řád Ptychopariida

    Ptychopariida je velmi problematický řád, z velké pravděpodobnosti tzv. polyfyletický (Fortey, 2001)Polyfyletismus je stav nějaké člověkem odřazené skupiny organismů, ve kterém se skupina nachází, pokud nezahrnuje společného předka a sestává z organismů z různých vývojových linií. Taxon (skupina) se pak nazývá polyfyletický a není přirozený. Často jde o skupiny, kde k sobě lidé řadí organismy konvergentní. Například taxon, který by zahrnoval ryby a kytovce, tedy organismy podobné pouze podle jednoho vnějšího znaku – tvaru těla – nemá při mapování unikátní historie živých organismů žádné opodstatnění a je pouze lidským výmyslem, ve fylogenetice se totiž všeobecně uznávají pouze monofyletické taxony, tedy taxony přirozené. Polyfyletickým taxonem může být také skupina, která je takto zahrnována pouze z nedostatku detailnějších znalostí a existují názory, že jde ve skutečnosti o několik samostatných skupin s různými vývojovými liniemi [1].
    Stratigrafický rozsah řádu Ptychopariida je od druhého období kambria do konce ordoviku. Typickými znaky jsou opistopární faciální sutura a natantní hypostom. Celkový tvar exoskeletonu je velmi variabilní. Je rozdělován na dva podřády Ptychopariina Olenina, přičemž donedávna k němu byl řazen jako podřád také Harpina (dnes řád Harpetida) [2]
    Jak jsem již zmínil, je tento nejrozsáhlejší řád do značné míry umělý a zatím tak trochu východisko z nouze. Zahrnuje totiž řadu skupin trilobitů často rozmanitě utvářených a vývojově spolu souvisejících jen málo nebo vůbec ne. Nelze je však zařadit do žádného ze specializovaných a vývojově víceméně sjednocených řádů ostatních [3]. Ještě v první polovině 90 let 20 století, patřili do řádu ptychopariida tyto, později vyčleněné řády: Asaphida, Corynexochiida, Proetida a Harpetida. Je nanejvýš pravděpodobné, že se z tohoto řádu časem vyčlení zcela nové řády trilobitů. Ani v podřádech tohoto umělého řádu neexistuje shoda, jež by neměla časem vyústit k rozčlenění a rozklížení řádu na řády nové.
 

podřád Ptychopariina:

má dvě nadčelediEllipsocephaloidea Ptychoparioidea 
 
nadčeleď Ellipsocephaloidea: 
 • rody čeledi Agraulidae: Agasella, Agaso, Agraulos (/Arion; /Arionius; =/Arionides /Arionellus; =Agrauloides), Batenoides, Chittidilla (=Diandongaspidella /Diandongaspis), Chondroparia, Clemenella, Conagraulos, Elankaspis, Lenagraulos, Litavkaspis, Metagraulos, Micragraulos, Mungyongia, Parachittidilla (=Amurticephalus), Paragraulos, Paraplesiagraulos, Phymaspis, Plesiagraulos, Poriagraulos, Proampyx, Protochittidilla, Pseudoeteraspis, Pseudoplesiagraulos, Qiannanagraulos, Shahaspis, Skreiaspis, Stembergaspis, Taiganella, Tetragonocephalus, Tholus, Tianjingshania, Veragraulos, Wutaishania.

   Agasella                  Agraulos

   Arionellus                                         Pseudoeteraspis

 • rody čeledi AldonaiidaeAldonaia, Granutaspis, Ideria, Perissopyge, Planaspis, Pumilina, Repinaspis, Tuvanella (=Eleganolimba), Tuvanellus, Volonellus.

   Aldonaia                  Volonellus

 • rody čeledi BigotinidaeBigotina, Bigotinella, Bigotinops, Bulaiaspis, Hupetina, Neobigotina, Ouijjania, Pruvostina, Serrania.

   Bigotina         Hupetina           Serrania

 • rody čeledi ChengkouiidaeAcanthomicmacca (=Chengkouia; =Jaskovitchella; =Myopsomicmacca), Bidjinella, Changyangia, Micmacca, Turkestanella, Wenganella, Xiuqiella, Zacanthellina, Zhenbaspis (=Yankongia; =Zhenxiongaspis).
 • rody čeledi EllipsocephalidaeAcadolenus, Alueva, Antatlasia, Argunaspis, Asiatella, Bergeroniaspis, Bergeroniellus, Blayacina, Brevitermierella (=Paratermierella), Cambrunicornia, Catadoxides, Charaulaspis, Chorbusulina, Comluella, Culmenaspis, Ellipsocephalus (=Germaropyge), Ellipsostrenua, Glabrella, Hamatolenus, Hupeolenus, Issafeniella, Kadyella, Kameschkoviella, Kijanella, Kingaspidoides (=Elatius), Kingaspis (=Mesetaia), Krolina, Kymataspis, Latikingaspis, Latouchia, Latuzella, Lermontovia, Limataceps, Limouolenus, Lotzeia, Lusatiops (= Jalonella), Mimacca?, Mohicana, Myopsolenus (=Collyrolenus), Myopsostrenua, Nelegeria, Olekmaspis, Ornamentaspis, Orodes, Ourikaia, Paramicmacca, Paraprotolenella, Pauliceps, Planolimbus, Protagraulos, Protaldonaia, Protolenella, Protolenus (/Bergeronia; =Matthewlenus), Pruvostinoides, Pseudoasiatella, Pseudokadyella, Pseudolenus, Pseudoprotolenella, Ptychoparopsis (=Berabichia), Rinconia, Sailycaspis, Sectigena, Strenuaeva (=Hindermeyeria), Strenuella, Tadakoustia, Termieraspis, Termierella, Thoralaspis, Timnaella, Triangulaspis (=Acutaspis; =Angustaeva; =Plenudiscus; =Triangullina), Yeshanaspis.

   Alueva            Ellipsocephalus             Hamatolenus

   Kingaspis          Lermontovia             Lusatiops

   Mimacca          Paramicmacca         Protolenus                

   Strenuaeva              Termierella

 • rody čeledi Estaingiidae: Alanisia, Chulanolenus, Coreolenus, Eomalungia, Estaingia (=Hsuaspis, =Pseudichangia; =Zhuxiella; =Sematiscus; =Strenax), Hupeia, Ichangia, Longmenshania, Longxianaspis, Madianaspis, Mundocephalina, Ningxiaspis, Olekinanellus, Paraichangia, Pararaia (=Proichangia; =Tannuolaspis), Protolenoides, Shangsiaspis, Shifangia, Shiqihepsis, Sichuanolenus, Subeia, Szechuanolenus, Yinshanaspis.

   Estaingia                  Pararaia

 • rody čeledi PalaeolenidaeAlataurus, Bajangoliaspis, Enammocephalus, Ferralsia, Gigoutella, Hybrocephalus, Hoffetella, Latipalaeolenus, Megapalaeolenus, Palaeolenella, Palaeolenides, Palaeolenus, Resimopsis, Schistocephalus, Torgaschina, Ulakhanella, Validaspis.

   Paleolenus                  Schistocephalus

 • rody čeledi YunnanocephalidaeElicicola, Luaspis, Pensacola, Wangzishia, Wenganlenus, Yunnanocephalus (/Pseudoptychoparia).

   Yunnanocephalus  

 
podčeleď Ptychoparioidea: 
 • rody čeledi Acrocephalitidae HUPE, 1953:  Acrocephalella, Acrocephalinella, Acrocephalites (=Acantholenus), Acrodirotes, Afghancephalites, Asturiaspis, Brutaspis, Cermataspis, Decus, Diceratocephalina, Elatilimbus, Ijacephalus, Kepisis, Mansiella, Pseudacrocephalaspina, Siligerites, Toxotina, Trifonella.

   Acrocephalites 

 • rody čeledi AlokistocaridaeAlokistocare (=Pseudoalokistocare), Alokistocarella, Alokistocaropsis, Altiocculus, Amecephalina, Amecephaloides, Amecephalus (=Strotocephalus), Annamitia, Arcadiaspis, Arellanella, Atopiaspis, Beldirella, Binella, Bythicheilus, Chancia, Chanciaopsis, Danzhaiaspis, Diaoyaspis, Ehmania, Ehmaniella (=Anomalocephalus; =Clappaspis), Elrathia, Elrathiella (=Coelaspis; =Glossocoryphus), Eokaotaia, Erdoradites, Furia, Ganovexopyge (/Scottia), Huochengella, Inglefieldia, Jenkinsonia, Kailiella, Kaotaia, Katunicare, Kistocare, Langqia, Lenacare, Nelgakia, Parapachyaspis, Parehmania (=Mcnairia; =Rowia; =Thompsonaspis), Pedinocephalina, Peregrinaspis, Plesiamecephalus, Proehmaniella, Proveedoria, Pseudomexicella, Schopfaspis, Trachycheilus, Tympanuella, Utaspis.

   Alokistocare                        Ehmania               

   Elrathia                                      Elarthiella

   Inglefieldia

 • rody čeledi Antagmidae: Antagmella, Antagmus, Bagradia, Bicella, Bilimbataia, Cambrophatictor, Crassifimbra, Cyphambon, Erzishania (=Oreisator), Houmengia, Katunia, Lennontoviella, Longshania, Luaspides, Mantoushania, Onchocephalina, Onchocephalus (=Litocodia), Paraantagmus, Periomma, Plesioperiomma, Shilengshuia, Sombrerella, Wanbeiaspis, Xiangqianaspis, Xiaofangshangia, Xiaomajiella, Yuehsienszella.
 • rody čeledi Asaphiscidae: Anomocarellius, Asaphiscus, Blainia, Blainiopsis, Blountiella, Blountina, Canotiana (=Williamsina), Cinnella, ?Conoides, Dunderburgella, Edithiella, Eoasaphiscus HAJRULLINA, Eokaninia (/Kaniniella SIVOV), Eoproetus, Erbenia, Eteraspis, Iniotoma, Kaninia (/Kaniniella SIVOV; =Dolgaia), Kaniniella KOBAYASHI, Lioparia (/Lorentzia, /Pseudoliostracina; =Emmrichella; =Liaoyangaspis), Luyanhaoaspis (/Luaspis PENG et al., 1995), Mindycrusta, Paraorlovia, Vega, Verkholenella.

   Asaphiscus                      Blainia                  Eteraspis               

   Kaninia               Paraorlovia 

 • rody čeledi AtopidaeAtopina, Atops (=Ivshiniellus), ?Avalonia, Pseudatops.

   Atops

 • rody čeledi BolaspididaeAcrocephalops, Bolaspidaspis, Bolaspis, Eldoradia, Rawlinsella.

   Acrocephalops                  Bolaspis

 • rody čeledi CedariidaeBonneterrina (=Holstonia; =Piedmontia), Carinamala, Cedaria, Cedarina, Henadoparia, Jimachongia, Vernaculina.

   Cedaria

 • rody čeledi ChangshaniidaeBenxiella, Changshania (=Metachangshania; =Prochangshania), Changshanocephalus, Kazelia (=Kazellina), Mecophyrs, Narinosa, Parachangshania, Paramenomonia, Paraqingshuiheella (=Qingshuiheella), Pseudowentsuia, Suribongia, Wentsuia.

   Changshania                  Kazelia

 • rody čeledi ConocoryphidaeBailiaspis, Bailiella (=Liaotungia; =Liocephalus; =Tangshihella), Cainatops (=Comucoryphe), Conocoryphe (/Conocephalites; =Conocephalus; =Couloumania = Novocatharia), Ctenocephalus, Elyx (/Eryx), Hartella, Parabailiella, Tchaiaspis.

   Bailiella             Conocoryphe          

   Ctenocephalus              Elyx                Novocatharia

 • rody čeledi ConokephalinidaeBuitella, Catuniella, Conokephalina (=Lobocephalina; =Ruzickaia/Lobocephalus), Gorskia, Maspakites, Meisteraspis, Meisterella, Miranda, Oirotella, Suludella, Westergaardella.

   Conokephalina

 • rody čeledi CrepicephalidaeBagongshania, Beikuangaspis, Cayupania, Coosella (=Wilsonella), Coosia, Coosina, Coosinoides, Crepicephalina (=Mesocrepicephalus), Crepicephalus, Hsuchuangia, Idioura, Kasatchaspis, Neimonggolaspis, Perforina, Pseudocrepicephalus, Sinocoosella, Sinocrepicephalus, Sneedvillia, Temnoura (=Asteromajia), Tetraceroura, Uncaspis, Zaozhuangaspis.

   Coosella                  Coosia                  Crepicephalina               

   Crepicephalus                Mesocrepicephalus

   Uncaspis

 • rody čeledi DiceratocephalidaeAnopocodia, Aulacodigma, Cyclolorenzella, Diceratocephalus, Fenghuangella (=Cyclolorenzellina), Hwangjuella, Jiangnania, Tangshihlingia, Tholifrons (=Paraphoreotropsis), Torifera, Xiangia.

   Torifera

 • rody čeledi ElviniidaeChariocephalus, Dartonaspis, Drumaspis, Dunderbergia, Dytremacephalus, Elburgia, Elvinaspis, Elvinia (=Moosia), Elviniella, Elvinioides, Elyaspis, Enshia, Irvingella (=Irvingellina; =Parairvingella; =Komaspis), Jessievillia, Kujandina, Maladioides, Maladiopsis, Megadundabergia, Metisaspina, Onchopeltis, Paraenshia, Parakomaspis, Pesaia, Protemnites (=Prismenaspis), Pseudomaladioides, Pseudosaukia, Qingshuihella, Schmidtaspis, Yunlingia.

   Elvinia                  Irvingella                  Kujandina

   Pesaia

 • rody čeledi EulomidaeAcrocephalaspina, Altaiaspis, ?Amzasskiella (=Triplacephalus), Archaeuloma, Baikadamaspis, Bilacunaspis, Butyrinia, Crucicephalus, Dolgeuloma (/Rosovaspis/ Pseudoacrocephalites ROSOVA), Duplora, Euduplora, Euloma (=Calymenopsis), Guizhoucephalina, Iveria, Karataspis, Ketyna (=Kujandaspis), Lateuloma, Limpeina, Loparella, Lopeuloma, Luyanhaoia, Miaeuloma, ?Natmus, Pareulorna (=Gansucephalina), Pesaiina, Plecteuloma, Probilacunaspis, Proteuloma (=Mioeuloma), Pseudoacrocephalites MAKSIMOVA, Sanduspis, Spineuloma, Stigmatoa.

   Crucicephalus                  Duplora

   Euloma                          Kujandaspis

 • rody čeledi HolocephalinidaeCarausia,  Dasometopus, Holocephalina, Holocephalites, Menevia, Meneviella, Sdzuyella

   Dasometopus                 Holocephalina

   Meneviella

 • rody čeledi IgnotogregatidaeIgnotogregatus
 • rody čeledi InouyiidaeCatinouyia, Eoinouyia, Huainania, Inouyia, Parahuainania, Parainouyia, Parajialaopsis, Parawuania, Plesiowuania, Proinouyia, Pseudinouyia.

   Inouyia

 • rody čeledi IsocolidaeCyphoniscus, Effnaspis, Hanzhongaspis, Holdenia (/Tiresias), Isocolus (/Astyages), Kielanella, Liangshanocephalus, Paratiresias, Pradesia, Pseudopetigurus, Taimyraspis, Thoralocolus, Triarthroides.

   Isocolus

 • rody čeledi KingstoniidaeAcheilus CLARK, Ankoura, Blountia (=Homodictya; =Protillaenus; =Stenocombus), Brachyaspidion (/Brachyaspis MILLER, 1936), Bynumia, Bynumina, Calvipelta, Clelandia (/Harrisia; =Bynumiella), Ithycephalus, Kingstonella, Kingstonia (=Ucebia), Kingstonioides, Komaspidella (=Buttsina; =Ataktaspis), Larifugula, Maryvillia, Pugionicauda, Saonella, Shuizuia, Wanwanaspis, Wanwanoglobus, Yanzhuangia.

   Blountia             Bynumia             Bynumiella

   Kingstonia                  Maryvillia

 • rody čeledi LisaniidaeDazhuia, Eoshcngia (=Baojingia), Extrania, Klimaxocephalus, Lisania (=Aojia), Megalisania, Metalisania, Paralisaniella, Paraojia, Parashengia, Platylisania, Quandraspis, Redlichaspis (=Lisaniella), Rinella, Shengia, Xichuania.
 • rody čeledi LlanoaspididaeAmquia, Arcuolimbus, Deiracephalus (/Asteraspis), Genevievella (=Placoscma; = Nixonella; =Torridella), Llanoaspidella, Llanoaspis, Metisaspis, Nahannicephalus, Paracedaria (/Pilgrimia), Rogersvillia, Sacha, Stenelymus, Tagenarella.

   Llanoaspis

 • rody čeledi LonchocephalidaeAmiaspis, Bolaspidellus, Calymenidius, Caulaspina, Caulaspis, Durinia, Glaphyraspis (=Raaschella), Graciella, Hawkinsaspis (/Hawkinsia), Interalia, Kuraspis, Kuraspoides, Lazarenkiura, Letniites, Lonchocephalus (=Bucksella), Monosulcatina, Neoglaphyraspis, Nordia, Olegaspis, Prolonchocephalus, Pseudotalbotina, Quebecaspis, Raaschellina, Talbotina, Terranovella, Trymataspis, Weeksina.

   Lonchocephalus                  Talbotina                  Weeksina

 • rody čeledi LorenzellidaeDamiaoaspis, Eujinnania, Inouyops, Inoyellaspis, Jiangjunshania, Lonchinouyia, Lorenzella, Paralorenzangella (/Paralorenzella Q.Z. ZHANG), Paralorenzella LUO, Paraporilorenzella, Porilorenzella (=Jinnania), Pseudolorenzella, Ptyctolorenzella, Zhongweia.

   Inoyellaspis

 • rody čeledi MapaniidaeAngsiduoa, Hualongia, Mapania, Mapanopsis, Metanomocarella, Paramapania, Pseudomapania, Quitacetra, Quitalia.
 • rody čeledi MarjumiidaeAnemocephalops, Crepichilella, Glyphopeltis, Holmdalia, Ithyektyphus, Lecanopleura, Loulania, Marjumia, Modocia (=Armonia; =Metisia; =Perioura; =Semnocephalus), Nasocephalus, Nericella, Nericia, Pearylandia, Petruninaspis, Schyilaspis, Shickshockia, Syspacheilus.

   Marjumia                  Modocia                  Nericia

 • rody čeledi MenomoniidaeBalderia, Biaverta, Bolaspidella (= Deissella; =Howellaspis), Bridgeia, Coenaspis, Coenaspoides, Deltophthalmus, Dresbachia, Hysteropleura (=Apedopyanus), Josina, Knechtelia, Menomonia (=Densonella/Millardia), Tavsenia, Verditerrina.

   Bolaspidella                       Dresbachia                       Menomonia (Densonella) 

 • rody čeledi NepeidaeAscionepea, Ferenepea, Folliceps, Loxonepea, Nepea, Penarosa (=Trinepea).

   Nepea                  Penarosa

 • rody čeledi NorwoodiidaeCedaraspis, Garbiella, Hardyoides (=Norwoodina), Holcacephalus, Levisaspis, Norwoodella, Norwoodia (=Whitfieldina), Paranorwoodia, Xenocheilos.

   Holcacephalus                  Norwoodia                  Paranorwoodia

 • rody čeledi PapyriaspididaeBadainjaranaspis, Metapianaspis, Papyriaspis, Pianaspis, Prohedinaspis, Prohedinia (=Tosotychia), Sanduhedinaspis, Wandelella, Wangcunia, Wudangia.

   Prohedinia

 • rody čeledi PhylacteridaeAphelotoxon (=Ponumia), Cliffia, Drabia, Phylacterus (=Liostracinoides), Westonaspis.
 • rody čeledi ProasaphiscidaeAcanthocephalus Alomataspis, Chelidonocephalus, Dananzhuangaspis, Daopingia, Deltocephalus, Derikaspis, Dignaceps, Eoasaphiscellus (/Eoasaphiscus LU & YUAN), Eymekops (=Kolpura), Farsia, Gangdeeria, Gloria, Grandioculus (/Megalophthalmus; =Honania), Guankouia, Hadraspis, Hatangia, Heukkyoella, Holanshania, Honanaspis, Hsiaoshia, Huaibeia, Hundwarella (=Anomocaraspis), Hunjiangaspis, Iranochresterius, Iranoleesia (/Irania; =Michaspis; =Heyelingella), Itcheriella, Jiangsuaspis, Jiangsucephalus, Jiangsuia, Jiubaspis, Jixianella (/Jixiania), Koptura (=Parakoptura), Kopungiella, Kutsingocephalus, Leichuangia, Lioparella (=Zhuozishania), Luliangshanaspis, Luonanocephalus, Manchuriella, Maotunia, Memmatella, Miaobanpoia, Paofeniellus, Paragangdeeria, Parazhongtiaoshanaspis, Plectrocrania, Plesigangdeeria, Proasaphiscina, Proasaphiscus, Pseudanomocarina, Pseudonericella, Raduginella, Severina, Shanxiella, Shuangshania, Stella, Sudanomocarina, Szeaspis (=Spitiaspis), Tankhella, Tengfengia, Teratokoptura, Tylotaspis, Ulania, Urjungaspis, Wutaishanaspis, Xiangshania, Xinglongia, Yanshania, Yujinia, Zhaishania, Zhongtiaoshanaspis.

   Kolpura                  Koptura                  Manchuriella               

   Proasaphicus

 • rody čeledi PtychopariidaeAchlysopsis, Altikolia, Altitudella, Amecephalites, Asthenopsis, Austinvillia, Balangcunaspis, Bashania, Bathyholcus, Bathyocos, Billingsaspis, Binodaspis (=Xilingxia), Blairella, Bolaspidina, Brunswickia, Bulkuraspis, Caborcella, Callidaspina, Callidaspis, Cathayanella, Champlainia, Chengshanaspis, Chinghisicus, Chunghwaella, Conopolus, Dananzhuangia, Deltina, Douposiella (=Tongshania), Elrathina, Entsyna, Eodouposiella, Eokochaspis, Eosoptychoparia, Eospencia, Eurostina, Finecrestia, Gaotanaspis, Gaphuraspis, Gedongaspis, Gunnia (=Ellotia; =Yiliangaspis), Hadrocephalites, Hadrokraspedon, Hamptonella, Hejinaspis, Hemicricometopus, Hewenia, Holasaphus, Horbusonia, Illtydaspis, Jangudaspis, Jialaopsis, Jianchangia, Jimaoshania, Jiumenia, Kermanella, Kochaspis (/Palaeocrepicephalus), Kochiella (=Eiffelaspis), Kochiellina, Kochina, Kounamkites, Kunmingaspis (=Benxiaspis), Laminurus, Laoyingshania, Lianglangshania, Loriella, Luguoia, Luxella, Lyriaspis, Majiangia, Manailina, Meitania, Metisella, Mexicella, Monanocephalus, Mopanshania, Mrassina, Mufushania, Nangaocephalus, Nangaoia, Nangaops, Nanoqia, Nassovia, Nelsonia, Neokochina, Nyella, Olenekina, Onchocephalites, Ontoella, Orienturus, Orlovia, Orloviella, Pachyaspidella, Pachyaspis, Palmeraspis, Panacus, Paraeosoptychoparia, Paragunnia, Paramecephalus (=Parahiolites), Paraperiomma, Paraplagiura, Parapoulsenia, Parashuiyuella, Paraziboaspis, Perimetopus, Periommella, Piazella, Pingluaspis, Piochaspis, Plagiura (=Ruichengella; =Plagiurella), Pokrovskayaspis, Poulsenella, Poulsenia, Poulseniella, Probowmania, Probowmaniella (=Proshantungaspis), Probowmanops, Proliostracus, Promeitania, ?Protohedinia, Pseudoliostracus, Psilostracus, Ptychoparella (=Eoptychoparia; =Syspacephalus; =Elrathma), Ptychoparia (=Agraulopsis; =Ptychoparioides), Qiaotouaspis, Qingshuiheia, Reedus, Regina, Regius, Runnania, Salankanaspis, Sanhuangshania, Sanwania, Schistometopus, Semisphaerocephalus, Seriaspis, Shanganella, Shantungaspis, Shuiyuella, Sinoptychoparia, Spencella, Spencia (=Stauroholcus), Stoecklinia, Sujaraspis, Suluktella, Taijiangia, Taniaspidella, ?Townleyella, Trachyostracus, Trigonyangaspis (/Trigonaspis), Tukalandaspis, ?Ulrichaspis, Variopelta, Vermontella, Vica, Volocephalina, Wanhuaia, Weijiaspis, Wuhaina, Xiangshanaspis, Xingrenaspis (=Spitella; = Danzhaina; =Wuxunaspis), Yaoyiayuella, Yohoaspis, Yuknessaspis, Ziboaspidella, Ziboaspis.

   Elrathina                  Gunnia                          Jangudaspis

   Kochaspis                Kochiella             Kochina          

   Kounamkites              Orlovia                Pachyaspis                             

   Poulsenia         Ptychoparella             

   Ptychoparia

 • rody čeledi ShumardiidaeAcanthopleurella, Changchowilla, Conophrys, Elaphraella, Eoshumardia, Gaoloupingia, Koldinioidia (=Akoldinioidia), Kuruktagaspis, Kweichowilla, Leioshumardia, Leoforteyia, Liriamnica, Parashumardia, Puanocephalus, Shumardia, Shumardoella (/Shumardella), Shumardops, Stigmametopus, Tarimella (=Yinganaspis), Thomondia, Trianguraspis.

   Acanthopleurella              Shumardia                 Tarimella 

 • rody čeledi SolenopleuridaeAbakanopleura, Acanthometopus, Acrocephalaspis, Aiaiaspis, Aidarella, Aikhaliella, Albansia, Aldanaspis, Badulesia, Bigranulella, Bijelina, Braintreella, Canotaspis, Catasolenopleura, Changqingia (=Austrosinia), Colliceps, Conicephalus, Crusoia, Daldynaspis, Datongites, Denaspis, Eilura, Ejinaspis, Erratojincella, Foveatella, Gonzaloia, Gushanaspis, Herse (/Solenopleurina; =Parasolenopleura WESTERGARD), Huzhuia, Hyperoparia, Jiagouia, Jincella, Kabuqiia, Kaipingella, Karagandoides, Keguqinia, Lashushania, Levisia, Lingyuanaspis, Liosolenopleura, Maiaspis, Manublesia, Markhaspis, Mataninella, Menocephalites (=Parataitzuia), Minupeltis, Mukrania, Munija, Neoacrocephalites, Neosolenopleurella, Nilegna, Ninaspis, Notocoryphe, Paracrocephalites (/Arctaspis), Paramenocephalites (=Solenoparina), Parasolenoparia, Parasolopleurena (/Parasolenopleura POLETAEVA), Parayabeia, Pardailhania, Perneraspis (/Perneria), Pingluia, Plesisolenoparia, Proavus, Protrachoparia, Pseudosolenoparia, Reillopleura, Rimouskia, Rina, Sao (=Acanthocnemis; =Acanthogramma, =Crithias; =Endogramma; =Enneacnemis; =Goniacanthus; =Micropyge; =Monadina; =Monadella; =Selenosema; =Staurogmus; =Tetracnemis), Shanghaiaspis, Sohopleura, Solenoparia, Solenoparops, Solenopleura, Solenopleurella, Solenopleuropsis, Squarrosoella, Suyougouia, Tabalqueia, Tangwangzhaia, Tjungiella, Trachoparia, Usumunaspis, Velieuxia, Wafangdiania, Xianfengia, Yabeia.

   Acrocephalaspis           Aidarella             Aldanaspis     

   Badulesia            Maiaspis         Ninaspis                

   Paracrocephalites             Parasolopleurena          Pardailhania               

   Sao               Solenopleura               

   Solenopleurella           Solenopleuropsis

 • rody čeledi TricrepicephalidaeErediaspis, Meteoraspis (=Greylockia; = Coleopachys), Prometeoraspis, Tricrepicephalus (/Paracrepicephalus).

   Meteoraspis (asteroides, metra)                  Tricrepicephalus

 • rody čeledi UtiidaeAmginouyia, Antagmopleura (=Poljakovia), Chondragrautina, Chondagraulos, Okunevaella, Utia.

   Amginouyia                  Chondagraulos

   Utia

 • rody čeledi WuaniidaeEotaitzuia, Houmaia, Inouyella, Jixianaspis, Latilorenzella (=Wuania), Lophodesella, Megagraulos, Pseudosolenopleura, Rencunia, Ruichengaspis, Wuanoides, Wuhushania, Yunmengshania.

podřád Olenina:

 • rody čeledi Olenidae: Acerocare, Acerocarina (/Cyclognathus), Aciculolenus, Anaximander, Angelina (=Keidelaspis), Apoplanias, Asilluchus, Baikonuraspis, Balnibarbi, Bienvillia (=Diatemnus; =Mendoparabolina), Boeckaspis (/Boeckia BROGGER; =Sphaerophthalmella), Bondarevites, Bulbolenus, Chekiangaspis, Cloacaspis, Ctenopyge, Cyclognathina, Danarcus, Desmetia, Eoctenopyge, Euonchonotina, Eurycare, Granitzia, Hancrania, Helieranella, Highgatella, Huangshiaspis, Hunanolenus, Hypermecaspis (=Spitsbergaspis), Inkouia (=Agalatus), Isidrella, Jujuyaspis (=Alimbetaspis), Leiobienvillia, Leptoplastides (=Andesaspis; =Beltella; =Chunkingaspis; =Parabolinopsis; =Rampartaspis), Leptoplastus, Leurostega, Magnomma, Mesoctenopyge, Moxomia, Neoolenus, Neoparabolina, Nericiaspis, Olenus (=Simulolenus), Orkekeia, Parabolina (/Odontopyge), Parabolinella, Parabolinina, Parabolinites, Paraolenus, Paraplicatolina, Peltocare, Peltura (/Anthes; =Anopocare), Pelturina, Plicatolina, Plicatolinella, Porterfieldia, Prohedinella, Protopeltura, Psilocara, Remizites, Rhodonaspis, Saltaspis, Shihuigouia, Sphaerophthalmus, Svalbardites, Talbotinella, Triarthrus (/Brongniartia EATON), ?Ullaspis, Westergaardia (=Sphaerophthalmoides), Westergaardites, Wujiajiania.

   Acerocare                       Acerocarina             Aciculolenus                       

   Angelina                   Balnibarbi                  Cloacaspis        

   Ctenopyge                                          

   Cyclognathina             Eurycare             Jujuyaspis

   Leptoplastus               Olenus                Parabolina                 

   Parabolinella          Peltura                          Paraolenus          

   Protopeltura                   Sphaerophthalmus          

   Triarthrus                 Wujiajiania 

nejistý podřád nebo polyfyletická čeleď: 
 • Avoninidae: Avonina, Wongia.
 • Catillicephalidae: Acheilops, Agelagma (?=Paradistazeris), Buttsia, Buttsiella, Catillicephala (/Cephalocoelia), Catillicephalites, Coephalocoeliaspis, Cryptoderaspis, Distazeris, Galeaspis, Lajishanaspis, Madarocephalus, Matania, Onchonotellus (=Onchonotina; =Guotangia; =Seletella), Onchonotopsis, Onchonotus, Pemphigaspis (=Hallaspis), Peracheilus (=Acheilus RAYMOND), Qilianshania, Stenochilina, Theodenisia (/Denisia; =Calculites; =Mannschreekia), Triarthropsis, Tumidulaspis, Tuojiangella, Urbanaspis, Waergangia, Welleraspis (=Avonaspis), Yukonaspis.

   Onchonotellus            Onchonotus             Pemphigaspis

   Urbanaspis 

 • Ityophoridae: Frognaspis, Ityophorus.

   Ityophorus

 • Plethopeltidae:  Arapahoia (=Hesperaspis), Exigua (=Brassicicephalus), Koldinia, Koldiniella, Kuljumbina, Lampropeltis, Leiocoryphe, Meniscocoryphe, Notaiella, Plethopeltides, Plethopeltis (=Plethometopus; =Enontioura), Plethopeltoides (=Kulyumbopeltis), Poriplethopeltis, Pseudokoldinella, Semicyclocephalus, Stenopilus, Strotocephala, Tolstotchichaspis.

   Koldinia           Koldiniella        Plethopeltis

   Semicyclocephalus             Stenopilus 

 • Xandarellidae: Cindarella, Phytophilaspis, Sinoburius, Xandarella (jedná se o členovce nejistého zařazení ze známého souvrství Chengjiang v Číně)

   Cindarella                   Phytophilaspis                       Sinoburius

   Xandarella

Použitá literatura:
Lukáš Laibl, ONTOGENEZE TRILOBITŮ, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze [2]
Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989 [3]
 
Zdroj:
https://www.trilobites.info/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Polyfyletismus [1]
https://avancna.deviantart.com/ - Stanton F. Fink
https://jurassic.ru/