Reedops cephalotes (Hawle & Corda, 1847), poškozený thorax s pygidiem - 35 mm, Kosoř - V sudech, pražské souvrství (dvorecko-prokopské vápence)

Řád: Phacopida,  čeleď: Phacopidae, rod: Reedops Richter & Richter, 1925†, druh: Reedops cephalotes (Hawle & Corda, 1847)†.

Reedops je typický phacopidní trilobit, který má na rozdíl od rodu Phacops poměrně úzký krunýř s hladkou, extrémě vyklenutou glabelou a nezřetelně členěným pygidiem. Obýval od siluru do devonu dna spíše hlubších moří, neboť jejich celé krunýře se obvykle nacházejí v jemnozrných sedimentech. Stejně jako rod Phacops byl i rod Reedops též geograficky značně rozšířen (Evropa, Asie, Severní Amerika, severní Afrika) a taktéž velmi často nacházíme Reedops ve stočené poloze (volvace). Stáčení krunýře však bylo poměrně málo účinnou ochranou před predátory.

Čeští skalníci trilobity rodu Reedops obecně nazývali Hlaváči, pro jejich silně klenutou glabelu.

   

Nahromaděné svlečky cephalonů trilobita Reedops a pygidií trilobita Odontochile.

   15 mm - dvorecko-prokopské vápence

Vědecké názvy:
Reedops Richter & Richter, 1925†
Reedops bronni (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - loděnické vápence, Branžovy u Loděnic, Damil)
Reedops cephalotes (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství, Kosoř - lom Hvížďalka, Kosoř - Sudy, Malá Chuchle)
Reedops decorus (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souvrství - zlíchovské vápence, Branžovy u Loděnic, Svatý                                                                                            Jan pod Skalou, Praha-Dalejské údolí) 
Reedops intermedius (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - vinařické vápence, Koněprusy - Homolák)
Reedops limespragensis Chlupáč, 1986† (u nás se vyskytuje v lochkovském souvrství, Černá rokle u Kosoře)
Reedops prospicens Chlupáč, 1977† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - dvorecko-prokopské vápence, Černá rokle u Kosoře)
Reedops sternbergi (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - slivenecké vápence, dvorecko-prokopské vápence,                                                                                              ve zlíchovském souvrství - zlíchovské vápence)
Reedops modestus (Barrande, 1872) – Nephranomma modesta (Barrande, 1872)† (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souvrství, lom                                                                                                                                                                   Mořina)
 
zdroj: https://www.biolib.cz/