řád Harpetida

    Harpetida je řád vyřazený z Ptychopariida (Ebach a Mcnamara, 2002). Stratigrafický rozsah tohoto řádu je od čtvrtého období kambria do hranice devonských stupňů frasn a famen. Je pro ně charakteristická nepřítomnost rostrální desky a marginální faciální sutura (na základě čehož byl vyřazen z řádu Ptychopariida) [1]Má pouze tři čeledi a to EntomaspididaeHarpetidaeHarpididae (=Loganopeltidae)
    Jejich nálezy jsou známy po celém světě od svrchního kambria do svrchního devonu. Hlavový lem harpetidních trilobitů upoutal pozornost již prvních badatelů, kteří se v první polovině 19. století, tenkrát ještě jen "rodem" Harpes zabývali. Nebylo jim totiž zcela jasné, k čemu takový lem mohl sloužit. Po pravdě řečeno, moc jsme od té doby, v jeho funkčním zdůvodnění nepokročili, jen místo jedné teorie jich máme více. První teorie nám říká, že se harpetidi zahrabávali do bahna a inkriminovaný lem jim sloužil k hrabání. Další teorie předpokládá, že povrch dna jen rozhrnovali, tak trochu jako sněhovým pluhem. Třetí teorie, asi nejpravděpodobnější, podle níž dutý lem sloužil jako hydrostatický orgán umožňující těmto trilobitům volně plavat nebo se vznášet ve vodě. Otvory ve štítu prostupovaly jemné brvy, které sloužily jako biochemická a biologická čidla, u druhů žijících ve větších hloubkách možná nahrazující i zrak. - známe totiž i slepé formy těchto trilobitů. Naši nejstarší harpetidi se objevují v břidlicích a konkrecích (šárecké a rokycanské kuličky) šáreckého a dobrotivského souvrství středního ordoviku (rod Eoharpes) [2].
 
  • rody čeledi Entomaspididae: Baikadamaspis, Entomaspis (=Hypothetica).

   Baikadamaspis             Entomaspis

Hypothetica 

  • rody čeledi HarpetidaeArraphus, Bohemoharpes (=Declivoharpes; =Unguloharpes), Bowmania, Brachyhipposiderus, Conococheaguea, Dolichoharpes, Dubhglasina (=Australoharpes; =Sinoharpes), Eoharpes (/Harpina), Eotrinucleus, Harpes (=Helioharpes; =Reticuloharpes), Heterocaryon, Hibbertia (/Platyharpes; =Harpesoides; =Metaharpes; =Paraharpes; =Thorslundops; =Wegelinia), Kathrynia, Kielania (=Lowtheria), Lioharpes (=Fritchaspis), Paleoharpes, Scotoharpes (=Aristoharpes; =Selenoharpes).

   Bohemoharpes              Bowmania             Dolichoharpes  

   Dubhglasina             Eoharpes               

   Harpes               Hibbertia (Paraharpes)            

   Lioharpes                   Scotoharpes

  • rody čeledi HarpididaeChencunia, Dictyocephalites, Fissocephalus, Harpides, Harpidoides, Kitatella, Loganopeltis, Loganopeltoides, Metaharpides, Paraharpides, Pscemiaspis.

   Dictyocephalites                         Fissocephalus

   Harpides             Loganopeltis 

Použitá literatura:
Lukáš Laibl, ONTOGENEZE TRILOBITŮ, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze [1]
Rudolf Prokop. Zkamenělý svět, vydala Práce v Praze, ISBN 80-208-0888-4, 1989 [2]
Zdroj:
https://www.trilobites.info/
https://avancna.deviantart.com/ - Stanton F. Fink
https://jurassic.ru/
Franz Anthony