Zlichovaspis rugosa (Hawle & Corda, 1847) – velikost 110 mm, Laatchana – Alnif (Maroko)

Řád: Phacopida, čeleď: Dalmanitidae, rod: Zlichovaspis Přibyl & Vaněk, 1971†, druh: Zlichovaspis rugosa (Hawle & Corda, 1847)†.

Tento rod, dříve nazývaný Odontochile rugosa, se unás nachází ve vápencích spodního devonu v okolí Prahy a Berouna. Zlichovaspis (zlíchovské souvrství) a Odontochile (pražské souvrství) patří k typickým zkamenělinám barrandienu. Jsou to vůbec první fosílie, které u nás před více než 150 lety nalezl francouzský badatel Joachym Barrande a díky nim věnoval zbytek svého života výzkumu fosílií v českém masívu. Na českých nalezištích jsou běžné nálezy ocasních štítů (pygídií). Nálezy celých jedinců těchto trilobitů jsou velmi vzácné. Celí jedinci jsou uloženy u soukromých sběratelů a ve sbírkách Národního muzea.

 

Vědecké názvy:
Zlichovaspis Přibyl & Vaněk, 1971†
Zlichovaspis armenia (Šnajdr, 1987)†
Zlichovaspis auriculata (Dalman, 1826)†
Zlichovaspis azucena Šnajdr, 1987†
Zlichovaspis karlena (Šnajdr, 1987)†
Zlichovaspis maccoyi (Barrande, 1852)†
Zlichovaspis marieva (Šnajdr, 1985)†
Zlichovaspis ostara Šnajdr, 1987†
Zlichovaspis rugosa (Hawle & Corda, 1847)†  
Zlichovaspis spinifera (Barrande, 1846)†
Zlichovaspis tamaraka (Šnajdr, 1985)†
Zlichovaspis tuberculata (Hawle & Corda, 1847)†
Zlichovaspis vaneki Budil, Hörbinger & Mencl, 2009†
Zlichovaspis vigerle (Šnajdr, 1987)†
Zlichovaspis rugosa laura Šnajdr, 1985†
Zlichovaspis rugosa rugosa (Hawle & Corda, 1847)†
Zlichovaspis rugosa sitta Šnajdr, 1985†
Zlichovaspis spinifera nomiona (Šnajdr, 1987)†
Zlichovaspis spinifera spinifera (Barrande, 1846)†
 
zdroj: https://www.biolib.cz/