Systematika uvnitř třídy trilobita

    V systematice trilobitů, stejně jako v systematice jiných fosilních organizmů, dochází na základě nových objevů a výzkumů k podstatným změnám. V následujícím rozdělení jednotlivých řádů jsem se držel současného rozdělení, jak bylo uvedeno ve Whittington a kol. (1997)Fortey (2001) a v jejich shrnutí Gonem (2009). Podle těchto prací jsou dnes trilobiti rozdělováni do devíti řádů (pokud nebereme v úvahu agnostidy, viz Agnostida): Redlichiida, Corynexochida, Ptychopariida, Asaphida, Harpetida, Proetida, Phacopida, Lichida a Odontopleurida [1].
Použitá literatura:
Lukáš Laibl, ONTOGENEZE TRILOBITŮ, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze [1]
Zdroj:
https://trilobites.info/