Hydrocephalus carens (Barrande, 1846) - velikost otisku 110 mm, Skryje - Luh

Řád: Redlichiida,  čeleď: Paradoxididae, rod: Paradoxides Brongniart, 1822†, druh: Hydrocephalus carens Barrande, 1846†.

Hydrocephalus carens je v dospělosti 20-30 cm velký trilobit. Na hlavovém štítu má velké vyklenuté oči. Trup je složen z 18-ti trupových článků. Pygidium je oválné, širší než delší. Nejčastěji můžeme nalézt úlomky žeber, hlavové štíty a hypostomy, což jsou části krunýře na spodní straně hlavy, které chránily ústní otvor živočicha.  Největší jedinci tohoto druhu mohli dorůstat velikosti až 40 cm a tím patří k jedněm z našich největších trilobitů vůbec. Barrandovi skalníci tohoto trilobita nazývali, nacházeli li jej v nedospělém stádiu malá muška se špičkami ze Skrej. Byl li to již jedinec vzrostlý, dospělý, nazývali jej široký špičák ze Skrej.

Trilobita jsem musel slepit ze dvou částí, neboť jsme jej nalezli v tomto rozplaveném "gestu", ale evidentně se jedná o svleček, který byl nejrůznějšími pohyby vrstevných desek vychýlen aposunut.

   trup

   část trupu s pygidiem

   pleury

   cephalon

  velká glabela a drobný cephalon stejného druhu, kerý měří  10 mm

 

Vědecká synonyma:
Hyolithes venustus Barrande, 1867
Paradoxides dormitzeri Hawle & Corda, 1847
Paradoxides inflatus Hawle & Corda, 1847
Paradoxides jahni Pompeckj, 1895
Paradoxides linnaei Barrande, 1846
Paradoxides perneri Smetana, 1921
Paradoxides rosae Růžička, 1944
Paradoxides spinosus Boeck, 1827
Phlysacium paradoxum Hawle & Corda, 1847