Dicranopeltis scabra scabra (Beyrich, 1845) - 16 mm, Sv. Jan pod Skalou - motolské souvrství

Řád /Order/ - Lichiida, čeleď /Family/ - Lichidae, rod: Dicranopeltis (Hawle & Corda, 1847)†, druh: Dicranopeltis scabra scabra (Beyrich, 1845).

 

Celkovým tvarem krunýře připomíná jiného lichiidního trilobita vyskytujícího se také v motolských vrstvách a to trilobita Trochurus (Beyrich, 1845)†. Hlava je ale  mírněji napříč klenutá. Čelní lalok je více protažen do šířky a nazad se zužuje až na jednu třetinu původní šířky. Střední lalok je méně výrazný. Trup má 11 článků. Osa trupu je velmi široká a jen nepatrně se zužuje, přičemž zaujímá přibližně třetinu trupové šířky. Žebra jsou ukončena srpovitými, dozadu zahnutými laloky. Pygidium je ploché, se širokou osou o třech prstencích. Po stranách osy se nalézají  tři široké, listovité laloky, které vybíhají v tupé, nazad zahnuté výběžky. Celý povrch krunýře je pokryt hustou, jemnou granulací. Hypostom má podobný jako trilobit Trochurus.

Barrandovi skalníci tohoto trilobita nazývali buď zamračená hlavička nebo kropenatý ocásek. Hlava tohoto trilobita připomíná zamračený obličej a ocasní štít je velmi výrazně granulovaný.

Vědecké názvy:
Dicranopeltis (Hawle & Corda, 1847)†
Dicranopeltis imperfecta (Šnajdr, 1975)†
Dicranopeltis reporyjensis (Phleger, 1937)†
Dicranopeltis scabra (Beyrich, 1845)†
Dicranopeltis tenax (Vaněk, 2002)†
Dicranopeltis scabra propinqua (Barrande, 1846)†  
Dicranopeltis scabra scabra (Beyrich, 1845)†

Dicranopeltis propinqua (Barrande, 1846) – Dicranopeltis scabra propinqua (Barrande, 1846)†