Placoparia zippei (Boeck, 1827) - velikost 35 mm, Praha - Vokovice, dobrotivské souvrství

Řád: Phacopida, čeleď: Pliomeridae,  rod: Placoparia Hawle & Corda, 1847†, druh: Placoparia zippei (Boeck, 1827)†.

Jde o nápadně ostře řezaného trilobita s hlavou obdelníkového obrysu, která je obdařena klenutým okrajovým valem. Ostře vymezená glabela, se švy probíhajícími rovnoběžně s osou těla, má tři výrazné glabelární rýhy, z nichž přední vybíhá z čelního obrysu průčelí. Oči i lícní švy chybějí. Trilobit musel mít jiné receptory, díky nimž přežil několik milionů let. Jednalo se nejspíše o tykadla. Trup je tvořen 12 články s význačně laločnatými žebry. Hypostom (spodní čelist) je oválný s okrajovou lištou. Pygidium je krátké, osa se třemi prstenci, laločnaté (viz. foto níže - vpravo).

Rozšířený název českých skalníků pro tohoto trilobita byl ráček hvězdový. Jeho drobná pygidia skalníkům připomínala malé hvězdičky. Krásně je to vidět na fotografii níže, kde se v pravé části kamene jedno takové pygidium nachází.

Placoparia zippei (Boeck, 1827), stejný kámen z druhé strany

Vědecké názvy:
Placoparia Hawle & Corda, 1847†
Placoparia borni Hammann, 1971† (u nás se vyskytuje v dobrotivském souvrství, loc. Praha - Motol) 
Placoparia cambriensis Hicks, 1875† (u nás se vyskytuje v šáreckém souvrství, loc. Osek, Rokycany)
Placoparia grandis Hawle & Corda, 1847† (u nás se vyskytuje v letenském souvrství, loc. Beroun - Děd)
Placoparia irregularis Moravec, 1990† (u nás se vyskytuje v libeňském souvrství)
Placoparia petri Moravec, 1990† (u nás se vyskytuje v libeňském souvrství nebo dobrotivském souvrství)  
Placoparia tournemini (Rouault, 1847)†
Placoparia zippei (Boeck, 1827)† (u nás se vyskytuje v dobrotivském souvrství, loc. Malé Přílepy, Praha - Vokovice /včetně blízké části                                                                           Divoké Šárky/)
Placoparia macroptera Hawle & Corda, 1847 – Eccoptochiloides scuticauda (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje ve vinickém souvrství,                                                                                                                                                               loc. Beroun - Vinice)
Placoparia antiopa Moravec, 1990 – Placoparia borni Hammann, 1971† 
Placoparia barrandei Prantl & Šnajdr, 1957 – Placoparia cambriensis Hicks, 1875†
Placoparia zippei tumida Klouček, 1916 – Placoparia zippei (Boeck, 1827)†
 
zdroj: https://www.biolib.cz/