Conocoryphe gerlinda Šnajdr, 1982 - velikost otisku 32 mm, Skryje - Luh

Řád /Order/ - Ptychopariida, čeleď /Family/ - Conocoryphidae, rod: Conocoryphe, druh: Conocoryphe gerlinda Šnajdr, 1982.

Conocoryphe gerlinda je slepý, 6-8 cm velký trilobit. Jeho krunýř je vejčitého tvaru a převážná část je zdobena krátkými dutými ostny. Hlavový štít má půlkruhovitý tvar. Trup je složen ze 14-ti trupových článků. Pygidium je lichoběžníkovité a morfologicky ostře členěné. Je hojným druhem nalézaným ve skryjských břidlicích, což spolu s jeho slepotou svědčí o tom, že žil na dně moře a prohrabával se bahnem. V podstatě jde o vědecké synonymum Conocoryphe cirina z  Jineckého kambria. Téměř totožná morfologie, jemná granulace a mnohé jiné fylogenetické znaky tomu nasvědčují. Není vyloučeno, že  jemná granulace byla, spíše než obranným mehanizmem, určitými receptory k hledání potravy. Tzv. "duté" ostny byly nejspíše vybaveny centrálním nervovým systémem, jež se nám nedochoval a které slepému členovci napomáhali ve shánění drobné potravy, či ho varovali před útokem predátora, ovšem stěží jej před predátorem uchránili , což mohl být i větší, dravý trilobit. Barrandovi skalníci tohoto trilobita nazývali korunáč ze Skrej. Výrazná preglabelární lišta na předním okraji hlavového štítu připomíná plesovou korunku do vlasů (diadém).

  velikost horního otisku 42 mm, velikost dolního otisku 45 mm

 
Vědecké názvy:
Conocoryphe Hawle & Corda, 1847†
Conocoryphe gerlinda Šnajdr, 1982†
Conocoryphe pseudooculata Miquel, 1905†
Conocoryphe punctata Hawle & Corda, 1847†
Conocoryphe sulzeri (Schlotheim, 1823)†   
Conocoryphe cirina Šnajdr, 1982 – Conocoryphe gerlinda Šnajdr, 1982† 
Conocoryphe sulzeri cirina Šnajdr, 1982 – Conocoryphe gerlinda Šnajdr, 1982†
Conocoryphe latifrons Hawle & Corda, 1847 – Conocoryphe sulzeri (Schlotheim, 1823)†
Conocoryphe sulzeri tetralina Šnajdr, 1982 – Conocoryphe sulzeri (Schlotheim, 1823)†
Conocoryphe sulzeri sulzeri (Schlotheim, 1823) – Conocoryphe sulzeri (Schlotheim, 1823)†
Conocoryphe sulzeri atlanta Šnajdr, 1982 – Conocoryphe sulzeri (Schlotheim, 1823)†  
Conocoryphe coronatus (Barrande, 1846) – Ctenocephalus coronatus (Barrande, 1846)† 
Conocoryphe mutica Hawle & Corda, 1847 – Mikaparia mutica (Hawle & Corda, 1847)†
Conocoryphe ferralsensis Courtessole, 1967 – Novocatharia ferralsensis (Courtessole, 1967)†
Conocoryphe havliceki (Šnajdr, 1957) – Novocatharia havliceki (Šnajdr, 1957)†
Conocoryphe robusta Fatka, Šarič & Kordule, 1992 – Parabailiella languedocensis Thoral, 1946† 
Conocoryphe nanciscor Vokáč, 1997 – Parabailiella languedocensis Thoral, 1946†
Conocoryphe languedocensis (Thoral, 1946) – Parabailiella languedocensis Thoral, 1946†
 
Vědecká synonyma:
Conocoryphe cirina Šnajdr, 1982
Conocoryphe sulzeri cirina Šnajdr, 1982
 
Vědecká synonyma zastaralá:
Conocephalites Barrande, 1852
Conocephalus Zenker, 1833
Couloumania Thoral, 1946
 
zdroj: https://www.biolib.cz/