řád Phacopida

    Velmi rozšířený a významný řád Phacopida se objevuje ve spodním ordoviku a přežívá až do konce devonu. Zástupci tohoto řádu mají typicky propární nebo gonatopární faciální suturu, někteří mají schizochroální oči (Phacopina). Jejich oči mají tendenci k zakrňování zřecí plochy až k úplně slepým formám. Hypostom je konterminantní, někdy však také impendentní. Řád Phacopida bývá v současnosti rozdělován na tři podřády CalymeninaPhacopinaCheirurina [1].
     Řád Phacopida se sice objevuje ve spodním ordoviku, ale předpokládá se, že má vývojové kořeny již v kambriu. Tato skupina trilobitů velmi rychle dosáhla celosvětového rozšíření. V silurských a devonských mořích již fakopidní trilobiti představují velmi výraznou složku živočišných společenstev v nejrůznějším prostředí. Ve svrchním devonu však dochází k citelnému oslabení celého řádu a koncem devonu vymírají jeho poslední druhy. Zástupci těchto trilobitů jsou velmi oblíbeni jak u odborníků, tak u sběratelů a často bývají uváděni, jako typický příklad trilobitů a utváření trilobitího krunýře, jako takového [2].

podřád Calymenina:

 • rody čeledi BathycheilidaeBathycheilus (=Parabathycheilus), Calymenia, Eulomina.

   Bathycheilus 

 • rody čeledi BavarillidaeBavarilla, Holoubkocheilus.

   Bavarilla 

 • rody čeledi CalymenidaeAlcymene, Apocalymene, Arcticalymene, Calymene (/Calymena/Calymaena/ Calymmene/Calymmena), Calymenella, Calymenesun, Colpocoryphe (=Thoralocoryphe), Dekalymene, Diacalymene, Flexicalymene, Gravicalymene, Limbocalymene, Linguocalymene, Liocalymene, Metacalymene, Neseuretinus, Neseuretus (=Synhomalonotus), Nipponocalymene, Onnicalymene, Papillicalymene, Paracalymene, Platycalymene (=Sulcocalymene), Pradoella, Protocalymene, Reacalymene, Reedocalymene, Salterocoryphe, Sarrabesia, Spathacalymene, Sthenarocalymene, Tapinocalymene, Thelecalymene, Vietnamia.

   Arcticalymene            Calymene                       Calymenella                   

   Colpocoryphe                   Diacalymene                    Flexicalymene              

   Gravicalymene              Metacalymene            Neseuretus                         

   Platycalymene            Reedocalymene                         

   Salterocoryphe                   Spathacalymene 

 • rody čeledi Carmonidae nov.?: Carmon BARRANDE, 1872

     Carmon mutilus                  

 • rody čeledi HomalonotidaeArduennella, Brongniartella (=Pamirotellus; =Portaginus), Burmeisterella. Burmeisteria, Digonus, Dipleura, Eohomalonotus (/Brongniartia SALTER), Homalonotus, Huemacaspis, Iberocoryphe, Kerfornella, Leiostegina, Parahomalonotus, Plaesiacomia, Platycoryphe (=Liangshanaspis), Scabrella, Spiniscabrella, Trimerus, Wendorfia.

Arduennella            Brongniartella                  Burmeisterella                         

Burmeisteria                                 Digonus                              Dipleura                                

   Homalonotus (delphinocephalus, knighti)                   Kerfornella

   Parahomalonotus              Plaesiacomia                Platycoryphe                     

   Scabrella                         Spiniscabrella               Trimerus

   Wendorfia

 • rody čeledi PharostomatidaeEopharostoma, Paivinia, Pharostomina (=Colpocoryphoides), Prionocheilus (=Pharostoma), Ptychometopus, Thulincola (=Pharostomaspis), Xuanenia.

   Prionocheilus 

podřád Phacopina:

nadčeleď Phacopoidea:
 • rody čeledi PhacopidaeAcernaspis (=Eskaspis; =Otadenus; =Murphycops), Acuticryphops, Adastocephalum, Afrops, Ainasuella, Altaesajania, Ananaspis, Angulophacops, Arduennops, Atopophacops, Babinops, Barrandeops, Boeckops, Burtonops, Chotecops (=Cordapeltis), Cryphops (/Gortania/Microphthalmus), Cultrops, Denckmannites (/Denckmannia), Dianops, Dienstina, Drotops, Ductina, Echidnops, Echinophacops, Eldredgeops, Eocryphops, Eophacops (/Pterygometopidella; =Bullicephalus), Geesops, Hypsipariops, Illaenula, Kainops, Liolophops, Lochkovella, Nandanaspis, Nephranomma, Nephranops, Nyterops, Omegops, Orygmatos, Paciphacops, Pedinopariops, Phacopidella (/Glockeria), Phacops, Plagiolaria, Portlockia, Prokops, Rabienops, Reedops, Rhinophacops, Rhinoreedops, Sambremeuaspis, Signatops, Somatrikelon, Spinicryphops, Struveaspis, Struveops, Tangbailaspis, Teichertops, Toxophacops, Trimerocephalus (/Eutrimerocephalus), Viaphacops, Weyerites, Zaplaops, Zhusilengops.

   Acernaspis               Acuticryphops             Afrops                 Ananaspis                    

   Barrandeops                  Cryphops          

   Denckannites            Dianops                   Dienstina                

   Ductina                    Eldredgeops                  Eocryphops                        

   Eophacops               Drotops armatus         

   Drotops megalomanicus                       Kainops                           Nephranomma

   Nephranops                Omegops                Phacopidella          

   Phacops                Plagiolaria            

   Reedops (cephalotes, decorus)                Struveaspis            

   Trimerocephalus                          Weyerites

 • rody čeledi PterygometopidaeAchatella, Bolbochasmops, Calliops, Calyptaulax (=Ligometopus; =Homalops), Carinopyge, Ceratevenkaspis, Chasmops, Denella, Elasmaspis, Eomonorachus, Estoniops, Evenkaspis, Ingriops, Isalaux, Isalauxina, Keilapyge, Liocnemis, Monorakos, Oculichasmops, Oelandiops, Parevenkaspis, Podowrinella, Pterygometopus, Rollmops, Ruegenometopus, Sceptaspis, Schmidtops, Scopelochasmops, Toxochasmops, Tricopelta, Truncatometopus, Upplandiops, Uralops, Valdariops, Vironiaspis, Volkops, Yanhaoia.

   Achatella                  Calliops                  Calyptaulax               

   Carinopyge              Ceratevenkaspis                       

   Chasmops           Elasmaspis                        Estoniops          

   Evenkaspis  (lobata, sibirica)              Ingriops

   Isalaux               Liocnemism               Monorakos             

   Parevenkaspis              Pterygometopus             Sceptaspis 

nadčeleď Dalmanitoidea: 
 
 • rody čeledi DalmanitidaeAnchiopsis, Andreaspis, Argentopyge, Banilatites, Bessazoon, Blanodalmanites, Chacomurus, Chattiaspis, Coronura, Corycephalus, Crozonaspis, Dalmanites (/Dalmania; =Guaranites; =Hausmannia ETHERIDGE & MITCHELL; =Heliocephalus/Malvernia; =Makaspis; =Ommokris), Dalmanitina, Dalmanitoides, Dalmaniturus, Daytonia, Deloites, Delops, Destombesites, Dreyfussina (=Prephacopidella), Duftonia, Eodalmanitina, Eudolatites, Fenestraspis, Forillonaria, Francovichia, Furacopyge, Gamonedaspis, Glyptambon, Guichenia, Huntoniatonia (/Huntonia), Kasachstania, Lygdozoon, Malladaia, Morgatia, Mucronaspis (=Guaykinites), Mytocephala (=Mirops), Neoprobolium, Odontocephalus, Odontochile (/Hausmannia HALL & CLARK), Ormathops, Pericopyge, Phalangocephalus, Preodontochile, Probolium, Prodontochile, Prosocephalus, Retamaspis, Reussiana, Roncellia, Schoharia, Songxites, Struveria, Synphoria (/Eocorycephalus; /Neosynphoria), Synphoroides, Thuringaspis, Toletanaspis, Trypaulites, Vokovicia, Zeliszkella, Zlichovaspis (=Devonodontochile; =Spinodontochile).

   Coronura                 Crozonaspis                 Dalmanites

   Dalmanitia                               Dalmaniturus                Dalmanitoides                      

   Delops                               Eodalmanitina                                Eudolatites                       

   Fenestraspis                               Gamonedaspis

   Guichenia                                 Huntoniantonia                        Malladaia                     

    Morgatia                                  Neoprobolium     

   Neosynphoria                 Odontocephalus                    Odontochile                        

   Ormathops                Phalangocephalus                 Probolium                 

   Retamaspis                           Struveria                              Synphoroides        

   Toletanaspis                      Trypaulites                           Zeliszkella                                      

   Zlichovaspis

 • rody čeledi DiaphanometopidaeDiaphanometopus, Gyrometopus, Prodalmanitina.

   Diaphanometopus               Gyrometopus 

 • rody čeledi ProsopiscidaeProsopiscus

   Prosopiscus

nadčeleď Acastoidea:
 • rody čeledi AcastidaeAcastava, Acaste, Acastella, Acastellina, Acastocephala, Acastoides, Acastopyge, Alcaldops, Armorigreenops, Asteropyge, Baniaspis, Bellacartwrightia, Bradocryphaeus, Braunops, Breizhops, Centauropyge, Chimaerastella, Coltraneia, Comura, Cryphina, Delocare, Deloops, Destombesina, Dunopyge, Echinopyge, Erbenochile, Ewacaste, Feruminops, Gandlops, Gourdonia, Greenops, Gudralisium, Hallandclarkeops, Harringtonacaste, Heliopyge (=Alcaldops), Hexacosta, Hollardops (=Modellops; =Philipsmithiana), Jaylopygiella, Kayserops, Kennacryphaeus, Kloucekia, Lanceaspis, Llandovacaste, Metacanthina, Mimocryphaeus, Minicryphaeus, Morocconites, Morzadecops, Mrakibina, Neocalmonia, Neometacanthus, Paracryphaeus, Pelitlina, Pennarbedops, Phacopidina, Philonyx, Pilletina, Protacanthina, Pseudocryphaeus, Psychopyge, Quadratispina, Quadrops, Radiopyge, Rheicops, Rheingoldium, Rhenops, Saharops, Sanidopyge, Scotiella, Sokhretia, Stummiana, Talus, Tolkienia, Treveropyge, Turcopyge, Walliserops.

   Acastava                  Acaste                     Acastella                 

   Acastoides                   Alcaldops             Asteropyge               

   Bellacartwrightia             Bradocryphaeus             Braunops

   Breizhops               Coltraneia                    Comura 

   Deloops        Destombesina          Erbenochile            

   Gandlops           Greenops                   Hallandclarkeops

   Heliopyge                 Hollardops               Jaylopygiella        

   Kayserops                           Lanceaspis                             Metacanthina

   Minicryphaeus                Morocconites                            Morzadecops

   Mrakibina                       Neocalmonia         Neometacanthus

   Paracryphaeus                Pennarbedops            Phacopidina                         

   Pilletina                    Pseudocryphaeus     

   Psychopyge           Quadrops               Radiopyge          

   Rheingoldium        Rhenops                  Saharops

   Stummiana                Tolkienia                Treveropyge

   Walliserops 

 • rody čeledi CalmoniidaeAnchiopella, Andinacaste, Australocaste, Australops, Awaria, Bainella (=Paradalmanites; =Paranacaste), Belenops, Bouleia (=Dereimsia), Calmonia, Chiarumanipyge, Clarkeaspis, Cryphaeoides, Curuyella, Deltacephalaspis, Eldredgeia, Feistia, Hadrorachus, Jujuyops, Kozlowskiaspis, Malvinella, Malvinocooperella, Metacryphaeus, Oosthuizenella, Palpebrops, Parabouleia, Paracalmonia (/Proboloides), Pennaia, Phacopina, Plesioconvexa, Plesiomalvinella, Prestalia, Probolops, Punillaspis, Renniella, Romanops, Schizostylus, Talacastops, Tarijactinoides (=Bolivianaspis), Tibagya (/Schizopyge), Tormesiscus, Typhloniscus, Vogesina, Wolfartaspis.

 Anchiopella           Bainella (africana , arbuteus, cristagalli, gamkaensis)

   Bouleia                        Calmonia                 Deltacephalaspis 

   Eldredgeia                     Kozlowskiaspis 

   Metacryphaeus (giganteus,caffer)                 Oosthuizenella

   Paracalmonia                 Pennaia                 

   Phacopina                Prestalia                        Punillaspis

   Renniella                     Schizostylus                   Typhloniscus

   Vogesina                            Wolftartaspis

podřád Cheirurina:

 • rody čeledi CheiruridaeAcanthoparypha, Actinopeltis HAWLE & CORDA, Anasobella, Ancyginaspis, Apollonaspis, Arcticeraurinella, Areia, Areiaspis, Azyptyx, Barrandeopeltis, Borealaspis (=Alreboaspis), Bornholmaspis, Bufoceraurus, Ceraurinella (=Bartoninus), Ceraurinium, Ceraurinus (=Remipyga), Cerauromeros, Cerauropeltis, Ceraurus (=Eoceraurus), Cheirurus, Chiozoon, Contracheirurus, Courtessolium, Crotalocephalides, Crotalocephalina (/Gibbocephalus; =Mezocrotalus), Crotalocephalus (=Cerauroides; =Pilletopeltis/Boeckia PILLET), Cyrtometopella, Cyrtometopus, Deiphon, Didrepanon, Eccoptochile, Eccoptochiloides, Forteyops, Foulonia, Gabriceraurus, Geracephalina, Hadromeros, Hammannopyge, Hapsiceraurus, Heliomera, Heliomeroides, Holia (=Ainoa), Hyrokybe (=Shiqiania), Junggarella, Kawina (=Cydonocephalus), Kolymella, Krattaspis, Ktenoura, Laneites, Lehua, Leviceraurus, Nieszkowskia, Onycopyge, Osekaspis, Pandaspinapyga, Paraceraurus, Parasphaerexochus (=Mayopyge), Parayoungia (=Ichiyamella), Parisoceraurus, Pateraspis, Patomaspis, Placoparina, Pompeckia, Proromma, Protocerauroides, Pseudocheirurus, Pseudosphaerexochus (=Zethus), Radiurus, Ratinkaspis, Reraspis, Skelipyx, Sphaerexochus (=Korolevium; =Onukia; =Parvixochus), Sphaerocoryphe (=Ellipsocoryphe; =Hemisphaerocoryphe), Stubblefieldia, Sycophantia, Turantyx, Valongia, Whittakerites, Xylabion, Xystocrania (=Xialiangshania), Youngia, Zazvorkaspis.

   Actinopeltis             Anasobella             Areia               

   Ceraurinella                Ceraurinus            Cerauroides   

   Ceraurus                       Cheirurus (insignis, frederici)

   Crotalocephalina                                               Crotalocephalus  (gibbus, sternbergi)        

   Cyrtometopella           Cyrtometopus        Deiphon         

   Eccoptochile                     Eccoptochiloides         Hadromeros                   

   Hapsiceraurus         Heliomera            Heliomeroides                    

   Kawina                          Krattaspis   

   Ktenoura (bicuspidata, retrospinosa)                         Lehua                    

   Leviceraurus                        Nieszkowskia          

   Onycopyge               Osekaspis              Paraceraurus

   Pateraspis                  Pilletopeltis                             

   Placoparina                          Pompeckia                     Pseudocheirurus                      

   Pseudosphaerexochus         Reraspis                             Sphaerexochus         

   Sphaerocoryphe              Stubblefieldia             Xystocrania

   Zazvorkaspis

 • rody čeledi EncrinuridaeAegrotocatellus, Alwynulus, Atractocybeloides; Atractopyge (=Cybelella), Avalanchurus, Balizoma, Batocara (=Pacificurus/ Australurus), Bevanopsis, Billevittia, Brianurus -(/Briania), Celtencrinurus, Coronaspis, Coronocephalus (=Coronocephalina; =Senticucullus), Cromus (=Encrinuraspis), Curriella, Cybele (=Cybelina), Cybeloides, Cybelurus (=Mitacybele), Dayongia, Deacybele, Dindymene (=Comovica), Distyrax, Dnestrovites, Elsarella, Encrinuroides, Encrinurus (=Saoria), Eodindymene, Erratencrinurus, Fragiscutum, Frammia, Frencrinuroides, Johntempleia, Kailia, Koksorenus, Langgonia, Lasaguaditas, Libertella, Lyrapyge, Mackenziurus, ,Mitchellaspis (/Mitchellia), Nucleurus, Oedicybele (=Dindymenella; =Jemtella), Paracybeloides, Paraencrinurus, Parakailia, Perirehaedulus, Perryus, Physemataspis, Plasiaspis, Prophysemataspis, Prostrix, Rielaspis, Rongxiella, Sinocybele, Staurocephalus, Stiktocybele, Struszia, Tewonia, Walencrinuroides, Wallacia.

   Atractopyge                              Coronocephalus                        Cromus

   Cybeloides                            Dindymene                               Encrinuraspis                     

   Eodindymene               Encrinurus                          Plasiaspis             

   Senticucullus                     Staurocephalus              

   Struszia

 • rody čeledi PilekiidaeAnacheiruraspis, Anacheirurus, Chashania, Demeterops, Emsurina, Koraipsis, Landyia, Macrogrammus, Metapilekia, Metapliomerops, Parapilekia, Pilekia, Pliomeroides, Pseudopliomera, Seisonia, Sinoparapilekia, Victorispina.

   Parapilekia                  Koraipsis             Macrogrammus


   Pliomeroides                       Victorispina  

 • rody čeledi Pliomeridae: Anapliomera, Benedettia, Canningella, Colobinion, Coplacoparia, Cybelopsis, Ectenonotus, Encrinurella, Evropeites, Gogoella, Guizhoupliomerops, Hawleia, Hintzeia, Humaencrinuroides, Ibexaspis, Josephulus, Kanoshia, Leiostrototropis, Liexiaspis, Ngaricephalus, Obliteraspis, Ovalocephalus (=Hammatocnemis; =Paratzuchiatocnemis), Parahawleia, Parapliomera, Perissopliomera, Placoparia, Pliomera (/Amphion), Pliomerella, Pliomeridius, Pliomerina (/Pliomeraspis), Pliomerops, Protoencrinurella, Protopliomerella, Protopliomerops (=Stototropis), Pseudocybele, Pseudomera, Quinquecosta, Rossaspis, Strotactinus, Tesselacauda, Tienshihfuia, Tzuchiatocnemis.

   Hintzeia                     Kanoshia                  Leiostrototropis

   Ovalocephalus (Hammatocnemis)                  Placoparia                 

   Pliomera                 Pliomerops           

   Protopliomerella              Protopliomerops               

   Pseudocybele         Rossaspis           Strotactinus

Použitá literatura:
- Lukáš Laibl, ONTOGENEZE TRILOBITŮ, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze [1]
- Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989 [2]
- Arnaud Bignonab & Catherine Crôniera, The systematics and phylogeny of the Devonian subfamily Asteropyginae (Trilobita: Phacopida), Department of Geology and Geophysics, Yale University, New Haven, CT, USA, Published online: 22 Jul 2013 (Received 10 August 2012; accepted 26 February 2013; first published online 22 July 2013)
 
Zdroj:
https://www.trilobites.info/
https://avancna.deviantart.com/ - Stanton F. Fink
https://jurassic.ru/