Dalmanitina socialis (Emmrich, 1839), 1. - 80 mm, 2. - 75 mm, 3. - 45 mm, Beroun - letenské souvrství

Řád /Order/ - Phacopida, čeleď /Family/ - Dalmanitidae, rod: Dalmanitina (Reed, 1905)†, druh: Dalmanitina socialis (Barrande, 1846)†.

Dalmanitina patří k nejčastěji nalézaným ordovickým trilobitům. V ordovických mořích totiž trilobiti dosáhli vrcholu svého rozvoje a byli vedle ramenonožců (brachiopodů) nejpočetněji zastoupenou skupinou. 

Tento průměrně velký trilobit (délka těla 8-9 cm) s výrazně rozčleněným oválným tělem má hlavový štít půlkruhovitého až parabolického tvaru s krátkými lícními trny. Velká glabela přesahuje okraje hlavového štítu a je rozčleněna třemi páry hlubokých rýh. Výrazné na hlavovém štítu jsou i mozaikovitě složené oči ledvinovitého tvaru. Trup je tvořen 11 články s hluboce rýhovanými žebry. Ocasní štít je složen ze 6-8 článků a jeho osní část je protažena v osten. Krunýř tohoto trilobita je poměrně klenutý. Nejčastěji z něj nacházíme zkamenělé izolované hlavové nebo ocasní štíty. Celé jedince najdeme jen vzácně. Bohatá naleziště jsou zejména v břidlicích, křemičitých pískovcích a křemencích barrandienu v okolí Berouna, Králova Dvora nebo v Praze Letné. Rod trilobitů Dalmanitina je českými skalníky pojmenován jako Veselák, např. Veselák z vrstev Drabovských blíže dvora - bezpochyby míněn Králův Dvůr. Co se týče  názvu veselák, tak jde dozajista o názvoslovnou odvozeninu od usedlosti Veselá u Berouna (kopec nad Berounkou), kde jsou jeho stará klasická naleziště.

  Dalmanitina socialis - Drabov (Děd u Berouna)

 

  Dalmanitina socialis - Drabov (Děd u Berouna)

 

   Dalmanitina socialis - Drabov (Děd u Berouna)

 

Vědecké názvy:
Dalmanitina (Reed, 1905)†
Dalmanitina asta (Šnajdr, 1982)† (u nás se vyskytuje v bohdaleckém souvrství, loc. Praha - Motol, Brumlovka) 
Dalmanitina cilinensis (Šnajdr, 1956)† (u nás se vyskytuje v libeňském, loc. Těškov - Rumpál, Mýtský vrchu u Mýta nebo letenském souvrství,                                                                          loc. Beroun)  
Dalmanitina elfrida (Šnajdr, 1982)† (u nás se vyskytuje ve vinickém souvrství, loc. Beroun - Vinice)  
Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)† (u nás se vyskytuje v zahořanském souvrství, loc. Králův Dvůr - Počaply, Zahořany, Praha -                                                                                          Vysočany)  
Dalmanitina socialis (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v letenském souvrství, loc. Beroun - Drabov, Praha - Letná)
Dalmanitina proeva (Emmrich, 1839) – Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)† 
Dalmanitina socialis var. proeva (Emmrich, 1839) – Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)†
 
Vědecká synonyma:
Calymene bifida Barrande, 1872
Dalmania socialis Barrande, 1846
Dalmanites socialis (Barrande, 1846)
 
zdroj: https://www.biolib.cz/