Ryckholtia (Coniproetus) ryckholti (Barrande, 1846), kranidium 5 mm, pygidium 5 mm, Kosov - kopaninské souvrství

Řád: Proetida, čeleď: Proetidae, rod: Ryckholtia Šnajdr, 1980†, druh: Ryckholtia ryckholti (Barrande, 1846) †

Proetidní trilobity, vyjma Aulacopleury, skalníci nazývali Kubrichťák s přídomkem místa nálezu. Například, je li tento od Králova Dvora, tak by to byl Kubrichťák od Dvora. Proetidi získali toto lidové označení podle názvu lomu (Kubrichtův lom), jehož majitelem byl jistý p. Kubricht. Odtud totiž pocházela většina nálezů celých exemplářů proetidů

 

 

Vědecká synonyma:
Coniproetus ryckholti (Barrande, 1846)
Proetus boops Hawle et Corda, 1847
Proetus leiururs Hawle et Corda, 1847
Proetus mancus Hawle et Corda, 1847
Proetus ryckholti Barrande, 1846
 
Podřízené taxony:
druh Ryckholtia petrin (Šnajdr, 1981) † 
druh Ryckholtia ryckholti (Barrande, 1846) †