Cerauroides articulatus (Münster, 1840) - velikost cephalonu 13 x 26 mm, Ortocerový lůmek - kopaninské souvrství

Řád: Phacopidačeleď: Cheiruridae, rod: Cerauroides (Prantl & Přibyl, 1947)†, druh: Cerauroides articulatus (Münster, 1840) †.

Nehojný až vzácný, typový druh cheiruridního trilobita, vyskytující se v pražské pánvi ve svrchních partiích kopaninského souvrství (ludlow, ludfordian, biohorizont s Prionopeltis archiaci, biozóna Monograptus fragmentalis), kde je znám hlavně z šedočerných, biomikritových vápenců (mudstone) s cephalopody (cephalopodová biofacie branického typu ve smyslu Ferrettiové a Kříže [Ferretti & Kříž 1995]).

Čeští skalníci nazývali trilobita Denckmannites volborthi (Barrande, 1852) Slepáckou hlavou od Lochkova. Podobně jako právě zmíněný fakopid i Cerauroides má tak drobné oči, že na mnoha otiscích jakoby chybí. Navíc se také nalézá v okolí Lochkova. Je tudíž velmi pravděpodobné, že jej také nazývali nějakou slepáckou hlavou.

Nejvýznamnější lokalitou výskytu je v pražské pánvi Orthocerový lůmek u Lochkova, kde je nalézán v relativně hlubokovodním (BA 4) trilobitovém společenstvu s Denckmannites-Cromus, v pojetí Chlupáče (1987). Přibyl & Vaněk (1981) tento druh uvádějí z totožné stratigrafické úrovně z Velké Chuchle a Horný (1955b) z Velkého vrchu u Koněprus. V mimočeských oblastech byl Cerauroides articulatus zjištěn vedle typové lokality též v Karnských Alpách (Kok/AlticolaStufe) a nejnověji v sedimentech svrchního ludlowu Španělska (provincie León), jak zjistili Rábano a kol. (Rábano et al. 1993).

Vědecké názvy:
Cerauroides (Prantl & Přibyl, 1947)†
Cerauroides articulatus (Münster, 1840)†
Cerauroides hawlei (Barrande, 1852) – Cerauroides articulatus (Münster, 1840)†
 
Vědecká synonyma:
Calymene articulata Münster, 1840
Cerauroides hawlei (Barrande, 1852)
Crotalocephalus articulatus (Münster, 1840)