Paralejurus brongniarti menanensis Šnajdr, 1960 - velikost 6, 5 cm, Hamar Laghad – Alnif (Maroko), spodní devon (390 – 410 mil let)

Řád: Corynexochida, čeleď: Styginidae, rod: Paralejurus Hawle & Corda, 1847 †, druh: Paralejurus brongniarti (Barrande, 1846) †, poddruh: Paralejurus brongniarti menanensis Šnajdr, 1960 †.

Paralejurus -

Trilobit má oválný a silně klenutý exoskeleton. Vysoce klenuté čelo tohoto až 10 cm dlouhého trilobita má tvar půlměsíce. Holochroální oči mají tvar podkovy. Jsou složeny s mnoha malých čoček (až 15.000, přičemž každá čočka měří cca 30-100μm, u některých trilobitů vzácněji větší). Jednotka μm je jednotkou mikrometru, což je délka jedné milióntiny metru (0,000001 metru). Trup je složen z 10 pleurálních žeber. Velký ocasní štít má formu vypouklého vějíře a má relativně krátkou centrální osu. Na rozdíl od rodu Scutellum má na pygidiu odlišné a méně výrazné brázdy (pygidia scutelidních trilobitů byla vějířovitě plochá, předpokládá se, že scutelidi byly nesporně lepší plavci). Paralejurus obýval teplá moře kontinentinálního šelfu. Otisky trilobita Paralejurus byly nalezeny ve vrstvách Prag (12 typů) a Ems (5 – 6 typů). Vykazuje podobné fylogenetické znaky jako scutelidní trilobiti (Scabriscutellum, Decoroscutellum, Spiniscutellum, Radioscutellum, KosovopeltisPlatyscutellum, Thysanopeltis apod.), ale také podobné znaky jako Illaenina, takže je možné předpoládat souvztažnost i k těmto trilobitům. Obrovského boomu dosáhl ve spodním devonu (prag), ve vrstvách ems lze vyčíst prudký pokles výskytu tohoto trilobita. Trilobit Paralejurus definitívně vymírá během přechodu do středního devonu.

 

Vědecké názvy:
Paralejurus Hawle & Corda, 1847†
Paralejurus bohemicus Šnajdr, 1960†
Paralejurus brongniarti (Barrande, 1846)†  
Paralejurus campanifer (Beyrich, 1845)†
Paralejurus dormitzeri (Barrande, 1852)†
Paralejurus richteri Šnajdr, 1960†
Paralejurus zippei (Barrande, 1846)†
Paralejurus brongniarti brongniarti (Barrande, 1846)†
Paralejurus brongniarti menanensis Šnajdr, 1960†
Paralejurus brongniarti mixal Šnajdr, 1990†
Paralejurus dormitzeri dormitzeri (Barrande, 1852)†
 
zdroj: https://www.biolib.cz/
 
U trilobita rodu Paralejurus HAWLE & CORDA 1847 není snadné určit konkrétní druh. Obzvláště, co se týče výskytu trilobita v marockých vrstvách. Např. v Česku je určování druhu mnohem snadnější. Pomáhá nám v tom vcelku podrobně zmapovaný výskyt paralejura, rozdělení druhů podle jednotlivých souvrství atp.. Tyto informace nám u marockých nálezů často chybí nebo jsou jen velmi kusé. SCHRAUT nedávno publikoval 3 dokumenty, v němž objasňuje charakteristika exoskeletonu jednotlivých marockých druhů.  FEIST vydal v roce 2004 seznam platných druhů rodu Paralejurus a jejich výskyt:
 
P. balchashensis                                        MAKSIMOVA 1975                                                      centrální Kazachstán
P. bohemicus                                             ŠNAJDR 1960                                                             Česko, jižní Maroko
P. brongniarti                                             (BARRANDE 1846)                                                      Česko
P. brongniarti brongniarti                           (BARRANDE 1846)                                                      Česko
P. brongniarti menanensis                         ŠNAJDR 1960                                                              Česko, jižní Maroko
P. brongniarti srov menanensis                 ŠNAJDR 1960                                                               jižní Maroko
P. brongniarti mixal                                    ŠNAJDR 1986                                                              Česko
P. campanifer                                            (BEYRICH 1845)                                                           Česko, (Německo?)
P. carlsi                                                     SCHRAUT & FEIST 2004                                              severozápadní Španělsko
P. depressus                                             FEIST 1974                                                                   jižní Francie
P. dormitzeri dormitzeri                             (BARRANDE 1852)                                                       Česko, Polsko, jižní Francie, Německo
P. dormitzeri ligeriensis                             PILLET 1972                                                                 severozápadní France
P. dormitzeri applanatus                           (NOVAK 1890)                                                               Německo
P. elayounensis                                        SCHRAUT 2000                                                             jižní Maroko
P. galloisi                                                  OEHLERT & OEHLERT 1890                                        severozápadní Francie
P. hamlagdadicus                                     LBERTI 1983                                                                 Maroko
P. intumescens                                         ROEMER 1855                                                              Německo
P. rehamnanus                                         LBERTI 1970                                                                 jižní a střední Maroko, Německo
P. richteri                                                  ŠNAJDR 1960                                                               Česko, Německo
P. rugosus                                                FEIST 1974                                                                    jižní Francie
P. spatuliformis                                        SCHRAUT & FEIST 2004                                               jižní Maroko
P. tenuistriatus                                         SCHRAUT & FEIST 2004                                               jižní Maroko
P. subcampanifer                                     (FRECH, 1887)                                                               jižní Francie, Rakousko
P. teres                                                    NCIGIN 1979                                                                  východní Rusko
P. verneuili                                              (OEHLERT & DAVOUST 1879)                                      severozápadní Francie
P. zippei                                                  (BARRANDE 1846)                                                         Česko
P. sp. (několik druhů)                              (BARRANDE 1846), LBERTI, CHLUPAC, PILLET         Česko, Francie, Maroko
 
 
Co se týče paralejurů, tak byly prozatím oficiálně identifikovány, na území Maroka, pouze tyto druhy: P. bohemicus ŠNAJDR 1960
P. brongniarti menanensis SNAJDR 1960, P. elayounensis SCHRAUT 2000, P. hamlagdadicus LBERTI 1983, P. rehamnanus LBERTI 1970
P. spatuliformis SCHRAUT 2004, P. tenuistriatus SCHRAUT 2004 a P. sp..
Výskyt trilobita Paralejurus je v Maroku mnohem masívnější než kdekoliv jinde a mnoho druhů teprve čeká na správnou klasifikaci.