Reedops cephalotes (Hawle & Corda, 1847) – velikost 70 mm, Ofaten – Alnif (Maroko)

Řád: Phacopida,  čeleď: Phacopidae, rod: Reedops Richter & Richter, 1925†, druh: Reedops cephalotes (Hawle & Corda, 1847)†.

Reedops je typický phacopidní tilobit, který má na rozdíl od rodu Phacops poměrně úzký krunýř s hladkou, extrémě vyklenutou glabelou a nezřetelně členěným pygidiem. Obýval od siluru do devonu dna spíše hlubších moří, neboť jejich celé krunýře se obvykle nacházejí v jemnozrných sedimentech. Stejně jako rod Phacops byl i rod Reedops též geograficky značně rozšířen (Evropa, Asie, Severní Amerika, severní Afrika) a taktéž velmi často nacházíme Reedops ve stočené poloze (volvace). Stáčení krunýře však bylo poměrně málo účinnou ochranou před predátory.

 

   70 mm

   

Reedops sp. (Richter & Richter, 1925), 33 mm, Alnif - Maroko.

Reedops sp. (Richter & Richter, 1925), 33 mm.

Reedops sp. (Richter & Richter, 1925), 46 mm, Alnif - Maroko.


Reedops sp. (Richter & Richter, 1925), 46 mm.

 

Vědecké názvy:
Reedops Richter & Richter, 1925†
Reedops bronni (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - loděnické vápence, Branžovy u Loděnic, Damil)
Reedops cephalotes (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství, Kosoř - lom Hvížďalka, Kosoř - Sudy, Malá Chuchle)
Reedops decorus (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souvrství - zlíchovské vápence, Branžovy u Loděnic, Svatý                                                                                            Jan pod Skalou, Praha-Dalejské údolí) 
Reedops intermedius (Barrande, 1846)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - vinařické vápence, Koněprusy - Homolák)
Reedops limespragensis Chlupáč, 1986† (u nás se vyskytuje v lochkovském souvrství, Černá rokle u Kosoře)
Reedops prospicens Chlupáč, 1977† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - dvorecko-prokopské vápence, Černá rokle u Kosoře)
Reedops sternbergi (Hawle & Corda, 1847)† (u nás se vyskytuje v pražském souvrství - slivenecké vápence, dvorecko-prokopské vápence,                                                                                              ve zlíchovském souvrství - zlíchovské vápence)
Reedops modestus (Barrande, 1872) – Nephranomma modesta (Barrande, 1872)† (u nás se vyskytuje ve zlíchovském souvrství, lom                                                                                                                                                                   Mořina)
 
zdroj: https://www.biolib.cz/