon, Didrepanon, Eccoptochile, Eccoptochiloides, Forteyops, Foulonia, Gabriceraurus, Geracephalina, Hadromeros, Hammannopyge, Hapsiceraurus, Heliomera, Heliomeroides, Holia (=Ainoa), Hyrokybe (=Shiqiania), Junggarella, Kawina (=Cydonocephalus), Kolymella, Krattaspis, Ktenoura, Laneites, Lehua, Leviceraurus, Nieszkowskia, Onycopyge, Osekaspis, Pandaspinapyga, Paraceraurus, Parasphaerexochus (=Mayopyge), Parayoungia (=Ichiyamella), Parisoceraurus, Pateraspis, Patomaspis, Placoparina, Pompeckia, Proromma, Protocerauroides, Pseudocheirurus, Pseudosphaerexochus (=Zethus), Radiurus, Ratinkaspis, Reraspis, Skelipyx, Sphaerexochus (=Korolevium; =Onukia; =Parvixochus), Sphaerocoryphe (=Ellipsocoryphe; =Hemisphaerocoryphe), Stubblefieldia, Sycophantia, Turantyx, Valongia, Whittakerites, Xylabion, Xystocrania (=Xialiangshania), Youngia, Zazvorkaspis.

   Areia                       Ceraurus                       Cheirurus                    

   Crotalocephalina                         Crotalocephalus                      Deiphon             

   Eccoptochile                     Hadromeros                         Heliomeroides             

    Placoparina                    Sphaerocoryphe 

 • rody čeledi EncrinuridaeAegrotocatellus, Alwynulus, Atractocybeloides; Atractopyge (=Cybelella), Avalanchurus, Balizoma, Batocara (=Pacificurus/ Australurus), Bevanopsis, Billevittia, Brianurus -(/Briania), Celtencrinurus, Coronaspis, Coronocephalus (=Coronocephalina; =Senticucullus), Cromus (=Encrinuraspis), Curriella, Cybele (=Cybelina), Cybeloides, Cybelurus (=Mitacybele), Dayongia, Deacybele, Dindymene (=Comovica), Distyrax, Dnestrovites, Elsarella, Encrinuroides, Encrinurus (=Saoria), Eodindymene, Erratencrinurus, Fragiscutum, Frammia, Frencrinuroides, Johntempleia, Kailia, Koksorenus, Langgonia, Lasaguaditas, Libertella, Lyrapyge, Mackenziurus, ,Mitchellaspis (/Mitchellia), Nucleurus, Oedicybele (=Dindymenella; =Jemtella), Paracybeloides, Paraencrinurus, Parakailia, Perirehaedulus, Perryus, Physemataspis, Plasiaspis, Prophysemataspis, Prostrix, Rielaspis, Rongxiella, Sinocybele, Staurocephalus, Stiktocybele, Struszia, Tewonia, Walencrinuroides, Wallacia.

   Coronocephalus                        Cybeloides                        Dindymene                         

   Encrinuraspis                       Encrinurus              Plasiaspis        

   Staurocephalus                 Struszia

 • rody čeledi PilekiidaeAnacheiruraspis, Anacheirurus, Chashania, Demeterops, Emsurina, Koraipsis, Landyia, Macrogrammus, Metapilekia, Metapliomerops, Parapilekia, Pilekia, Pliomeroides, Pseudopliomera, Seisonia, Sinoparapilekia, Victorispina.

   Parapilekia                       Victorispina  

 • rody čeledi Pliomeridae: Anapliomera, Benedettia, Canningella, Colobinion, Coplacoparia, Cybelopsis, Ectenonotus, Encrinurella, Evropeites, Gogoella, Guizhoupliomerops, Hawleia, Hintzeia, Humaencrinuroides, Ibexaspis, Josephulus, Kanoshia, Leiostrototropis, Liexiaspis, Ngaricephalus, Obliteraspis, Ovalocephalus (=Hammatocnemis; =Paratzuchiatocnemis), Parahawleia, Parapliomera, Perissopliomera, Placoparia, Pliomera (/Amphion), Pliomerella, Pliomeridius, Pliomerina (/Pliomeraspis), Pliomerops, Protoencrinurella, Protopliomerella, Protopliomerops (=Stototropis), Pseudocybele, Pseudomera, Quinquecosta, Rossaspis, Strotactinus, Tesselacauda, Tienshihfuia, Tzuchiatocnemis.

   Placoparia                       Pliomera                       Pliomerops

   Pseudocybele

řád Lichida

    Lichida je řád objevující se ve třetím oddělení kambria a jeho poslední zástupci jsou známi z givetu v devonu. Charakteristickými znaky tohoto řádu jsou trnitý nebo granulovaný exoskeleton, opistopární faciální sutura, konterminantní hypostom a výrazné laloky na glabele. Někteří badatelé z řádu Lichida vymezují řád Odontopleurida. Ten se svým stratigrafickým rozsahem téměř shoduje s předchozím řádem Lichida, poslední jeho zástupci však mizí ve frasnu (devon). Zástupci mají většinou hustě trnitý exoskeleton, opistopární faciální suturu a konterminantní hypostom. Podobně jako u řádu Lichida jsou pro ně charakteristické výrazné glabelární laloky. Na řád Odontopleurida existují v současnosti dva rozdílné pohledy. Někteří (např. Fortey, 1997) tento řád vymezují jako nadčeleď Odontopleuroidea řádu Lichida, především díky značné podobnosti jejich protaspidních larev nebo podobnostem v utváření glabelárních laloků. Nicméně např. Whittington (1956) uvádí velký rozdíl ve velikosti mezi protaspidy těchto dvou skupin. Tripp a Ewitt (1981) poukazují na to, ţe glabelární laloky řádů Odontopleurida a Lichida nejsou homologické. Konečné zařazení těchto dvou skupin tedy zůstává předmětem sporů [10].
 
nadčeleď Lichoidea:
 • rody čeledi LichakephalidaeAcidaspidella?, Acidaspides?, Acidaspidina, Archikainella, Belovia, Bestjubella, Brutonia, Colossaspis, Eoacidaspis, Lichakephalus, Lichokephalina, Metaacidaspis, Paraacidaspis, Usoviana.

   Lichakephalus

 • rody čeledi LichidaeAcanthopyge (=Euarges), Akantharges, Allolichas, Amphilichas (/Paralichas; /Platymetopus; = Acrolichas; = Kerakephalichas; = Tetralichas), Apatolichas, Arctinurus (/Oncholichas; /Platynotus; /Pterolichas), Autoloxolichas, Borealarges, Ceratarges (/Arges), Ceratolichas, Conolichas (=Cypholichas), Craspedarges, Dicranogmus, Dicranopeltis (=Dicranopeltoides; =Nonix; =Raymondarges; /Trachylichas; =Tsunyilichas), Echinolichas, Eifliarges, Gaspelichas, Hemiarges (=Choneilobarges), Homolichas, Hoplolichas (=Cyranolichas), Hoplolichoides, Jasperia, Leiolichas, Lichas (=Apolichas; =Autolichas), Lobopyge (=Belenopyge), Lyralichas, Mephiarges, Metaleiolichas, Metalichas, Metopolichas (/Metopias; =Holoubkovia; =Macroterolichas), Neolichas, Nipponarges, Ohleum, Oinochoe, Otarozoum, Paraleiolichas, Perunaspis (=Nitidulopyge), Platylichas (=Lingucephalichas), Probolichas, Pseudotupolichas (=Arctinuroides), Radiolichas (=Diplolichas; =Septidenta), Richterarges, Rontrippia, Terataspis, Terranovia, Trimerolichas, Trochurus (=Corydocephalus; =Plusiarges; =Makromuktis), Uralichas (=Bohemolichas; =Platopolichas), Uripes.

   Acanthopyge              Akantharges                     Arctinurus                   

    Dicranopeltis                       Hoplolichas                        Lichas                    

   Ohleum                      Probolichas                               Terataspis                         

   Trochurus                       Uralichas

nadčeleď Odontopleuridea: 
 • rody čeledi OdontopleuridaeAcanthalomina, Acidaspidella?, Acidaspides?, Acidaspis, Anacaenaspis (=Bruxaspis), Apianurus, Archaeopleura, Boedaspis, Borkopleura, Brutonaspis, Calipernurus, Ceratocara, Ceratocephala (=Bounyoungia; =Onchaspis; /Trapelocera), Ceratocephalinus, Ceratonurus, Chlustinia, Dalaspis, Diacanthaspis, Dicranurus, Dudleyaspis, Edgecombeaspis, Eoleonaspis (=Bojokoralaspis), Exallaspis, Gaotania, Globulaspis, Hispaniaspis, Isoprusia (=Mauraspis), Ivanopleura, Kettneraspis (=Grossia), Koneprusia, Laethoprusia, Leonaspis (=Acanthaloma), Meadowtownella, Miraspis (=Elbaspis), Ningnanaspis, Odontopleura, Orphanaspis, Periallaspis, Primaspis, Proceratocephala (=Drummuckaspis), Radiaspis (=Xanionurus; =Charybdaspis), Rinconaspis, Selenopeltis (=Languedopeltis; =Polyeres), Selenopeltoides, Sinespinaspis, Stelckaspis, Taemasaspis (=Gondwanaspis; =Snoderaspis), Uriarra, Whittingtonia.

   Boedaspis                       Ceratocephala                       Ceratonurus         

   Dicranurus                         Chlustinia                    Kettneraspis       

   Koneprusia                        Laethoprusia                    Miraspis              

   Odontopleura                Radiaspis                                     Selenopeltis

nadčeleď Dameselloidea:
 • rody čeledi Damesellidae?Adelogonus, Ariaspis, Bergeronites (=Spinopanura), Blackwelderia (=Parablackwelderia), Blackwelderioides, Chiawangella, Cyrtoprora, Damesella (=Hybowania; =Eodamesella), Damesops (=Meringaspis; =Paradamesops), Dipentaspis, Dipyrgotes, Drepanura, Duamsannella, Fengduia, Guancenshania, ?Hercantyx, Histiomona, Jiawangaspis, Liuheaspis, Metashantungia, Neodamesella, Palaeodotes, (=Pseudobergeronites), Paradamesella (=Falkopingia), Parashantungia, Pingquania (=Oxygonaspis), Pionaspis, Protaitzehoia, Pseudoblackwelderia, Shantungia, Stephanocare, Taihangshania, Taitzehoia, Teinistion (=Dorypygella), Xintaia, Yanshanopyge.

   Damesella                      Drepanura                       Palaeodotes

   Paradamesella  

řád Agnostida

    V poslední době bývá diskutována příslušnost řádu Agnostida mezi trilobity. V roce 1987 popsali Müller a Walossek tělní přívěsky larválních jedinců druhu Agnostus pisiformis ze svrchního kambria Švédska. Ukázalo se, ţe tyto přívěsky byly výrazně odlišné od ostatních známých přívěsků trilobitů. Není ovšem jisté, zda rozdíly nejsou způsobeny tím, že se jedná o nedospělé jedince (přívěsky dospělých agnostidů jsou dosud neznámé). Existují však i další rozdíly mezi agnostidy (podřád Agnostina) a trilobity. Především se týkají nepřítomnosti faciální sutury a odlišné artikulace segmentů toraxu (tyto rozdíly se však netýkají podřádu Eodiscina, např. Fortey, 2001). Hughes (2007) uvádí, že agnostidi mají některé znaky podobné bazálním korýšům. Otázka systematického zařazení agnostidů (respektive podřádu Agnostina) tak zůstává stále otevřená [11].
 

podřád Agnostina:

nadčeleď Agnostoidea:
 • rody čeledi AgnostidaeAcmarhachis (=Cyclagnostus; =Oxyagnostus; =Wanagnostus), Agnostus (/Battus; =Acutatagnostus), Aistagnostus, Anglagnostus, Biciragnostus, Connagnostus, Distagnostus, Eolotagnostus, Gymnagnostus, Homagnostus, Idolagnostus, Innitagnostus, Ivshinagnostus, Kymagnostus, Lotagnostus, Micragnostus, Obelagnostus, Oncagnostus (=Eurudagnostus), Phalacroma (=Platagnostus), Phalagnostus (=Phalacromina), Quadrahomagnostus, Raragnostus, Semagnostus, Strictagnostus, Trilobagnostus (=Rudagnostus).

   Agnostus                       Anglagnostus                        Phalagnostus 

 • rody čeledi AmmagnostidaeAmmagnostus (=Lispagnostus; =Agnostoglossa; =Tentagnostus), Hadragnostus (=Formosagnostus; =Kunshanagnostus), Kormagnostus (=Kormagnostella; =Litagnostoides), Proagnostus (=Agnostascus; =Paragnostascus). 
 • rody čeledi ClavagnostidaeAspidagnostus (=Biragnostus), Clavagnostus (=Tomorhachis; =Culipagnostus; =Stigmagnostus; =Acanthagnostus; =Leptagnostus; =Paraclavagnostus), Triadaspis, Utagnostus.

   Clavagnostus

 • rody čeledi DiplagnostidaeAgnostotes, Baltagnostus (?Trilagnostus), Denagnostus, Diplagnostus (=Enetagnostus; =Tasagnostus), Dolichagnostus (=Enetagnostus; =Tasagnostus), Dolichagnostus, Iniospheniscus, Linguagnostus (=Cristagnostus), Machairagnostus, Nahannagnostus, Oedorhachis, Oidalagnostus (=Ovalagnostus), Pseudagnostus (=Rhaptagnostus; Sulcatagnostus; =Xestagnostus), Pseudogyptagnostus (=Glyptagnostotes), Pseudorhaptagnostus (=Neoagnostus; =Euplethagnostus; =Hyperagnostus; =Tarayagnostus; =Calagnostus), Trisulcagnostus (=Tririmagnostus).

   Agnostotes                       Baltagnostus                       Diplagnostus                    

 • rody čeledi DoryagnostidaeDoryagnostus (=Ceratagnostus; =Rhodotypiscus).
 • rody čeledi GlyptagnostidaeAgnostardis, Glyptagnostus (=Barrandagnostus)

   Glyptagnostus

 • rody čeledi MetagnostidaeArthrorhachis (=Metagnostus; =Girvanagnostus), Chatkalagnostus (=Oculagnostus), Corrugatagnostus (=Segmentagnostus; =Granulatagnostus; =Cenagnostus), Diplorrhina (=Mesospheniscus; =Quadragnostus; =Pseudoperonopsis), Dividuagnostus (=Pezizopsis), Galbagnostus, Geragnostella, Geragnostus (=Geratrinodus; =Neptunagnostella), Granulagnostus, Homagnostoides, Novoagnostus, Trinodus.

   Arthrorhachis (Metagnostus)                       Trinodus 

 • rody čeledi PeronopsidaeArchaeagnostus, Cotalagnostus, Eoagnostus, Gratagnostus, Hypagnostus (=Spinagnostus; =Cyclopagnostus; =Breviagnostus; =Metahypagnostus), Lisogoragnostus (=Abagnostus; =Scanagnostus), Micagnostus, Peronopsella, Peronopsis (/Mesagnostus; =Euagnostus; =Acadagnostus; =Axagnostus; =Itagnostus), Sphaeragnostus, Svenax.

   Hypygnostus                       Peronopsis                       Sphaeragnostus 

 • rody čeledi Ptychagnostidae: Allobodochus, Criotypus, Goniagnostus, Lejopyge (/Miagnostus), Myrmecomimus, Onymagnostus (=Agnostonymus), Pseudophalacroma, Ptychagnostus (=Triplagnostus; =Huarpagnostus; =Solenagnostus; =Pentagnostus; =Aristarius; =Aotagnostus; =Aciduscus; =Canotagnostus; =Zeteagnostus), Schismagnostus, Tomagnostella, Tomagnostus.

   Goniagnostus                       Lejopyge                       Ptychagnostus                    

   Tomagnostus 

nadčeleď Condylopygoidea:
 • rody čeledi CondylopygidaeCondylopyge (/Paragnostus; Fallagnostus), Miraculaspis, Pleuroctenium (=Dichagnostus).

   Condylopyge                       Miraculaspis                       Pleuroctenium

podřád Eodiscina

nadčeleď Eodiscoidea:
 
 • rody čeledi CalodiscidaeCalodiscus (/Goniodiscus; =Brevidiscus), Chelediscus, Korobovia, Neocobboldia (/Cobboldia; =Margodiscus), Pseudocobboldia, Sinodiscus (=Tologoja).

   Chelediscus

 • rody čeledi EodiscidaeDawsonia (=Aculeodiscus; =Metadiscus), Eodiscus (=Spinodiscus; =Deltadiscus), Helepagetia, Kiskinella, Macannaia, Opsidiscus (/Aulacodiscus), Pagetia (=Eopagetia; =Mesopagetia), Pagetides (=Discomesites), Sinopagetia.

   Eodiscus                       Pagetia

 • rody čeledi HebediscidaeDelgadella (=Alemtejoia; =Delgadodiscus; =Delgadoia; =Pagetiellus; =Pentagonalia), Dicerodiscus, Hebediscus, Luvsanodiscus, Natalina (=Limbadiscus), Neopagetina (/Pagetina), Parapagetia (=Planodiscus), Tchernyshevioides.

   Delgadella (Pagetiellus)                       Dicerodiscus 

   Tchernyshevioides

 • rody čeledi TsunydiscidaeTsunyidiscus (=Mianxiandiscus; Liangshandiscus; =Emeidiscus; =Hupeidiscus; =Shizhudiscus; =Guizhoudiscus).

   Tsunyidiscus 

 • rody čeledi WeymouthiidaeAbakolia (=Costadiscus), Acidiscus, Acrimetopus, Analox, Bathydiscus, Bolboparia, Cephalopyge, Cobboldites, Leptochilodiscus (=Kerberodiscus), Litometopus, Mallagnostus (=Ladadiscus; ?=Jinghediscus), Meniscuchus, Ninadiscus, Oodiscus, Runcinodiscus, Semadiscus, Serrodiscus (=Paradiscus), Stingmadiscus, Tannudiscus, Weymouthia.

   Acrimetopus                        Analox                                                        Bathydiscus                   

   Cephalopyge                        Mallagnostus                       Oodiscus                       

   Serrodiscus                          Tannudiscus                                       Weymouthia  

 • rody čeledi YukoniidaeAlaskadiscus, Egyngolia (=Mongolodiscus), Ekwipagetia, Hebediscina (=Szechuanaspis; =Zhenbadiscus), Lenadiscus, Yukonia, Yukonides.

   Ekwipagetia                        Yukonia