Duftonia morrisiana (Barrande, 1852), cephalon - 9 mm, Levín - králodvorské souvrství

řád: Phacopida,  čeleď: Dalmanitidae, rod: Duftonia Dean, 1959†, druh: Duftonia morrisiana (Barrande, 1852)†.
 
Velmi hojný trilobit nejvyšších poloh králodvorského souvrství. V pelokarbonátové vrstvě patří izolované části k nejhojnějším fosíliím a ani kompletní krunýře nejsou vzácné.
 
 
 
 
Vědecké názvy:
Duftonia Dean, 1959†
Duftonia juspa Šnajdr, 1982† (u nás se vyskytuje v králodvorském souvrství, loc. Běchovice)
Duftonia morrisiana (Barrande, 1852)† (u nás se vyskytuje v králodvorském souvrství, loc. Levín, Zářez dálnice - východní část /králodvorské                                                                          a kosovské souvrství/)
 
zdroj: https://www.biolib.cz/