Crotalocephalina gibba (Beyrich, 1845) - velikost 63 mm, Oufaten - Alnif, Maroko

Řád /Order/: Phacopida, čeleď /Family/: Cheiruridae, rod: Crotalocephalus Salter, 1853†, druh: Crotalocephalina gibba (Beyrich, 1845)†.
 
Popis zde.
 
Trilobit je velmi profesionálně vypreparován, beze stop po preparační jehle. Ačkoliv je lepen, prasklina je velmi nenápadná. Fosílie je natmelená sice na mateční hornině ze stejného souvrství (to pouze předpokládám podle zabarvení horniny), ale na podivné nožce, což má nejspíš zvýšit estetickou kvalitu otisku. Dle mého jí to ale škodí a odkazuje na tzv. "lidovou tvořivost" marockých preparátorů. Pravděpodobně má představovat tak zvaného Flying Trilobite, který má evokovat trilobita plujícího nad mořským dnem. Tento způsob preparace je dnes velmi módní, boužel. Snižuje totiž vědeckou důležitost a důvěryhodnost nálezu samotného, kdy trh s fosíliemi naprosto válcuje podstatné geologické a paleontologické souvislosti. Obzvláště to zabolí u takto dokonale zachovalých fosílií, které jsou ale vytrženy z kontextu daného souvrství a vlastně jakoby z kontextu celé historie.
 
 
Crotalocephalus sp. (Salter, 1853), (podtočené pygidium - velikost v natažené pozici 58 mm), Oufaten - Alnif, Maroko.
Crotalocephalus sp. (Salter, 1853), (podtočené pygidium - velikost v natažené pozici 58 mm), Oufaten - Alnif, Maroko.
 
 
Vědecké názvy:
Crotalocephalus Salter, 1853†
Crotalocephalus affinis (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v chotečském souvrství, loc. Koněprusy /oblast devonu: Kotýz - Zlatý kůň                                                                                      - VČS - Voskop - Homolák - Plešivec - Kobyla/)  
Crotalocephalus albertii Přibyl & Vaněk, 1984† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - slivenecké vápence, loc. lom Cikánka - Radotín)
Crotalocephalus cordai (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - loděnické vápence, loc. Branžovy u Loděnic, vinařické                                                                                 vápence, loc. Koněprusy, Homolák)  
Crotalocephalus moraveci Vokáč & Doubrava, 1990† (u nás se vyskytuje v kopaninském souvrství, loc. Koledník u Berouna)
Crotalocephalus sternbergi (Boeck, 1827)† (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souvrství, loc. Choteč - Mlýn u Veselých, Karlštejn, Bubovice)  
Crotalocephalus transiens (Bouček, 1935)† (u nás se vyskytuje v požárském souvrství, loc. lom Kosov)  
Crotalocephalus affinis affinis (Hawle & Corda, 1847)†
Crotalocephalus sternbergi couffoni Pillet, 1972†
Crotalocephalus sternbergi sternbergi (Boeck, 1827)†
Crotalocephalus articulatus (Münster, 1840) – Cerauroides articulatus (Münster, 1840)† (u nás se vyskytuje v kopaninském souvrství, loc.                                                                                                                                                    Praha-Lochkov, Ortocerový lůmek)
Crotalocephalus chlupaci (Přibyl & Vaněk, 1962) – Crotalocephalina (Barrandeopeltis) chlupaci (Přibyl & Vaněk, 1962)† (u nás se vyskytuje                                                                                                                                                                                              v lochkovském                                                                                                                                                                                                     souvrství nebo                                                                                                                                                                                                   pražském souvrství                                                                                                                                                                                             - koněpruské                                                                                                                                                                                                       vápence,                                                                                                                                                                                                           slivenecké vápence, 
                                                                                                                                                                              dvorecko-prokopské vápence,                                                                                                                                                                               loc. Kosoř) 
Crotalocephalus gibbus (Beyrich, 1845) – Crotalocephalina gibba (Beyrich, 1845)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství- dvorecko-                                                                                                                                                 prokopské vápence, loc. Sudy - Kosoř, Hlubočepy) 
Crotalocephalus globifrons (Hawle & Corda, 1847) – Crotalocephalina globifrons (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v pražském                                                                                                                                                                              souvrství, loc. Bubovice, Měňany,                                                                                                                                                                        lom Čeřinka, Branžovy u Loděnic)
 
Vědecká synonyma:
Cheirurus gibbus Beyrich, 1845
Crotalocephalus gibbus (Beyrich, 1845)
 
zdroj: https://www.biolib.cz/