řád Agnostida

    V poslední době bývá diskutována příslušnost řádu Agnostida mezi trilobity. V roce 1987 popsali Müller Walossek tělní přívěsky larválních jedinců druhu Agnostus pisiformis ze svrchního kambria Švédska. Ukázalo se, ţe tyto přívěsky byly výrazně odlišné od ostatních známých přívěsků trilobitů. Není ovšem jisté, zda rozdíly nejsou způsobeny tím, že se jedná o nedospělé jedince (přívěsky dospělých agnostidů jsou dosud neznámé). Existují však i další rozdíly mezi agnostidy (podřád Agnostina) a trilobity. Především se týkají nepřítomnosti faciální sutury a odlišné artikulace segmentů toraxu (tyto rozdíly se však netýkají podřádu Eodiscina, např. Fortey, 2001). Hughes (2007) uvádí, že agnostidi mají některé znaky podobné bazálním korýšům. Otázka systematického zařazení agnostidů (respektive podřádu Agnostina) tak zůstává stále otevřená [1].
    Původně byli považováni za zcela slepé, ale v roce 1987 byl ve Švédsku objeven rod s jednoduchým párem očí. Všichni známí agnostidi jsou typičtí pro kambrium a ordovik. Z mladších souvrství nejsou známi. Jsou rozšířeni po celém světě a mnohdy slouží, jako dobré vůdčí zkameněliny. Jejich celosvětové rozšíření zřejmě souvisí s jejich způsobem života. Předpokládá se totiž, že se pohybovali v trsech a porostech mořských řas, které mořské proudy transportovaly i na velké vzdálenosti. Zbytky jejich krunýřů se nalézají ve všech typech usazenin, nejvíce však v břidlicích a jemnozrných vápencích [2].
 

podřád Agnostina:

nadčeleď Agnostoidea:
 • rody čeledi AgnostidaeAcmarhachis (=Cyclagnostus; =Oxyagnostus; =Wanagnostus), Agnostus (/Battus; =Acutatagnostus), Aistagnostus, Anglagnostus, Biciragnostus, Connagnostus, Distagnostus, Eolotagnostus, Gymnagnostus, Homagnostus, Idolagnostus, Innitagnostus, Ivshinagnostus, Kymagnostus, Lotagnostus, Micragnostus, Obelagnostus, Oncagnostus (=Eurudagnostus), Phalacroma (=Platagnostus), Phalagnostus (=Phalacromina), Quadrahomagnostus, Raragnostus, Semagnostus, Strictagnostus, Trilobagnostus (=Rudagnostus).

   Agnostus                       Anglagnostus                       Distagnostus                    

  Homagnostus            Phalagnostus 

 • rody čeledi AmmagnostidaeAmmagnostus (=Lispagnostus; =Agnostoglossa; =Tentagnostus), Hadragnostus (=Formosagnostus; =Kunshanagnostus), Kormagnostus (=Kormagnostella; =Litagnostoides), Proagnostus (=Agnostascus; =Paragnostascus). 
 • rody čeledi ClavagnostidaeAspidagnostus (=Biragnostus), Clavagnostus (=Tomorhachis; =Culipagnostus; =Stigmagnostus; =Acanthagnostus; =Leptagnostus; =Paraclavagnostus), Triadaspis, Utagnostus.

   Clavagnostus

 • rody čeledi DiplagnostidaeAgnostotes, Baltagnostus (?Trilagnostus), Denagnostus, Diplagnostus (=Enetagnostus; =Tasagnostus), Dolichagnostus (=Enetagnostus; =Tasagnostus), Dolichagnostus, Han, Iniospheniscus, Linguagnostus (=Cristagnostus), Machairagnostus, Nahannagnostus, Oedorhachis, Oidalagnostus (=Ovalagnostus), Pseudagnostus (=Rhaptagnostus; Sulcatagnostus; =Xestagnostus), Pseudogyptagnostus (=Glyptagnostotes), Pseudorhaptagnostus (=Neoagnostus; =Euplethagnostus; =Hyperagnostus; =Tarayagnostus; =Calagnostus), Trisulcagnostus (=Tririmagnostus).

   Agnostotes                       Baltagnostus                       Diplagnostus

   Han solo Turvey, 2005                                 Machairagnostus

   Pseudagnostus clavus                                 Pseudagnostus papilio                    

 • rody čeledi DoryagnostidaeDoryagnostus (=Ceratagnostus; =Rhodotypiscus).
 • rody čeledi GlyptagnostidaeAgnostardis, Glyptagnostus (=Barrandagnostus)

   Glyptagnostus

 • rody čeledi MetagnostidaeArthrorhachis (=Metagnostus; =Girvanagnostus), Chatkalagnostus (=Oculagnostus), Corrugatagnostus (=Segmentagnostus; =Granulatagnostus; =Cenagnostus), Diplorrhina (=Mesospheniscus; =Quadragnostus; =Pseudoperonopsis), Dividuagnostus (=Pezizopsis), Galbagnostus, Geragnostella, Geragnostus (=Geratrinodus; =Neptunagnostella), Granulagnostus, Homagnostoides, Novoagnostus, Trinodus.

   Arthrorhachis (Metagnostus)                   Diplorrhina

   Geragnostus  (balanolobus, waldorfstatleri)                 Trinodus 

 • rody čeledi PeronopsidaeArchaeagnostus, Cotalagnostus, Eoagnostus, Gratagnostus, Hypagnostus (=Spinagnostus; =Cyclopagnostus; =Breviagnostus; =Metahypagnostus), Lisogoragnostus (=Abagnostus; =Scanagnostus), Micagnostus, Peronopsella, Peronopsis (/Mesagnostus; =Euagnostus; =Acadagnostus; =Axagnostus; =Itagnostus), Sphaeragnostus, Svenax.

   Hypygnostus                       Peronopsis                       Sphaeragnostus 

 • rody čeledi PtychagnostidaeAllobodochus, Criotypus, Goniagnostus, Lejopyge (/Miagnostus), Myrmecomimus, Onymagnostus (=Agnostonymus), Pseudophalacroma, Ptychagnostus (=Triplagnostus; =Huarpagnostus; =Solenagnostus; =Pentagnostus; =Aristarius; =Aotagnostus; =Aciduscus; =Canotagnostus; =Zeteagnostus), Schismagnostus, Tomagnostella, Tomagnostus.

   Goniagnostus                       Lejopyge                       Onymagnostus

   Ptychagnostus                       Tomagnostus 

nadčeleď Condylopygoidea:
 • rody čeledi CondylopygidaeCondylopyge (/Paragnostus; Fallagnostus), Miraculaspis, Pleuroctenium (=Dichagnostus).

   Condylopyge                       Miraculaspis                       Pleuroctenium

podřád Eodiscina

nadčeleď Eodiscoidea:
 
 • rody čeledi CalodiscidaeCalodiscus (/Goniodiscus; =Brevidiscus), Chelediscus, Korobovia, Neocobboldia (/Cobboldia; =Margodiscus), Pseudocobboldia, Sinodiscus (=Tologoja).

   Chelediscus                  Neocobboldia

 • rody čeledi EodiscidaeDawsonia (=Aculeodiscus; =Metadiscus), Eodiscus (=Spinodiscus; =Deltadiscus), Helepagetia, Kiskinella, Macannaia, Opsidiscus (/Aulacodiscus), Pagetia (=Eopagetia; =Mesopagetia), Pagetides (=Discomesites), Sinopagetia.

   Dawsonia                       Eodiscus                       Pagetia

 • rody čeledi HebediscidaeDelgadella (=Alemtejoia; =Delgadodiscus; =Delgadoia; =Pagetiellus; =Pentagonalia), Dicerodiscus, Hebediscus, Luvsanodiscus, Natalina (=Limbadiscus), Neopagetina (/Pagetina), Parapagetia (=Planodiscus), Tchernyshevioides.

   Delgadella (Pagetiellus)                       Dicerodiscus 

   Tchernyshevioides

 • rody čeledi TsunydiscidaeTsunyidiscus (=Mianxiandiscus; Liangshandiscus; =Emeidiscus; =Hupeidiscus; =Shizhudiscus; =Guizhoudiscus).

   Tsunyidiscus 

 • rody čeledi WeymouthiidaeAbakolia (=Costadiscus), Acidiscus, Acrimetopus, Analox, Bathydiscus, Bolboparia, Cephalopyge, Cobboldites, Leptochilodiscus (=Kerberodiscus), Litometopus, Mallagnostus (=Ladadiscus; ?=Jinghediscus), Meniscuchus, Ninadiscus, Oodiscus, Runcinodiscus, Semadiscus, Serrodiscus (=Paradiscus), Stingmadiscus, Tannudiscus, Weymouthia.

   Acidiscus                 Acrimetopus                        Analox 

   Bathydiscus                      Cephalopyge                  Cobboldites

   Mallagnostus             Oodiscus                    Serrodiscus                       

   Tannudiscus                Weymouthia  

 • rody čeledi YukoniidaeAlaskadiscus, Egyngolia (=Mongolodiscus), Ekwipagetia, Hebediscina (=Szechuanaspis; =Zhenbadiscus), Lenadiscus, Yukonia, Yukonides.

   Ekwipagetia                        Yukonia

Použitá literatura:
Lukáš Laibl, ONTOGENEZE TRILOBITŮ, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze [1]
Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989 [2]
 
Zdroj:
https://www.trilobites.info/
https://avancna.deviantart.com/ - Stanton F. Fink