řád Phacopida

    Velmi rozšířený a významný řád Phacopida se objevuje ve spodním ordoviku a přežívá až do konce devonu. Zástupci tohoto řádu mají typicky propární nebo gonatopární faciální suturu, někteří mají schizochroální oči (Phacopina). Jejich oči mají tendenci k zakrňování zřecí plochy až k úplně slepým formám. Hypostom je konterminantní, někdy však také impendentní. Řád Phacopida bývá v současnosti rozdělován na tři podřády CalymeninaPhacopinaCheirurina [1].
     Řád Phacopida se sice objevuje ve spodním ordoviku, ale předpokládá se, že má vývojové kořeny již v kambriu. Tato skupina trilobitů velmi rychle dosáhla celosvětového rozšíření. V silurských a devonských mořích již fakopidní trilobiti představují velmi výraznou složku živočišných společenstev v nejrůznějším prostředí. Ve svrchním devonu však dochází k citelnému oslabení celého řádu a koncem devonu vymírají jeho poslední druhy. Zástupci těchto trilobitů jsou velmi oblíbeni jak u odborníků, tak u sběratelů a často bývají uváděni, jako typický příklad trilobitů a utváření trilobitího krunýře, jako takového [2].

podřád Calymenina:

 • rody čeledi BathycheilidaeBathycheilus (=Parabathycheilus), Calymenia, Eulomina.

   Bathycheilus 

 • rody čeledi BavarillidaeBavarilla, Holoubkocheilus.

   Bavarilla 

 • rody čeledi CalymenidaeAlcymene, Apocalymene, Arcticalymene, Calymene (/Calymena/Calymaena/ Calymmene/Calymmena), Calymenella, Calymenesun, Colpocoryphe (=Thoralocoryphe), Dekalymene, Diacalymene, Flexicalymene, Gravicalymene, Limbocalymene, Linguocalymene, Liocalymene, Metacalymene, Neseuretinus, Neseuretus (=Synhomalonotus), Nipponocalymene, Onnicalymene, Papillicalymene, Paracalymene, Platycalymene (=Sulcocalymene), Pradoella, Protocalymene, Reacalymene, Reedocalymene, Salterocoryphe, Sarrabesia, Spathacalymene, Sthenarocalymene, Tapinocalymene, Thelecalymene, Vietnamia.

   Arcticalymene            Calymene                       Calymenella                   

   Colpocoryphe                   Diacalymene                    Flexicalymene              

   Gravicalymene              Metacalymene            Neseuretus                         

   Platycalymene            Reedocalymene                         

   Salterocoryphe                   Spathacalymene 

 • rody čeledi Carmonidae nov.?: Carmon BARRANDE, 1872

     Carmon mutilus                  

 • rody čeledi HomalonotidaeArduennella, Brongniartella (=Pamirotellus; =Portaginus), Burmeisterella. Burmeisteria, Digonus, Dipleura, Eohomalonotus (/Brongniartia SALTER), Homalonotus, Huemacaspis, Iberocoryphe, Kerfornella, Leiostegina, Parahomalonotus, Plaesiacomia, Platycoryphe (=Liangshanaspis), Scabrella, Spiniscabrella, Trimerus, Wendorfia.

Arduennella            Brongniartella                  Burmeisterella                         

Burmeisteria                                 Digonus                              Dipleura                                

   Homalonotus (delphinocephalus, knighti)                   Kerfornella

   Parahomalonotus              Plaesiacomia                Platycoryphe                     

   Scabrella                         Spiniscabrella               Trimerus

   Wendorfia

 • rody čeledi PharostomatidaeEopharostoma, Paivinia, Pharostomina (=Colpocoryphoides), Prionocheilus (=Pharostoma), Ptychometopus, Thulincola (=Pharostomaspis), Xuanenia.

   Prionocheilus 

podřád Phacopina:

nadčeleď Phacopoidea:
 • rody čeledi PhacopidaeAcernaspis (=Eskaspis; =Otadenus; =Murphycops), Acuticryphops, Adastocephalum, Afrops, Ainasuella, Altaesajania, Ananaspis, Angulophacops, Arduennops, Atopophacops, Babinops, Barrandeops, Boeckops, Burtonops, Chotecops (=Cordapeltis), Cryphops (/Gortania/Microphthalmus), Cultrops, Denckmannites (/Denckmannia), Dianops, Dienstina, Drotops, Ductina, Echidnops, Echinophacops, Eldredgeops, Eocryphops, Eophacops (/Pterygometopidella; =Bullicephalus), Geesops, Hypsipariops, Illaenula, Kainops, Liolophops, Lochkovella, Nandanaspis, Nephranomma, Nephranops, Nyterops, Omegops, Orygmatos, Paciphacops, Pedinopariops, Phacopidella (/Glockeria), Phacops, Plagiolaria, Portlockia, Prokops, Rabienops, Reedops, Rhinophacops, Rhinoreedops, Sambremeuaspis, Signatops, Somatrikelon, Spinicryphops, Struveaspis, Struveops, Tangbailaspis, Teichertops, Toxophacops, Trimerocephalus (/Eutrimerocephalus), Viaphacops, Weyerites, Zaplaops, Zhusilengops.

   Acernaspis               Acuticryphops             Afrops                 Ananaspis                    

   Barrandeops                  Cryphops          

   Denckannites            Dianops                   Dienstina                

   Ductina                    Eldredgeops                  Eocryphops                        

   Eophacops               Drotops armatus         

   Drotops megalomanicus                       Kainops                           Nephranomma

   Nephranops                Omegops                Phacopidella          

   Phacops                Plagiolaria            

   Reedops (cephalotes, decorus)                Struveaspis            

   Trimerocephalus                          Weyerites

 • rody čeledi PterygometopidaeAchatella, Bolbochasmops, Calliops, Calyptaulax (=Ligometopus; =Homalops), Carinopyge, Ceratevenkaspis, Chasmops, Denella, Elasmaspis, Eomonorachus, Estoniops, Evenkaspis, Ingriops, Isalaux, Isalauxina, Keilapyge, Liocnemis, Monorakos, Oculichasmops, Oelandiops, Parevenkaspis, Podowrinella, Pterygometopus, Rollmops, Ruegenometopus, Sceptaspis, Schmidtops, Scopelochasmops, Toxochasmops, Tricopelta, Truncatometopus, Upplandiops, Uralops, Valdariops, Vironiaspis, Volkops, Yanhaoia.

   Achatella                  Calliops                  Calyptaulax               

   Carinopyge              Ceratevenkaspis                       

   Chasmops           Elasmaspis                        Estoniops          

   Evenkaspis  (lobata, sibirica)              Ingriops

   Isalaux               Liocnemism               Monorakos             

   Parevenkaspis              Pterygometopus             Sceptaspis 

nadčeleď Dalmanitoidea: 
 
 • rody čeledi DalmanitidaeAnchiopsis, Andreaspis, Argentopyge, Banilatites, Bessazoon, Blanodalmanites, Chacomurus, Chattiaspis, Coronura, Corycephalus, Crozonaspis, Dalmanites (/Dalmania; =Guaranites; =Hausmannia ETHERIDGE & MITCHELL; =Heliocephalus/Malvernia; =Makaspis; =Ommokris), Dalmanitina, Dalmanitoides, Dalmaniturus, Daytonia, Deloites, Delops, Destombesites, Dreyfussina (=Prephacopidella), Duftonia, Eodalmanitina, Eudolatites, Fenestraspis, Forillonaria, Francovichia, Furacopyge, Gamonedaspis, Glyptambon, Guichenia, Huntoniatonia (/Huntonia), Kasachstania, Lygdozoon, Malladaia, Morgatia, Mucronaspis (=Guaykinites), Mytocephala (=Mirops), Neoprobolium, Odontocephalus, Odontochile (/Hausmannia HALL & CLARK), Ormathops, Pericopyge, Phalangocephalus, Preodontochile, Probolium, Prodontochile, Prosocephalus, Retamaspis, Reussiana, Roncellia, Schoharia, Songxites, Struveria, Synphoria (/Eocorycephalus; /Neosynphoria), Synphoroides, Thuringaspis, Toletanaspis, Trypaulites, Vokovicia, Zeliszkella, Zlichovaspis (=Devonodontochile; =Spinodontochile).

   Coronura                 Crozonaspis                 Dalmanites

   Dalmanitia                               Dalmaniturus                Dalmanitoides                      

   Delops                               Eodalmanitina                                Eudolatites                       

   Fenestraspis                               Gamonedaspis

   Guichenia                                 Huntoniantonia                        Malladaia                     

    Morgatia                                  Neoprobolium     

   Neosynphoria                 Odontocephalus                    Odontochile                        

   Ormathops                Phalangocephalus                 Probolium                 

   Retamaspis                           Struveria                              Synphoroides        

   Toletanaspis                      Trypaulites                           Zeliszkella                                      

   Zlichovaspis

 • rody čeledi DiaphanometopidaeDiaphanometopus, Gyrometopus, Prodalmanitina.

   Diaphanometopus               Gyrometopus 

 • rody čeledi ProsopiscidaeProsopiscus

   Prosopiscus

nadčeleď Acastoidea:
 • rody čeledi AcastidaeAcastava, Acaste, Acastella, Acastellina, Acastocephala, Acastoides, Acastopyge, Armorigreenops, Asteropyge, Baniaspis, Bellacartwrightia, Bradocryphaeus, Braunops, Breizhops, Centauropyge, Chimaerastella, Coltraneia, Comura, Cryphina, Delocare, Deloops, Destombesina, Dunopyge, Echinopyge, Erbenochile, Ewacaste, Feruminops, Gourdonia, Greenops, Gudralisium, Hallandclarkeops, Harringtonacaste, Heliopyge (=Alcaldops), Hexacosta, Hollardops (=Modellops; =Philipsmithiana), Kayserops, Kennacryphaeus, Kloucekia, Lanceaspis, Llandovacaste, Metacanthina, Mimocryphaeus, Morocconites, Mrakibina, Neocalmonia, Neometacanthus, Paracryphaeus, Pelitlina, Phacopidina, Philonyx, Pilletina, Protacanthina, Pseudocryphaeus, Psychopyge, Quadratispina, Quadrops, Radiopyge, Rheicops, Rhenops, Saharops, Sanidopyge, Scotiella, Sokhretia, Stummiana, Talus, Tolkienia, Treveropyge, Turcopyge, Walliserops.

   Acastava                  Acaste                     Acastella                 

   Acastoides                 Asteropyge 

   Coltraneia                         Comura                       Erbenochile            

   Greenops                        Heliopyge                  Hollardops                    

   Kayserops                           Lanceaspis                             Metacanthina

   Morocconites                       Phacopidina                            Pseudocryphaeus     

   Psychopyge          Quadrops               Rhenops               

   Walliserops 

 • rody čeledi CalmoniidaeAnchiopella, Andinacaste, Australocaste, Australops, Awaria, Bainella (=Paradalmanites; =Paranacaste), Belenops, Bouleia (=Dereimsia), Calmonia, Chiarumanipyge, Clarkeaspis, Cryphaeoides, Curuyella, Deltacephalaspis, Eldredgeia, Feistia, Hadrorachus, Jujuyops, Kozlowskiaspis, Malvinella, Malvinocooperella, Metacryphaeus, Oosthuizenella, Palpebrops, Parabouleia, Paracalmonia (/Proboloides), Pennaia, Phacopina, Plesioconvexa, Plesiomalvinella, Prestalia, Probolops, Punillaspis, Renniella, Romanops, Schizostylus, Talacastops, Tarijactinoides (=Bolivianaspis), Tibagya (/Schizopyge), Tormesiscus, Typhloniscus, Vogesina, Wolfartaspis.

 Anchiopella           Bainella (africana , arbuteus, cristagalli, gamkaensis)

   Bouleia                        Calmonia                 Deltacephalaspis 

   Eldredgeia                     Kozlowskiaspis 

   Metacryphaeus (giganteus,caffer)                 Oosthuizenella

   Paracalmonia                 Pennaia                 

   Phacopina                Prestalia                        Punillaspis

   Renniella                     Schizostylus                   Typhloniscus

   Vogesina                            Wolftartaspis

podřád Cheirurina:

 • rody čeledi CheiruridaeAcanthoparypha, Actinopeltis HAWLE & CORDA, Anasobella, Ancyginaspis, Apollonaspis, Arcticeraurinella, Areia, Areiaspis, Azyptyx, Barrandeopeltis, Borealaspis (=Alreboaspis), Bornholmaspis, Bufoceraurus, Ceraurinella (=Bartoninus), Ceraurinium, Ceraurinus (=Remipyga), Cerauromeros, Cerauropeltis, Ceraurus (=Eoceraurus), Cheirurus, Chiozoon, Contracheirurus, Courtessolium, Crotalocephalides, Crotalocephalina (/Gibbocephalus; =Mezocrotalus), Crotalocephalus (=Cerauroides; =Pilletopeltis/Boeckia PILLET), Cyrtometopella, Cyrtometopus, Deiphon, Didrepanon, Eccoptochile, Eccoptochiloides, Forteyops, Foulonia, Gabriceraurus, Geracephalina, Hadromeros, Hammannopyge, Hapsiceraurus, Heliomera, Heliomeroides, Holia (=Ainoa), Hyrokybe (=Shiqiania), Junggarella, Kawina (=Cydonocephalus), Kolymella, Krattaspis, Ktenoura, Laneites, Lehua, Leviceraurus, Nieszkowskia, Onycopyge, Osekaspis, Pandaspinapyga, Paraceraurus, Parasphaerexochus (=Mayopyge), Parayoungia (=Ichiyamella), Parisoceraurus, Pateraspis, Patomaspis, Placoparina, Pompeckia, Proromma, Protocerauroides, Pseudocheirurus, Pseudosphaerexochus (=Zethus), Radiurus, Ratinkaspis, Reraspis, Skelipyx, Sphaerexochus (=Korolevium; =Onukia; =Parvixochus), Sphaerocoryphe (=Ellipsocoryphe; =Hemisphaerocoryphe), Stubblefieldia, Sycophantia, Turantyx, Valongia, Whittakerites, Xylabion, Xystocrania (=Xialiangshania), Youngia, Zazvorkaspis.

   Areia                  Ceraurinella               

   Ceraurus                       Cheirurus (insignis, frederici)

   Crotalocephalina                             Crotalocephalus  (gibbus, sternbergi)                  

   Deiphon         

   Eccoptochile                          Eccoptochiloides         Hadromeros                   

     Heliomeroides                       Krattaspis   

   Ktenoura                                   Lehua                       Leviceraurus

   Nieszkowskia             Onycopyge            

   Pateraspis                  Pilletopeltis                                Placoparina                 

   Pseudocheirurus                         Pseudosphaerexochus         Reraspis                        

   Sphaerexochus            Sphaerocoryphe 

 • rody čeledi EncrinuridaeAegrotocatellus, Alwynulus, Atractocybeloides; Atractopyge (=Cybelella), Avalanchurus, Balizoma, Batocara (=Pacificurus/ Australurus), Bevanopsis, Billevittia, Brianurus -(/Briania), Celtencrinurus, Coronaspis, Coronocephalus (=Coronocephalina; =Senticucullus), Cromus (=Encrinuraspis), Curriella, Cybele (=Cybelina), Cybeloides, Cybelurus (=Mitacybele), Dayongia, Deacybele, Dindymene (=Comovica), Distyrax, Dnestrovites, Elsarella, Encrinuroides, Encrinurus (=Saoria), Eodindymene, Erratencrinurus, Fragiscutum, Frammia, Frencrinuroides, Johntempleia, Kailia, Koksorenus, Langgonia, Lasaguaditas, Libertella, Lyrapyge, Mackenziurus, ,Mitchellaspis (/Mitchellia), Nucleurus, Oedicybele (=Dindymenella; =Jemtella), Paracybeloides, Paraencrinurus, Parakailia, Perirehaedulus, Perryus, Physemataspis, Plasiaspis, Prophysemataspis, Prostrix, Rielaspis, Rongxiella, Sinocybele, Staurocephalus, Stiktocybele, Struszia, Tewonia, Walencrinuroides, Wallacia.

   Atractopyge                              Coronocephalus                        Cromus

   Cybeloides                            Dindymene                               Encrinuraspis                     

   Eodindymene               Encrinurus                          Plasiaspis             

   Senticucullus                     Staurocephalus              

   Struszia

 • rody čeledi PilekiidaeAnacheiruraspis, Anacheirurus, Chashania, Demeterops, Emsurina, Koraipsis, Landyia, Macrogrammus, Metapilekia, Metapliomerops, Parapilekia, Pilekia, Pliomeroides, Pseudopliomera, Seisonia, Sinoparapilekia, Victorispina.

   Parapilekia                  Koraipsis             Macrogrammus


   Pliomeroides                       Victorispina  

 • rody čeledi Pliomeridae: Anapliomera, Benedettia, Canningella, Colobinion, Coplacoparia, Cybelopsis, Ectenonotus, Encrinurella, Evropeites, Gogoella, Guizhoupliomerops, Hawleia, Hintzeia, Humaencrinuroides, Ibexaspis, Josephulus, Kanoshia, Leiostrototropis, Liexiaspis, Ngaricephalus, Obliteraspis, Ovalocephalus (=Hammatocnemis; =Paratzuchiatocnemis), Parahawleia, Parapliomera, Perissopliomera, Placoparia, Pliomera (/Amphion), Pliomerella, Pliomeridius, Pliomerina (/Pliomeraspis), Pliomerops, Protoencrinurella, Protopliomerella, Protopliomerops (=Stototropis), Pseudocybele, Pseudomera, Quinquecosta, Rossaspis, Strotactinus, Tesselacauda, Tienshihfuia, Tzuchiatocnemis.

   Hintzeia                     Kanoshia                  Leiostrototropis

   Ovalocephalus (Hammatocnemis)                  Placoparia                 

   Pliomera                 Pliomerops           

   Protopliomerella              Protopliomerops               

   Pseudocybele         Rossaspis           Strotactinus

Použitá literatura:
Lukáš Laibl, ONTOGENEZE TRILOBITŮ, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze [1]
Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989 [2]
 
Zdroj:
https://www.trilobites.info/
https://avancna.deviantart.com/ - Stanton F. Fink
https://jurassic.ru/