Kloucekia pachypa Přibyl & Vaněk, 1980 - 10 mm, Levín - králodvorské souvrství

Řád: Phacopida,  čeleď: Acastidae, rod: Kloucekia Delo, 1935†, druh: Kloucekia pachypa Přibyl & Vaněk, 1980† .

Na legendární Barrandově lokalitě Lejškov se tento trilobit vyskytoval v počtu několika set kompletních většinou stočených jedinců. Tato lokalita je v současné době ztracena. Kloucekia se vyskytuje prakticky na všech lokalitách spodních a středních poloh králodvorského souvrství.
 

Barrandovi skalníci tohoto trilobita nazývali Malý veselák. Menší trilobi připomínající nedospělá stadia rodu Dalmanitina.

Vědecké názvy:
Kloucekia Delo, 1935†
Kloucekia eichwaldi (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v letenském souvrství)  
Kloucekia invicta Vaněk & Vokáč, 1997† (u nás se vyskytuje v bohdaleckém souvrství, okolí Michle)
Kloucekia pachypa Přibyl & Vaněk, 1980† (u nás se vyskytuje v králodvorském souvrství, loc. Levín) 
Kloucekia phillipsi (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v zahořanském souvrství, loc. Zahořany u Králova Dvora nebo bohdaleckém souv.)  
Kloucekia trixi Šnajdr, 1982† (u nás se vyskytuje v bohdaleckém nebo libeňském souvrství)
Kloucekia tutana Přibyl & Vaněk, 1980† (u nás se vyskytuje v letenském souvrství)
Kloucekia elista Šnajdr, 1982 – Dreyfussina elista (Šnajdr, 1982)† (u nás se vyskytuje ve vinickém souvrství, loc. Nučice /Nučické rudní                                                                                                                           ložisko/ nebo bohdaleckém souv.)
Kloucekia ruderalis (Hawle & Corda, 1847) – Kloucekia pachypa Přibyl & Vaněk, 1980† 
Kloucekia solitaria (Barrande, 1846)Sokhretia solitaria (Barrande, 1846)†
 
zdroj: https://www.biolib.cz/