Gerastos granulosus (Goldfuss, 1843) - velikost 27 mm, Tafraout - Maroko

řád: Proetidačeleď: Proetidae, rod: Gerastos Goldfuss, 1843†, druh: Gerastos (Proetus) granulosus (Goldfuss, 1843)†

Jedná se o drobnějšího, ale velmi typického proetidního zástupce trilobitů. Vyznačuje se vejčitým tvarem těla. Jeho cephalon je zdoben výraznou glabelou, která je pokryta granulací a složenýma očima ledvinovitého tvaru. Líce přerůstají v krátké trny. Trup je složen z 10 článků. Jeho pygidium je tvarovou dispozicí typické pro většinu zbylých proetidů. Na rozdíl od pleur na trupu, která jsou volná (dovolovala volvaci trilobita), má pygidium obvykle 7 článků srostlých v jeden orgán - plovák.

Gerastos granulosus, někdy uváděný jako Proetus granulosus, je malý trilobit, který žil od devonu až po svrchní perm. Nejvýraznějším rysem trilobita Gerastos je jeho vypouklá glabella, která je vysoce granulovaná - zrnitá, odtud název druhu, a jeho krátké lícní ostny. Gerastos je jedním z řady posledních trilobitů zaniklých ve svrchním permu.
   velikost 30 mm, Maroko
 
   
Gerastos granulosus - pměrně amatérsky, dehonestujícm způsobem vypreparovoné vzorky trilobita. Zleva - velikost 3 cm, 2 cm (vpravo), Maroko, jak jinak :).
 
Druhy rodu Gerastos Goldfuss, 1843†:
Gerastos cingulatus (Přibyl, 1964) † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - koněpruské vápence, loc. Koněprusy, Zlatý kůň, Císařský                                                                            lom)
Gerastos confragosus (Přibyl, 1965) † (u nás se vyskytuje v dalejsko-třebotovském souvrství - suchomastské vápence, loc. Koněprusy,                                                                                   Císařský lom - severní stěna)
Gerastos fragosus Šnajdr, 1980 † (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souvrství - zlíchovské vápence)
Gerastos ginsen (Šnajdr, 1980) † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - koněpruské vápence, loc. Koněprusy, Císařský lom)
Gerastos granulosus (Goldfuss, 1843) †
Gerastos kazan Šnajdr, 1980 † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - slivenecké váp., loděnické váp., vinařické váp.)
Gerastos kermur Šnajdr, 1980 † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - koněpruské vápence, loc. Koněprusy, Císařský lom, Houbův lom)
Gerastos lisyi (Přibyl, 1964) † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - koněpruské vápence, loc. Koněprusy, lom Plešivec)
Gerastos microphthalmoides (Přibyl, 1965) † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - koněpruské vápence, loc. Koněprusy, Císařský lom,                                                                                    Houbův lom)
Gerastos modicus Hörbinger, 2004 †
Gerastos ophthalmoides Šnajdr, 1980 † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - loděnické vápence, loc. Konvářka nebo slivenecké váp.)
Gerastos retroflexus (Barrande, 1852) † (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - loděnické váp., loc. Branžovy u Loděnic, koněpruské                                                                                    váp., loc Koněprusy, Houbův lom, Císařský lom, lom Plešivec nebo vinařické váp.)
Gerastos tuberculatus (Barrande, 1846) † (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souv., loc. Lůmek u Kapličky, pražském souv. nebo dalejsko-                                                                                  třebotovském souv. - suchomastské vápence, loc. Koněprusy, Zadní kobyla /celé návrší/)
Gerastos vingis Šnajdr, 1980 † (u nás se vyskytuje v pražském souv. - loděnické vápence, dvorecko-prokopské vápence /Gerastos vingis                                                                   dalejensis/)
 
zdroj: https://www.biolib.cz/