Kettneraspis sp. Prantl & Přibyl, 1949 - velikost 25 mm, Kosoř - V sudech, pražské souvrství (dvorecko-prokopské vápence)

Řád /Order/: Lichiida, čeleď /Family/: Odontopleuridae, rod: Kettneraspis, druh: Kettneraspis sp. Prantl & Přibyl, 1949.
 

Tito drobní trilobiti měli zaobleně obdelníkovitý hlavový štít s širokou glabelou. Trny vybíhající z hlavového štítu, trupu i pygidia jsou různě utvářené, mohou být rovné či zakřivené. Zbytky krunýřů z devonského období se nacházejí často i v hrubozrných vápencích, což nasvědčuje tomu, že tito trilobiti byli schopni obývat mělčí moře i s prudším prouděním vody. Zkameněliny tohoto rodu známe od spodního siluru do devonu z Evropy, Severní i Jižní Ameriky a severní Afriky.

 

Druhy:
Kettneraspis derelicta (Barrande, 1846) † (u nás se vyskytuje ve zlíchovské souvrství - zlíchovské vápence, dalejsko-třebotovském souvrství -                                                                               třebotovské vápence, dalejské břidlice)
Kettneraspis dormitzeri (Hawle & Corda, 1847) † (u nás se vyskytuje v motolském souvrství, loc. Svatý Jan pod Skalou)
Kettneraspis geinitziana (Hawle & Corda, 1847) † (u nás se vyskytuje v kopaninském souvrství, loc. Lomy Amerika, Kouřící lom u Kozolup                                                                                              /Mořiny/)
Kettneraspis hirta Přibyl, Vaněk & Hörbinger, 1986 † (u nás se vyskytuje v dalejsko-třebotovském souvrství)
Kettneraspis orphana (Šnajdr, 1975) † (u nás se vyskytuje v želkovickém souvrství, loc. Hýskov, V Jakubince, sonda DB 222)
Kettneraspis pectinifera (Barrande, 1852) † (u nás se vyskytuje v motolském souvrství)
Kettneraspis pigra (Barrande, 1872) † (u nás se vyskytuje v chotečském souvrství - akantopygové vápence, loc. Koněprusy, Zadní kobyla                                                                              /celé návrší/)
Kettneraspis propinqua (Barrande, 1852) † (u nás se vyskytuje v motolském souvrství, loc. Loděnice, Černidla /Špičatý vrch, Barrandovy                                                                                      jámy/)
Kettneraspis roemeri (Barrande, 1852) † (u nás se vyskytuje v motolském souvrství, loc. Loděnice, Černidla /Špičatý vrch, Barrandovy jámy/)
Kettneraspis ruderalis (Hawle & Corda, 1847) † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - dvorecko-prokopské váp., slivenecké váp.,                                                                                                koněpruské váp., loděnické váp., loc. Branžovy u Loděnic, Červený lom u Klukovic)
Kettneraspis tranquilla Přibyl & Vaněk, 1966 † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - dvorecko-prokopské vápence)
 
zdroj: https://www.biolib.cz/