řád Phacopida

    Velmi rozšířený a významný řád Phacopida se objevuje ve spodním ordoviku a přežívá až do konce devonu. Zástupci tohoto řádu mají typicky propární nebo gonatopární faciální suturu, někteří mají schizochroální oči (Phacopina). Jejich oči mají tendenci k zakrňování zřecí plochy až k úplně slepým formám. Hypostom je konterminantní, někdy však také impendentní. Řád Phacopida bývá v současnosti rozdělován na tři podřády CalymeninaPhacopinaCheirurina [1].
     Řád Phacopida se sice objevuje ve spodním ordoviku, ale předpokládá se, že má vývojové kořeny již v kambriu. Tato skupina trilobitů velmi rychle dosáhla celosvětového rozšíření. V silurských a devonských mořích již fakopidní trilobiti představují velmi výraznou složku živočišných společenstev v nejrůznějším prostředí. Ve svrchním devonu však dochází k citelnému oslabení celého řádu a koncem devonu vymírají jeho poslední druhy. Zástupci těchto trilobitů jsou velmi oblíbeni jak u odborníků, tak u sběratelů a často bývají uváděni, jako typický příklad trilobitů a utváření trilobitího krunýře, jako takového [2].

podřád Calymenina:

 • rody čeledi BathycheilidaeBathycheilus (=Parabathycheilus), Calymenia, Eulomina.

   Bathycheilus 

 • rody čeledi BavarillidaeBavarilla, Holoubkocheilus.

   Bavarilla 

 • rody čeledi CalymenidaeAlcymene, Apocalymene, Arcticalymene, Calymene (/Calymena/Calymaena/ Calymmene/Calymmena), Calymenella, Calymenesun, Colpocoryphe (=Thoralocoryphe), Dekalymene, Diacalymene, Flexicalymene, Gravicalymene, Limbocalymene, Linguocalymene, Liocalymene, Metacalymene, Neseuretinus, Neseuretus (=Synhomalonotus), Nipponocalymene, Onnicalymene, Papillicalymene, Paracalymene, Platycalymene (=Sulcocalymene), Pradoella, Protocalymene, Reacalymene, Reedocalymene, Salterocoryphe, Sarrabesia, Spathacalymene, Sthenarocalymene, Tapinocalymene, Thelecalymene, Vietnamia.

   Arcticalymene            Calymene                       Calymenella                   

   Colpocoryphe                   Diacalymene                    Flexicalymene              

   Gravicalymene              Metacalymene            Neseuretus                         

   Platycalymene            Reedocalymene                         

   Salterocoryphe                   Spathacalymene 

 • rody čeledi Carmonidae nov.?: Carmon BARRANDE, 1872

     Carmon mutilus                  

 • rody čeledi HomalonotidaeArduennella, Brongniartella (=Pamirotellus; =Portaginus), Burmeisterella. Burmeisteria, Digonus, Dipleura, Eohomalonotus (/Brongniartia SALTER), Homalonotus, Huemacaspis, Iberocoryphe, Kerfornella, Leiostegina, Parahomalonotus, Plaesiacomia, Platycoryphe (=Liangshanaspis), Scabrella, Trimerus, Wendorfia.

   Burmeisterella                            Digonus                         Dipleura                    

   Parahomalonotus                        Plaesiacomia               Platycoryphe

   Trimerus

 • rody čeledi PharostomatidaeEopharostoma, Paivinia, Pharostomina (=Colpocoryphoides), Prionocheilus (=Pharostoma), Ptychometopus, Thulincola (=Pharostomaspis), Xuanenia.

   Prionocheilus 

podřád Phacopina:

nadčeleď Phacopoidea:
 • rody čeledi PhacopidaeAcernaspis (=Eskaspis; =Otadenus; =Murphycops), Acuticryphops, Adastocephalum, Afrops, Ainasuella, Altaesajania, Ananaspis, Angulophacops, Arduennops, Atopophacops, Babinops, Barrandeops, Boeckops, Burtonops, Chotecops (=Cordapeltis), Cryphops (/Gortania/Microphthalmus), Cultrops, Denckmannites (/Denckmannia), Dianops, Dienstina, Drotops, Ductina, Echidnops, Echinophacops, Eldredgeops, Eocryphops, Eophacops (/Pterygometopidella; =Bullicephalus), Geesops, Hypsipariops, Illaenula, Kainops, Liolophops, Lochkovella, Nandanaspis, Nephranomma, Nephranops, Nyterops, Omegops, Orygmatos, Paciphacops, Pedinopariops, Phacopidella (/Glockeria), Phacops, Plagiolaria, Portlockia, Prokops, Rabienops, Reedops, Rhinophacops, Rhinoreedops, Sambremeuaspis, Signatops, Somatrikelon, Spinicryphops, Struveaspis, Struveops, Tangbailaspis, Teichertops, Toxophacops, Trimerocephalus (/Eutrimerocephalus), Viaphacops, Weyerites, Zaplaops, Zhusilengops.

   Acernaspis                       Afrops                       Ananaspis                    

   Barrandeops                  Cryphops          

   Denckannites            Dianops                   Dienstina                

   Ductina                    Eldredgeops                  Eocryphops                        

   Eophacops               Drotops armatus         

   Drotops megalomanicus                       Kainops                           Nephranomma

   Nephranops                 Phacopidella            

   Phacops                Plagiolaria            

   Reedops (cephalotes, decorus)                Struveaspis            

   Trimerocephalus 

 • rody čeledi PterygometopidaeAchatella, Bolbochasmops, Calliops, Calyptaulax (=Ligometopus; =Homalops), Carinopyge, Ceratevenkaspis, Chasmops, Denella, Elasmaspis, Eomonorachus, Estoniops, Evenkaspis, Ingriops, Isalaux, Isalauxina, Keilapyge, Liocnemis, Monorakos, Oculichasmops, Oelandiops, Parevenkaspis, Podowrinella, Pterygometopus, Rollmops, Ruegenometopus, Sceptaspis, Schmidtops, Scopelochasmops, Toxochasmops, Tricopelta, Truncatometopus, Upplandiops, Uralops, Valdariops, Vironiaspis, Volkops, Yanhaoia.

   Achatella                  Calliops                  Calyptaulax               

   Carinopyge              Ceratevenkaspis                       

   Chasmops           Elasmaspis                        Estoniops          

   Evenkaspis  (lobata, sibirica)          Isalaux            Liocnemis

   Monorakos                Parevenkaspis                 

   Pterygometopus             Sceptaspis 

nadčeleď Dalmanitoidea: 
 
 • rody čeledi DalmanitidaeAnchiopsis, Andreaspis, Argentopyge, Banilatites, Bessazoon, Blanodalmanites, Chacomurus, Chattiaspis, Coronura, Corycephalus, Crozonaspis, Dalmanites (/Dalmania; =Guaranites; =Hausmannia ETHERIDGE & MITCHELL; =Heliocephalus/Malvernia; =Makaspis; =Ommokris), Dalmanitina, Dalmanitoides, Dalmaniturus, Daytonia, Deloites, Delops, Destombesites, Dreyfussina (=Prephacopidella), Duftonia, Eodalmanitina, Eudolatites, Fenestraspis, Forillonaria, Francovichia, Furacopyge, Gamonedaspis, Glyptambon, Guichenia, Huntoniatonia (/Huntonia), Kasachstania, Lygdozoon, Malladaia, Morgatia, Mucronaspis (=Guaykinites), Mytocephala (=Mirops), Neoprobolium, Odontocephalus, Odontochile (/Hausmannia HALL & CLARK), Ormathops, Pericopyge, Phalangocephalus, Preodontochile, Probolium, Prodontochile, Prosocephalus, Retamaspis, Reussiana, Roncellia, Schoharia, Songxites, Struveria, Synphoria (/Eocorycephalus; /Neosynphoria), Synphoroides, Thuringaspis, Toletanaspis, Trypaulites, Vokovicia, Zeliszkella, Zlichovaspis (=Devonodontochile; =Spinodontochile).

   Coronura                 Crozonaspis                 Dalmanites

   Dalmanitia                               Dalmaniturus                Dalmanitoides                      

   Delops                               Eodalmanitina                                Eudolatites                       

   Fenestraspis                               Guichenia                                 Huntoniantonia                     

   Malladaia                         Morgatia                                  Neoprobolium     

   Neosynphoria                 Odontocephalus                    Odontochile                        

   Ormathops                Phalangocephalus                 Probolium                 

   Retamaspis                           Struveria                              Synphoroides        

   Toletanaspis                      Trypaulites                           Zeliszkella                                      

   Zlichovaspis

 • rody čeledi DiaphanometopidaeDiaphanometopus, Gyrometopus, Prodalmanitina.

   Diaphanometopus

 • rody čeledi ProsopiscidaeProsopiscus

   Prosopiscus

nadčeleď Acastoidea:
 • rody čeledi AcastidaeAcastava, Acaste, Acastella, Acastellina, Acastocephala, Acastoides, Acastopyge, Armorigreenops, Asteropyge, Baniaspis, Bellacartwrightia, Bradocryphaeus, Braunops, Breizhops, Centauropyge, Chimaerastella, Coltraneia, Comura, Cryphina, Delocare, Deloops, Destombesina, Dunopyge, Echinopyge, Erbenochile, Ewacaste, Feruminops, Gourdonia, Greenops, Gudralisium, Hallandclarkeops, Harringtonacaste, Heliopyge (=Alcaldops), Hexacosta, Hollardops (=Modellops; =Philipsmithiana), Kayserops, Kennacryphaeus, Kloucekia, Lanceaspis, Llandovacaste, Metacanthina, Mimocryphaeus, Morocconites, Mrakibina, Neocalmonia, Neometacanthus, Paracryphaeus, Pelitlina, Phacopidina, Philonyx, Pilletina, Protacanthina, Pseudocryphaeus, Psychopyge, Quadratispina, Quadrops, Radiopyge, Rheicops, Rhenops, Saharops, Sanidopyge, Scotiella, Sokhretia, Stummiana, Talus, Tolkienia, Treveropyge, Turcopyge, Walliserops.

 Acaste                     Acastoides                 Asteropyge 

   Coltraneia                         Comura                       Erbenochile            

   Greenops                        Heliopyge                  Hollardops                    

   Kayserops                           Lanceaspis                             Metacanthina

   Morocconites                       Phacopidina                            Pseudocryphaeus     

   Psychopyge          Quadrops               Rhenops               

   Walliserops 

 • rody čeledi CalmoniidaeAnchiopella, Andinacaste, Australocaste, Australops, Awaria, Bainella (=Paradalmanites; =Paranacaste), Belenops, Bouleia (=Dereimsia), Calmonia, Chiarumanipyge, Clarkeaspis, Cryphaeoides, Curuyella, Deltacephalaspis, Eldredgeia, Feistia, Hadrorachus, Jujuyops, Kozlowskiaspis, Malvinella, Malvinocooperella, Metacryphaeus, Oosthuizenella, Palpebrops, Parabouleia, Paracalmonia (/Proboloides), Pennaia, Phacopina, Plesioconvexa, Plesiomalvinella, Prestalia, Probolops, Punillaspis, Renniella, Romanops, Schizostylus, Talacastops, Tarijactinoides (=Bolivianaspis), Tibagya (/Schizopyge), Tormesiscus, Typhloniscus, Vogesina, Wolfartaspis.

    Anchiopella                            Bouleia                                  Calmonia                    

   Deltacephalaspis               Eldredgeia                                 Metacryphaeus                    

   Paracalmonia                      Pennaia                                        Phacopina             

   Prestalia                        Schizostylus

podřád Cheirurina:

 • rody čeledi CheiruridaeAcanthoparypha, Actinopeltis HAWLE & CORDA, Anasobella, Ancyginaspis, Apollonaspis, Arcticeraurinella, Areia, Areiaspis, Azyptyx, Barrandeopeltis, Borealaspis (=Alreboaspis), Bornholmaspis, Bufoceraurus, Ceraurinella (=Bartoninus), Ceraurinium, Ceraurinus (=Remipyga), Cerauromeros, Cerauropeltis, Ceraurus (=Eoceraurus), Cheirurus, Chiozoon, Contracheirurus, Courtessolium, Crotalocephalides, Crotalocephalina (/Gibbocephalus; =Mezocrotalus), Crotalocephalus (=Cerauroides; =Pilletopeltis/Boeckia PILLET), Cyrtometopella, Cyrtometopus, Deiphon, Didrepanon, Eccoptochile, Eccoptochiloides, Forteyops, Foulonia, Gabriceraurus, Geracephalina, Hadromeros, Hammannopyge, Hapsiceraurus, Heliomera, Heliomeroides, Holia (=Ainoa), Hyrokybe (=Shiqiania), Junggarella, Kawina (=Cydonocephalus), Kolymella, Krattaspis, Ktenoura, Laneites, Lehua, Leviceraurus, Nieszkowskia, Onycopyge, Osekaspis, Pandaspinapyga, Paraceraurus, Parasphaerexochus (=Mayopyge), Parayoungia (=Ichiyamella), Parisoceraurus, Pateraspis, Patomaspis, Placoparina, Pompeckia, Proromma, Protocerauroides, Pseudocheirurus, Pseudosphaerexochus (=Zethus), Radiurus, Ratinkaspis, Reraspis, Skelipyx, Sphaerexochus (=Korolevium; =Onukia; =Parvixochus), Sphaerocoryphe (=Ellipsocoryphe; =Hemisphaerocoryphe), Stubblefieldia, Sycophantia, Turantyx, Valongia, Whittakerites, Xylabion, Xystocrania (=Xialiangshania), Youngia, Zazvorkaspis.

   Areia                  Ceraurinella                  Ceraurus                    

   Cheirurus                                           Crotalocephalina                          

   Crotalocephalus  (gibbus, sternbergi)                     Deiphon             

   Eccoptochile                          Eccoptochiloides         Hadromeros                   

     Heliomeroides                       Krattaspis   

   Ktenoura                                   Lehua                       Nieszkowskia          

   Onycopyge               Pateraspis                  Pilletopeltis          

   Placoparina                    Pseudocheirurus               Pseudosphaerexochus

   Sphaerexochus            Sphaerocoryphe 

 • rody čeledi EncrinuridaeAegrotocatellus, Alwynulus, Atractocybeloides; Atractopyge (=Cybelella), Avalanchurus, Balizoma, Batocara (=Pacificurus/ Australurus), Bevanopsis, Billevittia, Brianurus -(/Briania), Celtencrinurus, Coronaspis, Coronocephalus (=Coronocephalina; =Senticucullus), Cromus (=Encrinuraspis), Curriella, Cybele (=Cybelina), Cybeloides, Cybelurus (=Mitacybele), Dayongia, Deacybele, Dindymene (=Comovica), Distyrax, Dnestrovites, Elsarella, Encrinuroides, Encrinurus (=Saoria), Eodindymene, Erratencrinurus, Fragiscutum, Frammia, Frencrinuroides, Johntempleia, Kailia, Koksorenus, Langgonia, Lasaguaditas, Libertella, Lyrapyge, Mackenziurus, ,Mitchellaspis (/Mitchellia), Nucleurus, Oedicybele (=Dindymenella; =Jemtella), Paracybeloides, Paraencrinurus, Parakailia, Perirehaedulus, Perryus, Physemataspis, Plasiaspis, Prophysemataspis, Prostrix, Rielaspis, Rongxiella, Sinocybele, Staurocephalus, Stiktocybele, Struszia, Tewonia, Walencrinuroides, Wallacia.

   Coronocephalus                        Cybeloides                        Dindymene                         

   Encrinuraspis                        Eodindymene

   Encrinurus              Plasiaspis                Senticucullus   

   Staurocephalus                 Struszia

 • rody čeledi PilekiidaeAnacheiruraspis, Anacheirurus, Chashania, Demeterops, Emsurina, Koraipsis, Landyia, Macrogrammus, Metapilekia, Metapliomerops, Parapilekia, Pilekia, Pliomeroides, Pseudopliomera, Seisonia, Sinoparapilekia, Victorispina.

   Parapilekia                       Pliomeroides                       Victorispina  

 • rody čeledi Pliomeridae: Anapliomera, Benedettia, Canningella, Colobinion, Coplacoparia, Cybelopsis, Ectenonotus, Encrinurella, Evropeites, Gogoella, Guizhoupliomerops, Hawleia, Hintzeia, Humaencrinuroides, Ibexaspis, Josephulus, Kanoshia, Leiostrototropis, Liexiaspis, Ngaricephalus, Obliteraspis, Ovalocephalus (=Hammatocnemis; =Paratzuchiatocnemis), Parahawleia, Parapliomera, Perissopliomera, Placoparia, Pliomera (/Amphion), Pliomerella, Pliomeridius, Pliomerina (/Pliomeraspis), Pliomerops, Protoencrinurella, Protopliomerella, Protopliomerops (=Stototropis), Pseudocybele, Pseudomera, Quinquecosta, Rossaspis, Strotactinus, Tesselacauda, Tienshihfuia, Tzuchiatocnemis.

   Hintzeia                     Kanoshia                  Leiostrototropis

   Ovalocephalus (Hammatocnemis)                            Placoparia                 

   Pliomera                 Pliomerops              Protopliomerella

   Protopliomerops                  Pseudocybele 

   Rossaspis           Strotactinus

Použitá literatura:
Lukáš Laibl, ONTOGENEZE TRILOBITŮ, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze [1]
Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989 [2]
 
Zdroj:
https://www.trilobites.info/
https://avancna.deviantart.com/ - Stanton F. Fink
https://jurassic.ru/