Dalmanitina elfrida Šnajdr, 1982, Beroun (Vinice) - vinické souvrství

Řád /Order/ - Phacopida, čeleď /Family/ - Dalmanitidaerod: Dalmanitina (Reed, 1905)†, druh: Dalmanitina elfrida (Šnajdr, 1982)†.

Dalmanitina elfrida je druhý nejhojnější trilobit vinického souvrství, hned po trinukleidním trilobitu Deanaspis senftenbergi. Nejhojnějším nálezem jsou izolované cephalony a pygidia a thoracopygony. Kompletní jedinci jsou vzácní a většinou jsou velmi poškození, což dokládají fotografie nálezů níže. Tento druh je blízce přibuzný druhu Dalmanitina praoeva a pravděpodobně bude k tomuto druhu přiřazen.
 
 
 

   Dalmanitina elfrida - Beroun Vinice

   Dalmanitina elfrida - Beroun Vinice

   Dalmanitina elfrida - Beroun Vinice

 

Vědecké názvy:
Dalmanitina (Reed, 1905)†
Dalmanitina asta (Šnajdr, 1982)† (u nás se vyskytuje v bohdaleckém souvrství, loc. Praha - Motol, Brumlovka) 
Dalmanitina cilinensis (Šnajdr, 1956)† (u nás se vyskytuje v libeňském, loc. Těškov - Rumpál, Mýtský vrchu u Mýta nebo letenském souvrství,                                                                          loc. Beroun)  
Dalmanitina elfrida (Šnajdr, 1982)† (u nás se vyskytuje ve vinickém souvrství, loc. Beroun - Vinice)  
Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)† (u nás se vyskytuje v zahořanském souvrství, loc. Králův Dvůr - Počaply, Zahořany, Praha -                                                                                          Vysočany)  
Dalmanitina socialis (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v letenském souvrství, loc. Beroun - Drabov, Praha - Letná)
Dalmanitina proeva (Emmrich, 1839) – Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)† 
Dalmanitina socialis var. proeva (Emmrich, 1839) – Dalmanitina proaeva (Emmrich, 1839)†

 

Vědecká synonyma:
Phacops sieberi Hawle & Corda, 1847
Tetracnemis dubia Hawle & Corda, 1847