Agraulos ceticephala (Barrande, 1846) - velikost 22 mm, Skryje - Luh

Řád /Order/ - Ptychopariida, čeleď /Family/ - Agraulidae, rod: Agraulos Hawle & Corda, 1847†, druh: Agraulos ceticephala (Barrande, 1846).

 

Agraulos ceticephala (známější pod jménem Agraulos ceticephalus, což je synonymum stejného názvu) je drobný, ptychopariidní, 1-2 cm velký trilobit s nevýrazně morfologicky členěným hlavovým štítem, který je daleko větší než pygidium. Je protáhle parabolického tvaru s krátkou, oválnou glabelou. Na ní jsou 3 - 4 páry mělkých glabelárních rýh. V přední části cephalonu je patrný široký plochý lem (kranidiální). Lícní švy probíhají téměř rovnoběžně s osou hlavy. Oči jsou malé, opatřené oční lištou. Trup je složen ze 16-ti článků s výrazně vyklenutou osní částí. Velmi malé pygidium je tvořeno pouze jediným článkem a ve velmi málo případech je zachováno, často je podtočeno a ukryto v kameni. Hypostom (spodní čelist) má oválnou střední část a dovnitř prohnuté postranní okraje. V nejbližším okolí Skryjí na lokalitách Luh, Plazy nebo Karáskova rokle je nejběžněji se vyskytujícím druhem, od kterého lze poměrně hojně nalézt i úplné krunýře. Je příbuzný trilobita Litavkaspis rejkoviencis, kterého nalézáme na Jinecku (Rejkovice) v zónách Eccaparadoxides pusillus. Barrandovými skalníky byl lidově nazýván Velečák Skrejský. Velmi hojný skryjský trilobit, který často tvoří lumachely (nahromadění exuvií - svleček). Tento jeho "velepočetný" výskyt zřejmě vysvětluje i etymologii názvu.

                                                                                                                                                                                      zdroj: https://www.skryje.cz/

   velikost spodního trilobita - 16 mm

Vědecké názvy:
Agraulos Hawle & Corda, 1847†
Agraulos ceticephala (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v lokalitách skryjsko-týřovického kambria, loc. Týřovice /Pod trním, Karáskova                                                                               rokle, Pod hruškou, Týřovice-lůmek, Studená hora/, Skryje /Luh, Na plazech/, Dlouhá hora,                                                                                         Buchava)
Benoitia agraulosa (Wang & Wang, 1991)
Agraulos ceticephalus (Barrande, 1846) – Agraulos ceticephala (Barrande, 1846)† 
Agraulos lobulosus Hawle & Corda, 1847 – Agraulos ceticephala (Barrande, 1846)† 
Agraulos carinatus Hawle & Corda, 1847 – Agraulos ceticephala (Barrande, 1846)† 
Agraulos delphinocephalus Hawle & Corda, 1847 – Agraulos ceticephala (Barrande, 1846)†
Agraulos spinosus Pompeckj, 1895 – Skreiaspis spinosa (Pompeckj, 1895)†
Agraulos porosus Hawle & Corda, 1847 – Skreiaspis spinosa (Pompeckj, 1895)†
 
Vědecká synonyma:
Agraulos carinatus Hawle & Corda, 1847
Agraulos ceticephalus (Barrande, 1846)
Agraulos delphinocephalus Hawle & Corda, 1847
Agraulos lobulosus Hawle & Corda, 1847
Arionellus ceticephalus Barrande, 1846
 
zdroj: https://www.biolib.cz/