Diacalymene diademata (Barrande, 1846) - 20 mm, Svatý Jan pod Skalou - motolské souvrství

Řád: Phacopidačeleď: Calymenidae, rod: Diacalymene Kegel, 1927†, druh: Diacalymene diademata (Barrande, 1846).

Trilobiti čeledi Calymenidae (calymene by se dalo přeložit jako nádherný půlměsíc - podle cephalonu) náleží k snad nejběžnějším trilobitům ordoviku a siluru. Jsou nalézáni  v Severní Americe, severní Africe a Evropě. Nejvíce však zaplavují trh Calymene, Flexicalymene a Diacalymene Marocké a Severoamerické nálezy a to tím způsobem, až to vypadá, že naleziště těchto trilobitů jsou nevyčerpatelná. Na trhu patří k nejlacinějším fosíliím trilobitům. Je jich tolik, že se už ani prodejci neobtěžují s přesnou lokalizací nálezů a vzniká z toho pěkný guláš. Uvedení lokality jako Maroko je prostě nedostačující a má téměř nulovou výpověď. Nehledě na to, že naprostá většina tohoto "zboží"  je slepeným padělkem z několika jedinců, nejčastěji hlavy a trupu. Poněkud jiná situace je ale u nás (v ČR), kde trilobity čeledi Calymenidae nalézáme, až na výjimky, daleko méně zachovalé. Pro nás osobně jsou však daleko cenější.

Cephalon, jak bylo naznačeno výše, má tvar "nádherného" půlměsíce. Středně velké schizochroální oči lemují velké volné líce. Glabela je členěna třemi glabelárními rýhami, které vytvářejí velké laloky, jež jsou tolik charakteristické pro tohoto trilobita. Kolem cephalonu obíhá velmi výrazný lem, jež se před glabelou zvedá v téměř lopatkovitý výběžek. Trup je složen ze třinácti pleur, pygidium ze sedmi segmentů. Trilobita nezdobí žádné trny ani granulace. Dalo by se říct dokonalý design.

Diacalymene diademata (Barrande, 1846) - 17 mm, Svatý Jan pod Skalou - motolské souvrství. 

Diacalymene diademata (Barrande, 1846) - 13 mm, Svatý Jan pod Skalou - motolské souvrství.

Vědecké názvy:
Diacalymene Kegel, 1927†
Diacalymene diademata (Barrande, 1846)†
Diacalymene horbingeri (Šnajdr, 1975)†
Diacalymene ouzregui Destombes, 1966†
Diacalymene tenera (Barrande, 1852) – Metacalymene tenera (Barrande, 1852)†  
  
Vědecká synonyma:
Calymene diademata Barrande, 1846