Ellipsocephalus vetustus (Pompeckj, 1895) - velikost trilobita 40 mm, Rejkovice Ve žlutých

Řád: Ptychopariida,  čeleď: Ellipsocephalidae, rod: Ellipsocephalus Zenker, 1833†, druh: Ellipsocephalus vetustus (Pompeckj, 1895).  
Elipsocephalus má oválný tvar těla s polokruhovitým hlavovým štítem s výraznou, obvykle hladkou, dopředu se rozšiřující glabelou. Lícní úhly hlavového štítu jsou zaoblené. Volné malé líce jsou omezené opistopárními lícními švy. Oči jsou velké, avšak často špatně nebo vůbec zachovalé. Hruď je tvořena 12 články, které se rovnoměrně zužují směrem k malému pygidiu. Vyskytuje se ve vrstvách spodního a středního kambria v Evropě, Asii a Severní Americe.
 
Trilobiti rodu Ellipsocephalus jsou zajímaví tím, že se vyskytují v nejstarších vrstvách jineckých břidlic (rod E. vetustus), pak na několik milionů let zcela vymizí (toto období není doloženo žádnými nálezy) a znovu se objeví až v posledních nejmladších vrstvách středního kambria (rod E. hoffi). Tito starší Ellipsocephalové rodu vetustus se nacházejí vzácněji než jejich příbuzní E. hoffi a jsou mnohem větší (mohou dosahovat velikosti až 6 cm). Rod Ellipsocephalus vetustus má ekvivalent i v buchavském souvrství v oblasti Skryjí - tam se nachází druh Germaropyge germari popsaný Barrandem 1854, který je s druhem E. vetustus velmi podobný a tento název je používán jako vědecké synonymum. Na první fotografii se nalézá otisk trilobita Ellipsocephalus vetustus (bez zachovalého pygidia), spolu s hlavičkou trilobita Eccaparadoxides pusillus.
 
   velikost trilobita 25 mm (pozitiv vlevo)
 
 
Vědecké názvy:
Ellipsocephalus Zenker, 1833†
Ellipsocephalus germari (Barrande, 1852)†
Ellipsocephalus hoffi (Schlotheim, 1823)†  
Ellipsocephalus polytomus Linnarsson, 1877†
Ellipsocephalus vetustus (Pompeckj, 1895) – Ellipsocephalus germari (Barrande, 1852)†
Ellipsocephalus vetustus longicephalus Růžička, 1940 – Ellipsocephalus germari (Barrande, 1852)†
Ellipsocephalus vetustus brachycephalus Růžička, 1940 – Ellipsocephalus germari (Barrande, 1852)† 
Ellipsocephalus nanus Barrande, 1846Sao hirsuta Barrande, 1846† - chlupáček skrýjský 
Ellipsocephalus tumidus Barrande, 1846 – Skreiaspis spinosa (Pompeckj, 1895)†
 
zdroj: https://www.biolib.cz/